Relacja z European Executive Forum 2015

1

EUROPEAN EXECUTIVE FORUM,

WARSZAWA 9 – 10 KWIETNIA 2015: WYZWANIA LIDERÓW W CZASACH TWORZENIA NOWEGO ŁADU W EUROPIE I NA ŚWIECIE

 

9 i 10 kwietnia 2015 roku w Warszawie odbyła się trzecia edycja European Executive Forum, prestiżowego forum o przywództwie w polityce i biznesie. Tegoroczny kongres zorganizowany przez Executive Club oraz Fundację Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego „Amicus Europae” odbył się pod hasłem: ,,Nowy ład w Europie i świecie – konsekwencje dla biznesu”. Forum zgromadziło szereg wybitnych osobistości ze świata polityki, nauki i gospodarki.

Wśród gości dwudniowej konferencji w DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Centre Warsaw znaleźli się między innymi – były kanclerz Austrii Alfred Gusenbauer, były wicepremier Słowacji – Ivan Miklos, Przewodniczący Rady Partnerów EY i były premier Rzeczypospolitej Polskiej – Jan Krzysztof Bielecki, prof. Dariusz Rosati – Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1995-1997, prof. Michał Kleiber – Prezes Polskiej Akademii Nauk, oraz profesorowie IESE Business School – Mike Rosenberg i Santiago de la Cierva, czy Tomáš Sedláček z Uniwersytetu Karola w Pradze. W panelach dyskusyjnych wzięli także udział prezesi najważniejszych i największych przedsiębiorstw w Polsce, jak: PKN Orlen, PZU S.A., SAP Polska, Microsoft Polska.

_MG_2196

W otwierającym forum przemówieniu, Prezydent Aleksander Kwaśniewski – współgospodarz forum, zwrócił uwagę na szczególnie ważne aspekty w refleksji nad nowoczesnym przywództwem. Jako punkt wypadowy do analizy nad rolą liderów potraktował pojęcie zmiany, determinujące obraz współczesnego świata. Bieżąca sytuacja gospodarczo-polityczna według Prezydenta Kwaśniewskiego jest determinowana nie tyle przez zmiany, ale przez tempo tych zmian, które w istotny sposób wpływa na wzrost nieprzewidywalności procesów gospodarczo – politycznych. ,,Moment, w którym żyjemy nie jest łatwy. Można go nazwać chaosem, procesem dziejącym się in statu nascendi, który ma nas doprowadzić do nowej architektury świata. Najbliższe lata będą pełne niepewności, nieprzewidywalności, ryzyka w podejmowaniu decyzji oraz stresu z tym związanego” – jak podkreślał Prezydent Kwaśniewski. W swoim przemówieniu wyodrębnił cztery czynniki zmiany, które miały również wyznaczać oś dwudniowej dyskusji na temat przywództwa w trakcie forum. Zaliczył do nich: wielką rewolucję technologiczną, zmiany demograficzne, gospodarkę z piętnem niedawnego kryzysu oraz sytuację w polityce światowej. Ta ostatnia, wedle tego co twierdzi Prezydent Kwaśniewski, stawia współczesnych liderów politycznych w obliczu nowych wyzwań. Wbrew temu co obwieszczał Francis Fukuyama w ,,Końcu historii”, historia wcale się nie skończyła. ,,Kryzys rosyjsko-ukraiński oznacza, że wraca to co wydawało się nieistotne, a mianowicie geopolityka. Teoria, która mówi, że trzeba budować strefy wpływu, że liczą się terytoria, że polityka musi korzystać z argumentu siły” – mówił współgospodarz forum. Swoje przemówienie Prezydent Aleksander Kwaśniewski skonkludował stwierdzeniem, że czasy, w których przyszło nam żyć – nieprzewidywalne czasy chaosu, renesansu geopolityki, konfrontacji idei (wartości świata zachodniego z koncepcją rządów autorytarnych), tworzenia nowej architektury świata – to czasy trudne i niezwykle wymagające dla nowych przywódców.

