EClogo

1

Executive Club

 • Executive Club jest organizacją networkingową zrzeszającą przedstawicieli top managementu, reprezentujących najważniejsze polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa. Począwszy od roku 2005 w Klubie skupieni są liderzy biznesu o ugruntowanej pozycji, którzy swoimi działaniami wyznaczają kierunki rozwoju polskiej gospodarki. Klub organizuje dla swoich członków spotkania cykliczne, by umożliwić im wymianę idei oraz nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Jest też liderem w organizacji konferencji dla kadry zarządzającej, dedykowanych różnym gałęziom gospodarki.

  Executive Club inspiruje, pomaga identyfikować potrzeby liderów zarządzania i służy rozwojowi polskiego biznesu. Klub jest pierwszą i największą organizacją o takim profilu w Polsce, o ugruntowanej pozycji zbudowanej w oparciu o współpracę z najważniejszymi podmiotami rynkowymi z kraju i z zagranicy.

  Executive Club to:
  • Platforma dla liderów biznesu
  • Elitarność i staranna selekcja członków
  • Wymiana wiedzy i doświadczeń
  • Aktualne problemy gospodarcze i wysoki poziom merytoryczny spotkań
  • Kameralne spotkania oraz prestiżowe konferencje branżowe
  • Współpraca ze światem nauki i polityki
  • Unikalna idea i ugruntowana pozycja

   

 • Misja

  Executive Club jako organizacja zrzeszająca przedstawicieli top managementu za swoją szczególną misję przyjął promowanie najwyższych standardów przywództwa w środowisku biznesowym. Misję tę Klub realizuje jako platforma wymiany doświadczeń, wiedzy i idei poprzez unikalną współpracę świata praktyków biznesu, wybitnych przedstawicieli nauki i polityki.

  Apolityczność:

  Klub nie jest związany w żaden sposób z działalnością jakiejkolwiek partii politycznej, ani nie bierze udziału w ich promowaniu.

  Cele:

  • Stworzenie w Polsce środowiska wspierającego top management w doskonaleniu metod i praktyk biznesowych
  • Rozwój biznesu i promowanie wartości firm członkowskich, opartych na najwyższych standardach przywództwa
  • Budowanie pozytywnego wizerunku liderów biznesu
  • Nawiązywanie kontaktów biznesowych i networking w nowoczesnej formule
  • Wspieranie inicjatyw członków Klubu

 


2

Historia

Executive Club powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie na elitarną organizację, która zrzesza wyłącznie top management. Klub jest platformą służącą wymianie poglądów, inspiracji i praktyk najlepszego przywództwa oraz wzajemnemu wspieraniu elit biznesowych. Począwszy od 2005 roku tematami cyklicznych spotkań i konferencji organizowanych przez klub są zagadnienia kluczowe dla liderów zarządzających organizacjami. Prezentujemy najnowsze trendy związane z aktualną sytuacją ekonomiczno – polityczną, naszymi prelegentami są zawsze wybitni specjaliści w swoich dziedzinach. Głównym wyróżnikiem Executive Club jest jego elitarność i selektywność. Klub integruje elity biznesowe oraz służy budowaniu relacji o znaczeniu strategicznym dla rozwoju firm.

 


 

3

Członkostwo w Executive Club

EXECUTIVE CLUB TO:

 • Platforma dla liderów biznesu piastujących najwyższe stanowiska w firmach z wielu sektorów gospodarki. Executive Club przez lata swojego funkcjonowania uzyskał renomę organizacji elitarnej, która przyciąga top management.

  Elitarność i staranna selekcja członków: Kształtując Klub opieramy się na rekomendacji i do członkostwa zapraszamy jedynie wyróżniających się liderów biznesu. Głównym kryterium wyboru jest odpowiedni szczebel kierowniczy i predyspozycje przywódcze.

  Wymiana wiedzy i doświadczeń: Przedstawiciele najwyższego szczebla zarządzania w odpowiednio wyselekcjonowanym gronie mogą identyfikować wspólne wyzwania, podejmować nowe inicjatywy i wymieniać się doświadczeniami. Uważny dobór Członków gwarantuje wzajemne zrozumienie i pozwala skutecznie realizować cel praktycznego wspierania się elit biznesowych.

  Aktualne problemy gospodarcze i wysoki poziom merytoryczny spotkań: Członkowie mają realny wpływ na treść i formułę naszych spotkań. Oferta Executive Club rozwija się zgodnie z ich potrzebami i wyrażanymi oczekiwaniami. Czerpiemy inspirację od Klubowiczów, którzy doskonale orientują się w problematyce biznesowej.

 • Kameralne spotkania oraz prestiżowe konferencje branżowe: W ciągu roku organizujemy szereg spotkań dla Klubowiczów oraz cykliczne konferencje. Naszych Członków pozytywnie może zaskoczyć innowacyjny sposób przedstawienia problemów. Ścisłe kryteria wyboru zapraszanych gości i najwyższy poziom merytoryczny nie zmieniają się.

  Współpraca ze światem nauki i polityki: Do udziału w wydarzeniach Klubu zapraszamy elitarne grono ekspertów ze świata nauki oraz wybitnych polityków, by wzbogacić dyskusje wokół naszego głównego przedmiotu zainteresowania: praktycznych aspektów zarządzania na najwyższym poziomie. Prelegentami są zawsze najlepsi specjaliści w swoich dziedzinach.

  Unikalna idea i ugruntowana pozycja: Executive Club nie jest organizacją pracodawców. Klub został stworzony przez biznesmenów i dla biznesmenów. Inspiruje, pomaga identyfikować potrzeby liderów zarządzania i służy rozwojowi polskiego biznesu. Klub jest pierwszą i największą organizacją o takim profilu w Polsce, o ugruntowanej pozycji oraz rozpoznawalnej i prestiżowej marce.


  Regulamin

 


4

ZARZĄD I RADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ZARZĄDZANIA I INNOWACJI

Rada powołana w odpowiedzi na potrzebę stworzenia organu doradczego ustalającego kierunki rozwoju dla polskiego biznesu. Nadrzędnym celem Rady Przedsiębiorczości, Zarządzania i Innowacji jest podejmowanie tematów najistotniejszych dla rodzimego biznesu i wypracowanie aktualnych koncepcji innowacyjnego zarządzania, a jej Członkowie wyznaczają kierunki rozwoju polskich firm.


 • Kleiber

  Prof. Michał Kleiber

  Przewodniczący Rady Przedsiębiorczości, Zarządzania i Innowacji, Wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, Prezydent międzynarodowej organizacji The European Community on Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS)

  Czytaj więcej

  Jest specjalistą w zakresie zastosowań nowoczesnych technik komputerowych w badaniach naukowych, technice i medycynie. Zajmuje się także problematyką prorozwojowej polityki państwa, a w szczególności strategią rozwoju edukacji, nauki i innowacyjności gospodarki. Jest autorem bądź współautorem ponad 240 prac naukowych oraz 7 książek opublikowanych w wydawnictwach o światowej renomie.

 • Piotr Płoszajski

  Prof. Piotr Płoszajski

  Wiceprzewodniczący Rady Przedsiębiorczości, Zarządzania i Innowacji, Kierownik Katedry Teorii Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej

  Czytaj więcej

  Kierownik Katedry Teorii Zarządzania. Absolwent Uniw. Łódzkiego i Harvard B-School. Research Scholar w Sloan School, MIT. Był dyrektorem Inst. Filozofii i Socjologii PAN i Dyrektorem Generalnym PAN.

  Wykładowca na kilkudziesięciu uniwersytetach w Europie, USA, Japonii, Indiach i Nowej Zelandii; Visiting Prof. w Minneapolis, Wiedniu, Lwowie, Kijowie i Dortmundzie. Doradca korporacyjny. Członek rad nadzorczych.


 • Boczkowska

  Krystyna Boczkowska

  Prezes Zarządu, Robert Bosch

  Czytaj więcej

  Krystyna Boczkowska, prezes spółki Robert Bosch i reprezentantka Grupy Bosch w Polsce. Od 25 lat współtworzy sukces firmy Bosch w naszym kraju. Działa m.in. w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej oraz w Kongresie Kobiet. Należy do najbardziej wpływowych kobiet w Polsce, nagradzana tytułami Kobieta Roku czy osoby zasłużonej dla rozwoju rynku motoryzacyjnego. Ukończyła Wydział Mechaniki Precyzyjnej PW oraz MBA Executive Studies in Finance.

 • Mira-Kantor-Pikus

  Mira Kantor-Pikus

  Partner, Szef Doradztwa funduszowego, dłużnego i finansowania strukturyzowanego, Rynki Kapitałowe, Cuchman&Wakefield

  Czytaj więcej

  >Mira Kantor-Pikus jest Partnerem w Cushman & Wakefield i jest odpowiedzialna od 5 lat za doradztwo strategiczne w ramach Rynków Kapitałowych skupione na struckturach kapitałowych, aranżacji długu, feasibility study dot. projektów deweloperskich, pozyskiwaniu kapitału, zarządzaniu długiem, restrukturyzacji oraz wsparciu przy tworzeniu struktur funduszowych. Mira ma ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe w bankowości, branży inwestycyjnej, finansowaniu tak nieruchomości jak i firm. Przed dołączeniem do Departamentu Rynków Kapitałowych Mira pracowała wiele lat w ING Lease na kierowniczych stanowiskach i była min. odpowiedzialna za finansowanie strukturyzowane w Europie Centralnej i Wschodniej. Mira uczestniczyła w zamykaniu wielu transakcji nieruchomościowych, doradztwie dłużnym i zarządzaniu długiem tak dotyczącym portfela nieruchomościowego dla funduszy jak i pojedynczych aktywów, tworzeniu strategii funduszowych oraz tworzeniu rozwiązań opartych na finansowaniu strukturyzowanym tak dla polskich jak i międzynarodowych klientów. Mira posiada dyplom Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej. Dodatkowo Mira ukończyła Podyplomowe Studium Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Mira posiada także tytuł Executive MBA.


 • br

  Beata Radomska

  Prezes Executive Club, Managing Partner Cigno Consulting

  Czytaj więcej

  Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości. Ukończyła studia MBA. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie menedżerskie. Pracowała w instytucjach finansowych: austriackiej firmie brokerskiej Allfinanz i Skarbiec Asset Management Holding. Od kilku lat związana z branżą doradztwa personalnego, w szczególności jako Managing Partner w Cigno Consulting, która prowadzi działalność z zakresu selekcji i rekrutacji oraz doradztwa personalnego. Pomysłodawczyni oraz Prezes Zarządu Executive Club, najbardziej elitarnej organizacji zrzeszającej top management. Odpowiada za strategię klubu, który integruje elity biznesowe oraz jest platformą wymiany poglądów i inspiracji dla najwyższej kadry menedżerskiej.


 • Bielecki

  Prof. Witold Bielecki

  Rektor Akademii Leona Koźmińskiego

  Czytaj więcej

  Polski ekonomista, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Kierownik Katedry Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki ALK. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu informatyki, menedżerskich (biznesowych) gier symulacyjnych, modeli symulacyjnych, zarządzania operacyjnego, systemów wspomagania decyzji oraz przedsiębiorczości w wirtualnym środowisku.


 • Joanna Erdman

  Joanna Erdman

  Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski S.A.

  Czytaj więcej

  Joanna Erdman jest związana z ING od 1996 r., kiedy rozpoczęła pracę w części korporacyjnej oddziału ING Bank N.V. z siedzibą w Warszawie. Wcześniej, w latach 1995-1996, pracowała w dziale Marketingu Banku Pekao SA. W latach 2001 – 2007 pełniła funkcję Dyrektora Centrum Klientów Strategicznych w Pionie Bankowości Korporacyjnej ING Banku Śląskiego. W 2007 roku objęła stanowisko Dyrektora Departamentu Klientów Strategicznych, z którego w 2010 roku awansowała na Dyrektora Banku nadzorującego cały Pion Klientów Strategicznych. W 2013 roku została powołana na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.
  Joanna Erdman ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie, na kierunku Finanse i Statystyka.

 • Dorota

  Dr n. med. Dorota Hryniewiecka-Firlej

  Prezes Zarządu Pfizer Polska, Internal Medicine Lead; Prezes Zarządu INFARMY

  Czytaj więcej

  Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ze specjalizacją i doktoratem z chorób wewnętrznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży farmaceutycznej. W życiu kieruje się zasadą, że ludzie są najważniejsi. Jej wyjątkowa umiejętność motywowania pracowników i zarządzania zmianą pozwala na osiąganie przez nich wysokiego stopnia zaangażowania oraz uzyskiwanie doskonałych wyników. Równolegle do aktywnego życia zawodowego Dorota Hryniewiecka-Firlej działa również społecznie.


 • Iain Maxwell

  Iain Maxwell

  Dyrektor Zarządzający, Canon Polska

  Czytaj więcej

  Związany z Canon EMEA od 1983 roku. W trakcie swojej kariery menedżerskiej zajmował wiele wysokich stanowisk w obszarze Services and Support w Europie i RPA, a w ostatnim czasie był szefem działu Services & Support w Canon UK i Irlandii. Wielokrotnie zaangażowany w programy transformacji biznesu.

 • Obłój

  Prof. Krzysztof Obłój

  Profesor, specjalność zarządzanie strategiczne i międzynarodowe, uczelnia A. L. Koźmińskiego i Uniwersytet Warszawski

  Czytaj więcej

  Profesor zwyczajny Krzysztof Obłój jest wykładowcą Akademii L Koźmińskiego i  Uniwersytetu Warszawskiego , oraz w renomowanych szkołach biznesu, m.in. University of Illinois, norweskiej Bodo Graduate School of Management, francuskiej ESCP-EAP, slovenskiej Bled School of Management. Jest autorem ponad 130 artykułów naukowych publikowanych w Entrepreneurship: Theory and Practice, Journal of Management Studies, European Management Journal, Industrial&Environmental Crisis Quarterly, International Small Business Journal, Cybernetics and Systems: An International Journal, PostCommunist Economies, oraz polskich periodykach z dziedziny ekonomii i zarzadzania. Jego książki są publikowane w USA i Europie (m. in. Management Systems, 1993; Winning: Continuous Improvement Theory in High Performance Organizations, 1995; Emerging economies and firms in the global crisis, Palgrave Macmillan, London 2012; Passion and discipline of strategy, New York 2014), a dwie  ostatnie książki wydane w Polsce: Strategia organizacji: w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, 20014 oraz Pasja i dyscyplina strategii , 2010 i 2016, stały się bestsellerami na polskim rynku. Profesor Krzysztof Obłój ma duże doświadczenie jako spiker i  doradca organizacyjny. Pracował dla takich firm LPP, Beiesdorf, Asea Brown Boveri, Benckiser, Macro Cash and Carry, Wólczanka, Próchnik, PZU, Orange, Gedeon Richter, Rockwool, Valeo i wielu innych w dziedzinie projektowania strategii, struktury i kultury organizacyjnej. Jest także członkiem lub przewodniczącym dwóch rad nadzorczych spółek akcyjnych na GWP.


 • Witold Orłowski

  Prof. Witold Orłowski

  Ekonomista, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Główny Doradca Ekonomiczny PwC Polska

  Czytaj więcej

  Założyciel Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych NOBE, 2002-05 szef zespołu doradców ekonomicznych Prezydenta RP, wykładowca z dziedziny makroekonomii, autor wielu książek naukowych i publikacji w tej dziedzinie. Od 2003 r. pełni funkcję Dyrektora Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

 • Jacek Pogonowski

  Jacek Pogonowski

  Prezes Zarządu, Konsalnet Holding S.A.

  Czytaj więcej

  Współzałożyciel Value4Capital, spółki zarządzającej funduszami typu „private equity”, skupionej na inwestycjach w średniej wielkości spółki z regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Ekspert z ponad 20 letnim doświadczeniem w dziedzinie fuzji i przejęć oraz inwestycji. Zasiadał w Zarządzie PSIK oraz w Komitecie Inwestycyjnym KFK (Krajowy Fundusz Kapitałowy). Obecnie jest także Prezesem Zarządu spółki Konsalnet Holding S.A., krajowego lidera branży ochrony osób i mienia w Polsce. Jacek Pogonowski jest także członkiem licznych organizacji w tym Business Center Club i Polskiej Rady Biznesu.


 • Rocki

  Prof. Marek Rocki

  Rektor Szkoły Głównej Handlowej

  Czytaj więcej

  Od 2005 Senator RP. Od 1981 pracuje w SGPiS/SGH. Pełnił wile funkcji kierowniczych w SGH, w tym  dwukrotnie rektora. W 2016 wybrany ponownie na rektora SGH. Przewodniczył Radzie Służby Cywilnej i Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Prezes Zarządu Głównego AZS w latach 2003-2016. Był członkiem rad nadzorczych: Banku Millenium, HOPP, FORTE, PPW „Rzeczpospolita”, PRESSPUBLICA, WSiP, AXA PTE, JW. Construction. Jest członkiem rad nadzorczych COGNOR i Makarony Polskie.

 • skowronek

  Michał Skowronek

  Dyrektor ds. Rozwoju Rynku w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Mastercard Europe

  Czytaj więcej

  W Mastercard od 2007 r. Początkowo dyrektor polskiego oddziału firmy, od 2013 r. dyrektor klastra Polska i kraje bałkańskie. Przed Mastercard dyrektor sprzedaży w Sygma Bank. Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Warsaw Executive MBA na SGH i University of Minnesota. • artur-pollak

  Artur Pollak

  Prezes Zarządu, APA Group

  Czytaj więcej

  Ekspert w zakresie komputerowych systemów sterowania. Przewodził realizacji kilkunastu projektów związanych z automatyzacją skomplikowanych procesów technologicznych, tworząc fabryki określane mianem Industry 4.0 w Europie i Chinach, współpracując z takimi koncernami jak: VW, GM, Daimler oraz Siemens. Był konsultantem technicznym podczas budowy fabryki VW Poznań, gdzie odpowiadał za standaryzację i optymalizację procesu produkcyjnego. Obecnie pełni rolę Prezesa Zarządu APA Sp. z o.o. i APA Innovative Sp. z o.o, jest także Członkiem Rady Programowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.

 • Roman_Szwed

  Roman Szewed

  Prezes Zarządu, Atende

  Czytaj więcej

  Absolwent Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (rok ukończenie 1976), na którym w 1980 r. obronił doktorat z fizyki eksperymentalnej, a w 1990 r. habilitował się z fizyki wysokich energii. Ma na swoim koncie znaczący dorobek naukowy, w tym kilkadziesiąt publikacji z zakresu fizyki jądrowej wysokich energii. Jest laureatem wielu nagród rektorskich oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Kierował Ośrodkiem Komputerowym Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i grantem, w ramach którego Polska została podłączona do Internetu. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w branży informatycznej. W latach 1991-2012 pracował w ATM, w tym od 1993 do 2012 r. na stanowisku Prezesa. Po wydzieleniu z ATM spółki ATM Systemy Informatyczne (obecnie Atende) objął funkcję Prezesa Zarządu w nowopowstałej firmie. W czasie swej kariery zawodowej Roman Szwed został nagrodzony licznymi wyróżnieniami i nagrodami, w tym Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Jest członkiem Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii oraz członkiem Rady Naukowej Instytutu Łączności.


 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  Jacek Socha

  Wiceprezes, Partner PwC w Polsce

  Czytaj więcej

  Jacek Socha jest Wiceprezesem oraz Partnerem PwC w Polsce. Dołączył do firmy w grudniu 2005 roku. Od tego czasu doradzał wielu polskim i zagranicznym spółkom.

  Jako Minister Skarbu Państwa w latach 2004 – 2005 przeprowadził szereg prywatyzacji, szeroko wykorzystując do tego procesu Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym największą w tym czasie w Polsce ofertę publiczną Banku PKO BP.

  Jako Przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w latach 1994 – 2004 współtworzył regulacje polskiego rynku kapitałowego, w tym również dostosowujące polskie prawo do regulacji Unii Europejskiej. Brał czynny udział w dopuszczeniu do obrotu regulowanego na rynku GPW znaczącej liczby spółek.

  Jest Honorowym Członkiem

  • Giełdy Papierów Wartościowych,
  • Izby Domów Maklerskich,
  • Związku Maklerów i Doradców

  Pełnił istotne funkcje w Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych, gdzie przewodniczył Europejskiemu Komitetowi Regionalnemu 1998 – 2000, był wiceprzewodniczącym Komitetu Rynków Rozwijających się 1996 – 1998, Członkiem Komitetu Wykonawczego 1994 – 2000.

  Był członkiem Komisji Nadzoru Bankowego 1998 – 2004, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych 2002 – 2004, Rady Systemu Płatniczego przy Prezesie Narodowego Banku Polskiego, Rady Arbitrażowej przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

  Zaangażowany od początku w tworzenie w Polsce zasad ładu korporacyjnego, współautor pierwszych zasad przyjętych przez GPW w 2002. Członek Komitetu Dobrych Praktyk. Jest sędzią Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

 • Cezary Wójcik

  Prof. Cezary Wójcik

  Profesor przywództwa i ekonomii, Założyciel i Dyrektor Center for Leadership

  Czytaj więcej

  W 1998 ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a w roku 1999 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2003 uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie ekonomii. W 2009 uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie ekonomii. W 2011 ukończył Master Class for Leadership Educators na Harvard Kennedy School. W 2013 ukończył Advanced Management Program w IESE Business School, a w 2006 International Faculty Development Program także w IESE Business School. W 2004 ukończył także Advanced Studies Program in International Economic Policy Research w Kiel Institute for the World Economy. W latach 2005-2007 członek Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów, w latach 2007-2009 Dyrektor Biura ds. Integracji ze Strefą Euro i doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego, w latach 2013-2015 pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. • Andrzej-Kozłowski

  Andrzej J. Kozłowski

  Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, EmiTel S.A.

  Czytaj więcej

  Pan Andrzej J. Kozłowski pełni funkcję Prezesa Zarządu EmiTel S.A. od 1 stycznia 2018 r. Posiada blisko dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w Polsce oraz zagranicą. Przed objęciem obecnego stanowiska, w latach 2009-2017 zajmował stanowisko Dyrektora Wykonawczego ds. Strategii i Zarządzania Projektami w PKN ORLEN S.A. Pełnił również funkcję Członka Zarządu Unipetrol a.s. w Czechach odpowiedzialnego za Strategię i M&A, Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN Upstream Sp z o.o. w Polsce oraz Członka Rady Dyrektorów ORLEN Upstream Canada Ltd. w Kanadzie. Wcześniej, przez ponad 10 lat związany był z sektorem telekomunikacyjnym i nowych technologii. Pracował jako Dyrektor Biura Strategii i Współpracy z Regulatorem w TP EmiTel, Dyrektor Projektów w Prokom S.A., Kierownik Projektów w Telekomunikacji Polskiej, a także konsultant w amerykańskiej firmie doradczej AMS Management Systems gdzie realizował projekty w Portugalii, Niemczech oraz USA. Pan Kozłowski jest absolwentem WSB – National-Louis University w Nowym Sączu na kierunku Zarządzanie i Marketing. Posiada także dyplom MBA Maastricht School of Management w zakresie strategii korporacyjnej i polityki przemysłowej.


5

Współpraca partnerska

Oferując między innymi bogaty kalendarz wydarzeń, zapraszamy do wspólnego budowania merytorycznego zaplecza spotkań, a także do współpracy reklamowej oraz sponsoringowej.

Współpraca z Executive Club to możliwość dotarcia do elitarnej grupy menedżerów – liderów, aktywnie działających w biznesie, jak również możliwość efektywnego wypromowania firmy lub produktu.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z działem marketingu:

Mirosław Witkowski
M: +48 510-105-474
T: +48 22 409 25 38
e-mail: miroslawwitkowski@executive-club.com.pl