Do wątku chaosu poruszonego przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego odniósł się w swoim przemówieniu Janusz Lewandowski – Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, dostrzegając w nim wątek optymistyczny w postaci wyodrębniającego się z chaosu nowego ładu. Dodał jednak, że nie będzie to nowy ład w rozumieniu statycznym, ale dynamicznym. Lewandowski widziałby duży potencjał w konstruowaniu tego nowego ładu po stronie Unii Europejskiej, która mogłaby być motorem takiego procesu. W świecie wzrastającego narodowego egoizmu, na który uwagę zwrócił prowadzący inauguracyjny panel dyskusyjny: ,,Nowy ład w Europie i na świecie” prof. Dariusz Rosati, Unia Europejska mogłaby odegrać rolę jednego z głównych aktorów zarządzających zmianą. Według Jacka Krawca, Prezesa Zarządu PKN Orlen, Unia Europejska powinna być szczególnie silna w obliczu narastających napięć geopolitycznych. Kwestia tego jak tworzyć silną Europę w czasach wszelkiego rodzaju turbulencji stanowiła leitmotiv kolejnych dyskusji.

_MG_2150

Wśród debatujących reprezentowane były różne podejścia do tematu kryzysu idei zjednoczonej Europy. Niemal wszyscy prelegenci widzieć chcieli w Unii Europejskiej siłę nadającą ton europejskiej gospodarce. Przedstawiciele świata biznesu odwoływali się do przykładów z własnego otoczenia , że gospodarka europejska ma się całkiem dobrze. Wojciech Szpil, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego, zwrócił uwagę na europejski kapitał kulturowy: ,,Europa w przyszłości będzie miejscem ludzi mądrych, zapleczem intelektualnym dla świata”. Skąd ma więc wynikać ów kryzys europejskości?

Śmiałą ideę w swoim ciepło przyjętym przemówieniu przedstawił Tomas Sedláček wskazując, że europejski sceptycyzm ma wynikać z dobrobytu. Posiłkując się malowniczą metaforą dojenia krowy, pokazał Europejczyków jako tych, którzy chcą wydoić krowę, która już nie ma więcej mleka. Przedstawił społeczeństwa europejskie jako pogrążone w krańcowym stadium depresji – fulfilment, dla którego charakterystyczny jest brak satysfakcji z całkowitego spełnienia.

,,Cel jaki przyświecał założycielom Unii Europejskiej, czyli pokój i wolna wymiana handlowa został już zrealizowany. Brakuje nowego celu i to jest główny powód obecnego kryzysu” – powiedział Sedláček. Jak w obliczu tego brzmi recepta Sedláčka dla Europy przyszłości? Cieszyć się z tego co jest i być świadomymi tego, że tak naprawdę sami dla siebie stanowimy największe zagrożenie.

Kończący forum panel: ,,Prymat w przywództwie – polityka czy gospodarka” prowadzony przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego pozwolił uporządkować kluczowe idee, które nadawały ton debacie w czasie dwudniowego wydarzenia. W swoim ostatnim wystąpieniu Prezydent Kwaśniewski podkreślił, że należy odejść od rozpatrywania ekonomii i polityki w kategoriach aksjologii dobra i zła. W szczególnie trudnych czasach, w których żyjemy – momencie nieprzewidywalności, niepewności, ryzyka i stresu – polityka i gospodarka powinny stanowić równoprawne siły biorące udział w konstruowaniu nowego ładu Europy i świata.

Do tego stanowiska w swoim wywodzie ustosunkował się prof. Dariusz Rosati, podkreślając, że zarówno z polityką, jak i z ekonomią trzeba żyć. ,,W krótkim czasie polityka ma skłonność dominowania nad gospodarką, ale w długofalowej perspektywie to gospodarka dominuje nad polityką, co potwierdzają przykłady upadku wielkich imperiów. Podstawą życia społecznego jest gospodarka, a polityka to organizowanie podziału owoców gospodarowania”

_MG_2626

– powiedział Profesor Rosati. Gdzie leży przyszłość Europy według Rosatiego? W innowacjach, edukacji i badaniach oraz rozwijającej się gospodarce, której dynamizowanie powinno być regulowane przez silnych liderów.

Kolejna edycja European Executive Forum odbędzie się na przełomie marca i kwietnia 2016 roku również w Warszawie. Partnerem Strategicznym European Executive Forum 2015 był PKN ORLEN. Partnerami głównymi byli: Microsoft Polska, PZU, Synthos. Partnerami złotymi wydarzenia były firmy: Grupa Azoty, PayU, Pfizer. Wydarzenie wsparły również firmy jak: Areva, Auchan, Budimex, Ciech, Elavon, EmiTel, Enea, MasterCard, Grupa Nowy Styl, PGE, Philips, PressGlass, PwC, SAP, Totalizator Sportowy, BMW Group Polska – partner motoryzacyjny wydarzenia. Partnerami Gali na European Executive Forum 2015 były: Qumak, T-Mobile, Polish Vodka Association, Stowarzyszenie Siemacha, Bank Zachodni WBK – partner Executive Club.

Like us: