EClogo

1

Executive Club

 

 • Kim jesteśmy

  Executive Club jest organizacją biznesową zrzeszającą przedstawicieli top managementu, reprezentujących najważniejsze polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa. Począwszy od roku 2005 w Klubie skupieni są liderzy biznesu o ugruntowanej pozycji, którzy swoimi działaniami wyznaczają kierunki rozwoju polskiej gospodarki.

  Klub inspiruje, integruje elity biznesowe, pomaga identyfikować potrzeby liderów zarządzania oraz służy budowanie relacji i rozwojowi polskiego biznesu. Jest to pierwsza i największa organizacja o takim profilu w Polsce, o ugruntowanej pozycji zbudowanej w oparciu o współpracę z najważniejszymi podmiotami rynkowymi z kraju i z zagranicy.

  Apolityczność

  Klub nie jest związany w żaden sposób z działalnością jakiejkolwiek partii politycznej, ani nie bierze udziału w ich promowaniu.

   

 • Misja

  Executive Club jako organizacja zrzeszająca przedstawicieli top managementu za swoją szczególną misję przyjął stworzenie platformy wymiany doświadczeń, wiedzy i idei poprzez unikalną współpracę praktyków biznesu i wybitnych przedstawicieli środowisk akademickich.

  Cele:

  • Stworzenie w Polsce środowiska wspierającego top management w doskonaleniu metod i praktyk biznesowych
  • Rozwój biznesu i promowanie wartości firm członkowskich, opartych na najwyższych standardach przywództwa
  • Budowanie pozytywnego wizerunku liderów biznesu
  • Nawiązywanie kontaktów biznesowych i networking w nowoczesnej formule
  • Wspieranie inicjatyw członków Klubu

Gościli u nas:


2

Filary działalności Klubu

 

 • Mądre przywództwo

  W erze nieustannego rozwoju technologicznego, zachodzących zmian społecznych oraz gospodarczych  przywództwo staje się coraz trudniejszym wyzwaniem. Mądre przywództwo pomaga firmom wykorzystać  pełnię swoich możliwości i działać na korzyść całego społeczeństwa. Executive Club współpracuje z czołowymi autorytetami z międzynarodowych szkół biznesu, którzy inspirują liderów i dostarczają wiedzy na temat najnowszych trendów w biznesie oraz wyznaczają nowe ścieżki na drodze do efektywnego i mądrze zarządzanego przedsiębiorstwa.

 • Współpraca biznesu z nauką

  Wydarzenia Executive Club to  platforma służąca merytorycznej debacie  pomiędzy nauką a biznesem. Stawiamy na rozwój gospodarki oparty na potencjale intelektualnym swoich obywateli. Nasza organizacja ściśle współpracuje z uczelniami z Polski i zagranicy takimi jak: IESE Business School, London School of Economics, INSEAD, Szkoła Główna Handlowa, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski, Akademia Leona Koźmińskiego

 • Zrównoważony rozwój

  Executive Club wspiera społeczną odpowiedzialność biznesu, która  jest odpowiedzią firm na globalne wyzwania wynikające z celów dotyczących zrównoważonego rozwoju. Coraz więcej  przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę, że wszelkie działania, które prowadzą do długoterminowych korzyści dla społeczeństwa, jednocześnie tworzą nową wartość dodaną dla firmy.


3

Członkostwo w Executive Club

 

 • Elitarność i staranna selekcja członków

  Kształtując Klub opieramy się na rekomendacji a do członkostwa zapraszamy jedynie wyróżniających się liderów biznesu.

  Wymiana wiedzy i doświadczeń

  Przedstawiciele najwyższego szczebla zarządzania w odpowiednio wyselekcjonowanym gronie mogą identyfikować wspólne wyzwania, podejmować nowe inicjatywy i wymieniać się doświadczeniami podczas organizowanych spotkań.

  Aktualne problemy gospodarcze i wysoki poziom merytoryczny spotkań

  Od lat dbamy by pozom merytoryczny inicjatyw Executive Club był w stanie sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających uczestników. Dokładamy również wszelkich starań aby podejmowane były najbardziej aktualne tematy z perspektywy różnych dziedzin biznesu. Nad poziomem merytorycznym spotkań czuwa Rada Przedsiębiorczości, Zarządzania i Innowacji, działająca pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera.

 • Kameralne spotkania klubowe oraz prestiżowe konferencje branżowe

  Nasi Członkowie mają możliwość uczestniczenia w szeregu wydarzeń organizowanych z wielką starannością. Konferencje branżowe, debaty klubowe i nieformalne spotkania w doborowym gronie to jedynie część naszej działalności.

  Współpraca ze światem nauki i polityki

  Czynnikiem wyróżniającym nasze wydarzenia jest stała, wieloletnia współpraca z autorytetami ze świata nauki i biznesu. Do udziału w wydarzeniach Klubu zapraszamy elitarne grono ekspertów, a prelegentami są zawsze wyróżniający się specjaliści w swoich dziedzinach.

  Unikalna idea i ugruntowana pozycja

  Klub został stworzony przez biznesmenów i dla biznesmenów. Jest pierwszą i największą organizacją o takim profilu w Polsce. Posiada ugruntowaną pozycję oraz rozpoznawalną i prestiżową markę.


Regulamin


4

Wydarzenia Executive Club w pigułce

 

Klub organizuje dla swoich członków spotkania cykliczne, by umożliwić im wymianę idei, nawiązywać nowe kontakty oraz inspirować do wyzwań biznesowych.

Podczas debat i konferencji  szukamy mechanizmów mogących utrwalać dynamiczny  rozwój gospodarczy kraju. Przede wszystkim zależy nam na wypracowaniu systemowych rozwiązań, które w długiej perspektywie czasu okażą się skuteczne.

Międzynarodowy kongres European Executive Forum, konferencje branżowe oraz debaty klubowe co roku skupiają wybitne grono ekspertów. Należą do nich m.in.: znakomici mówcy oraz przedstawiciele najwyższych władz państwowych z Polski i z zagranicy, naukowcy i uczeni z najbardziej renomowanych światowych uczelni oraz wizjonerzy ze świata biznesu.

 


5

Zarząd i Rada Przedsiębiorczości, Zarządzania i Innowacji

Rada powołana w odpowiedzi na potrzebę stworzenia organu doradczego ustalającego kierunki rozwoju dla polskiego biznesu. Nadrzędnym celem Rady Przedsiębiorczości, Zarządzania i Innowacji jest podejmowanie tematów najistotniejszych dla rodzimego biznesu i wypracowanie aktualnych koncepcji innowacyjnego zarządzania, a jej Członkowie wyznaczają kierunki rozwoju polskich firm.

 


 • Kleiber

  Prof. Michał Kleiber

  Przewodniczący Rady Przedsiębiorczości, Zarządzania i Innowacji, Wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, Prezydent międzynarodowej organizacji The European Community on Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS)

  Czytaj więcej

  Jest specjalistą w zakresie zastosowań nowoczesnych technik komputerowych w badaniach naukowych, technice i medycynie. Zajmuje się także problematyką prorozwojowej polityki państwa, a w szczególności strategią rozwoju edukacji, nauki i innowacyjności gospodarki. Jest autorem bądź współautorem ponad 240 prac naukowych oraz 7 książek opublikowanych w wydawnictwach o światowej renomie.

 • Piotr Płoszajski

  Prof. Piotr Płoszajski

  Wiceprzewodniczący Rady Przedsiębiorczości, Zarządzania i Innowacji, Kierownik Katedry Teorii Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej

  Czytaj więcej

  Kierownik Katedry Teorii Zarządzania. Absolwent Uniw. Łódzkiego i Harvard B-School. Research Scholar w Sloan School, MIT. Był dyrektorem Inst. Filozofii i Socjologii PAN i Dyrektorem Generalnym PAN.

  Wykładowca na kilkudziesięciu uniwersytetach w Europie, USA, Japonii, Indiach i Nowej Zelandii; Visiting Prof. w Minneapolis, Wiedniu, Lwowie, Kijowie i Dortmundzie. Doradca korporacyjny. Członek rad nadzorczych.


 • Bielecki

  Prof. Witold Bielecki

  Rektor Akademii Leona Koźmińskiego

  Czytaj więcej

  Polski ekonomista, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Kierownik Katedry Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki ALK. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu informatyki, menedżerskich (biznesowych) gier symulacyjnych, modeli symulacyjnych, zarządzania operacyjnego, systemów wspomagania decyzji oraz przedsiębiorczości w wirtualnym środowisku.

 • Mira-Kantor-Pikus

  Mira Kantor-Pikus

  Partner, Szef Doradztwa funduszowego, dłużnego i finansowania strukturyzowanego, Rynki Kapitałowe, Cuchman&Wakefield

  Czytaj więcej

  >Mira Kantor-Pikus jest Partnerem w Cushman & Wakefield i jest odpowiedzialna od 5 lat za doradztwo strategiczne w ramach Rynków Kapitałowych skupione na struckturach kapitałowych, aranżacji długu, feasibility study dot. projektów deweloperskich, pozyskiwaniu kapitału, zarządzaniu długiem, restrukturyzacji oraz wsparciu przy tworzeniu struktur funduszowych. Mira ma ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe w bankowości, branży inwestycyjnej, finansowaniu tak nieruchomości jak i firm. Przed dołączeniem do Departamentu Rynków Kapitałowych Mira pracowała wiele lat w ING Lease na kierowniczych stanowiskach i była min. odpowiedzialna za finansowanie strukturyzowane w Europie Centralnej i Wschodniej. Mira uczestniczyła w zamykaniu wielu transakcji nieruchomościowych, doradztwie dłużnym i zarządzaniu długiem tak dotyczącym portfela nieruchomościowego dla funduszy jak i pojedynczych aktywów, tworzeniu strategii funduszowych oraz tworzeniu rozwiązań opartych na finansowaniu strukturyzowanym tak dla polskich jak i międzynarodowych klientów. Mira posiada dyplom Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej. Dodatkowo Mira ukończyła Podyplomowe Studium Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Mira posiada także tytuł Executive MBA.


 • br

  Beata Radomska

  Prezes Executive Club, Managing Partner Cigno Consulting

  Czytaj więcej

  Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości. Ukończyła studia MBA. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie menedżerskie. Pracowała w instytucjach finansowych: austriackiej firmie brokerskiej Allfinanz i Skarbiec Asset Management Holding. Od kilku lat związana z branżą doradztwa personalnego, w szczególności jako Managing Partner w Cigno Consulting, która prowadzi działalność z zakresu selekcji i rekrutacji oraz doradztwa personalnego. Pomysłodawczyni oraz Prezes Zarządu Executive Club, najbardziej elitarnej organizacji zrzeszającej top management. Odpowiada za strategię klubu, który integruje elity biznesowe oraz jest platformą wymiany poglądów i inspiracji dla najwyższej kadry menedżerskiej.


 • Joanna Erdman

  Joanna Erdman

  Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski S.A.

  Czytaj więcej

  Joanna Erdman jest związana z ING od 1996 r., kiedy rozpoczęła pracę w części korporacyjnej oddziału ING Bank N.V. z siedzibą w Warszawie. Wcześniej, w latach 1995-1996, pracowała w dziale Marketingu Banku Pekao SA. W latach 2001 – 2007 pełniła funkcję Dyrektora Centrum Klientów Strategicznych w Pionie Bankowości Korporacyjnej ING Banku Śląskiego. W 2007 roku objęła stanowisko Dyrektora Departamentu Klientów Strategicznych, z którego w 2010 roku awansowała na Dyrektora Banku nadzorującego cały Pion Klientów Strategicznych. W 2013 roku została powołana na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.
  Joanna Erdman ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie, na kierunku Finanse i Statystyka. • Dorota

  Dr n. med. Dorota Hryniewiecka-Firlej

  Prezes Zarządu Pfizer Polska, Internal Medicine Lead; Prezes Zarządu INFARMY

  Czytaj więcej

  Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ze specjalizacją i doktoratem z chorób wewnętrznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży farmaceutycznej. W życiu kieruje się zasadą, że ludzie są najważniejsi. Jej wyjątkowa umiejętność motywowania pracowników i zarządzania zmianą pozwala na osiąganie przez nich wysokiego stopnia zaangażowania oraz uzyskiwanie doskonałych wyników. Równolegle do aktywnego życia zawodowego Dorota Hryniewiecka-Firlej działa również społecznie.


 • Obłój

  Prof. Krzysztof Obłój

  Profesor, specjalność zarządzanie strategiczne i międzynarodowe, uczelnia A. L. Koźmińskiego i Uniwersytet Warszawski

  Czytaj więcej

  Profesor zwyczajny Krzysztof Obłój jest wykładowcą Akademii L Koźmińskiego i  Uniwersytetu Warszawskiego , oraz w renomowanych szkołach biznesu, m.in. University of Illinois, norweskiej Bodo Graduate School of Management, francuskiej ESCP-EAP, slovenskiej Bled School of Management. Jest autorem ponad 130 artykułów naukowych publikowanych w Entrepreneurship: Theory and Practice, Journal of Management Studies, European Management Journal, Industrial&Environmental Crisis Quarterly, International Small Business Journal, Cybernetics and Systems: An International Journal, PostCommunist Economies, oraz polskich periodykach z dziedziny ekonomii i zarzadzania. Jego książki są publikowane w USA i Europie (m. in. Management Systems, 1993; Winning: Continuous Improvement Theory in High Performance Organizations, 1995; Emerging economies and firms in the global crisis, Palgrave Macmillan, London 2012; Passion and discipline of strategy, New York 2014), a dwie  ostatnie książki wydane w Polsce: Strategia organizacji: w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, 20014 oraz Pasja i dyscyplina strategii , 2010 i 2016, stały się bestsellerami na polskim rynku. Profesor Krzysztof Obłój ma duże doświadczenie jako spiker i  doradca organizacyjny. Pracował dla takich firm LPP, Beiesdorf, Asea Brown Boveri, Benckiser, Macro Cash and Carry, Wólczanka, Próchnik, PZU, Orange, Gedeon Richter, Rockwool, Valeo i wielu innych w dziedzinie projektowania strategii, struktury i kultury organizacyjnej. Jest także członkiem lub przewodniczącym dwóch rad nadzorczych spółek akcyjnych na GWP. • Witold Orłowski

  Prof. Witold Orłowski

  Ekonomista, Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Główny Doradca Ekonomiczny PwC Polska

  Czytaj więcej

  Założyciel Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych NOBE, 2002-05 szef zespołu doradców ekonomicznych Prezydenta RP, wykładowca z dziedziny makroekonomii, autor wielu książek naukowych i publikacji w tej dziedzinie. Od 2003 r. pełni funkcję Dyrektora Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.


 • Jacek Pogonowski

  Jacek Pogonowski

  Prezes Zarządu, Konsalnet Holding S.A.

  Czytaj więcej

  Współzałożyciel Value4Capital, spółki zarządzającej funduszami typu „private equity”, skupionej na inwestycjach w średniej wielkości spółki z regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Ekspert z ponad 20 letnim doświadczeniem w dziedzinie fuzji i przejęć oraz inwestycji. Zasiadał w Zarządzie PSIK oraz w Komitecie Inwestycyjnym KFK (Krajowy Fundusz Kapitałowy). Obecnie jest także Prezesem Zarządu spółki Konsalnet Holding S.A., krajowego lidera branży ochrony osób i mienia w Polsce. Jacek Pogonowski jest także członkiem licznych organizacji w tym Business Center Club i Polskiej Rady Biznesu.
 • Rocki

  Prof. Marek Rocki

  Rektor Szkoły Głównej Handlowej

  Czytaj więcej

  Od 2005 Senator RP. Od 1981 pracuje w SGPiS/SGH. Pełnił wile funkcji kierowniczych w SGH, w tym  dwukrotnie rektora. W 2016 wybrany ponownie na rektora SGH. Przewodniczył Radzie Służby Cywilnej i Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Prezes Zarządu Głównego AZS w latach 2003-2016. Był członkiem rad nadzorczych: Banku Millenium, HOPP, FORTE, PPW „Rzeczpospolita”, PRESSPUBLICA, WSiP, AXA PTE, JW. Construction. Jest członkiem rad nadzorczych COGNOR i Makarony Polskie. • Santiago de la Cierva

  Santiago de la Cierva

  Profesor IESE Business School, założyciel i pierwszy dyrektor międzynarodowej agencji telewizyjnej ROMEreports.

  Czytaj więcej

  Doświadczenie Profesora łączy trzy aspekty komunikacji: dziennikarstwo (pełnił funkcję dyrektora telewizyjnej agencji prasowej), komunikacji korporacyjnej, zarówno w biznesie jak i w sektorze non-profit oraz akademickie: naucza komunikacji dla instytucji i zarządzania kryzysowego na trzech uniwersytetach. Jego obecne zainteresowania to uświadamianie top managementowi roli komunikacji, nauczanie jak prowadzić organizację z punktu widzenia komunikacji, a także rozwój procedur i najlepszych praktyk w zakresie korzystania z wydarzeń specjalnych jako kanałów komunikacyjnych. • artur-pollak

  Artur Pollak

  Prezes Zarządu, APA Group

  Czytaj więcej

  Ekspert w zakresie komputerowych systemów sterowania. Przewodził realizacji kilkunastu projektów związanych z automatyzacją skomplikowanych procesów technologicznych, tworząc fabryki określane mianem Industry 4.0 w Europie i Chinach, współpracując z takimi koncernami jak: VW, GM, Daimler oraz Siemens. Był konsultantem technicznym podczas budowy fabryki VW Poznań, gdzie odpowiadał za standaryzację i optymalizację procesu produkcyjnego. Obecnie pełni rolę Prezesa Zarządu APA Sp. z o.o. i APA Innovative Sp. z o.o, jest także Członkiem Rady Programowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. • Roman_Szwed

  Roman Szwed

  Prezes Zarządu, Atende

  Czytaj więcej

  Absolwent Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (rok ukończenie 1976), na którym w 1980 r. obronił doktorat z fizyki eksperymentalnej, a w 1990 r. habilitował się z fizyki wysokich energii. Ma na swoim koncie znaczący dorobek naukowy, w tym kilkadziesiąt publikacji z zakresu fizyki jądrowej wysokich energii. Jest laureatem wielu nagród rektorskich oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Kierował Ośrodkiem Komputerowym Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i grantem, w ramach którego Polska została podłączona do Internetu. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w branży informatycznej. W latach 1991-2012 pracował w ATM, w tym od 1993 do 2012 r. na stanowisku Prezesa. Po wydzieleniu z ATM spółki ATM Systemy Informatyczne (obecnie Atende) objął funkcję Prezesa Zarządu w nowopowstałej firmie. W czasie swej kariery zawodowej Roman Szwed został nagrodzony licznymi wyróżnieniami i nagrodami, w tym Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Jest członkiem Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii oraz członkiem Rady Naukowej Instytutu Łączności.
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  Jacek Socha

  Wiceprezes, Partner PwC w Polsce

  Czytaj więcej

  Jacek Socha jest Wiceprezesem oraz Partnerem PwC w Polsce. Dołączył do firmy w grudniu 2005 roku. Od tego czasu doradzał wielu polskim i zagranicznym spółkom.

  Jako Minister Skarbu Państwa w latach 2004 – 2005 przeprowadził szereg prywatyzacji, szeroko wykorzystując do tego procesu Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym największą w tym czasie w Polsce ofertę publiczną Banku PKO BP.

  Jako Przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w latach 1994 – 2004 współtworzył regulacje polskiego rynku kapitałowego, w tym również dostosowujące polskie prawo do regulacji Unii Europejskiej. Brał czynny udział w dopuszczeniu do obrotu regulowanego na rynku GPW znaczącej liczby spółek.

  Jest Honorowym Członkiem

  • Giełdy Papierów Wartościowych,
  • Izby Domów Maklerskich,
  • Związku Maklerów i Doradców

  Pełnił istotne funkcje w Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych, gdzie przewodniczył Europejskiemu Komitetowi Regionalnemu 1998 – 2000, był wiceprzewodniczącym Komitetu Rynków Rozwijających się 1996 – 1998, Członkiem Komitetu Wykonawczego 1994 – 2000.

  Był członkiem Komisji Nadzoru Bankowego 1998 – 2004, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych 2002 – 2004, Rady Systemu Płatniczego przy Prezesie Narodowego Banku Polskiego, Rady Arbitrażowej przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

  Zaangażowany od początku w tworzenie w Polsce zasad ładu korporacyjnego, współautor pierwszych zasad przyjętych przez GPW w 2002. Członek Komitetu Dobrych Praktyk. Jest sędzią Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.


 • Cezary Wójcik

  Prof. Cezary Wójcik

  Profesor przywództwa i ekonomii, Założyciel i Dyrektor Center for Leadership

  Czytaj więcej

  W 1998 ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a w roku 1999 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2003 uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie ekonomii. W 2009 uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie ekonomii. W 2011 ukończył Master Class for Leadership Educators na Harvard Kennedy School. W 2013 ukończył Advanced Management Program w IESE Business School, a w 2006 International Faculty Development Program także w IESE Business School. W 2004 ukończył także Advanced Studies Program in International Economic Policy Research w Kiel Institute for the World Economy. W latach 2005-2007 członek Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów, w latach 2007-2009 Dyrektor Biura ds. Integracji ze Strefą Euro i doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego, w latach 2013-2015 pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN.
 • Andrzej-Kozłowski

  Andrzej J. Kozłowski

  Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, EmiTel S.A.

  Czytaj więcej

  Pan Andrzej J. Kozłowski pełni funkcję Prezesa Zarządu EmiTel S.A. od 1 stycznia 2018 r. Posiada blisko dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w Polsce oraz zagranicą. Przed objęciem obecnego stanowiska, w latach 2009-2017 zajmował stanowisko Dyrektora Wykonawczego ds. Strategii i Zarządzania Projektami w PKN ORLEN S.A. Pełnił również funkcję Członka Zarządu Unipetrol a.s. w Czechach odpowiedzialnego za Strategię i M&A, Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN Upstream Sp z o.o. w Polsce oraz Członka Rady Dyrektorów ORLEN Upstream Canada Ltd. w Kanadzie. Wcześniej, przez ponad 10 lat związany był z sektorem telekomunikacyjnym i nowych technologii. Pracował jako Dyrektor Biura Strategii i Współpracy z Regulatorem w TP EmiTel, Dyrektor Projektów w Prokom S.A., Kierownik Projektów w Telekomunikacji Polskiej, a także konsultant w amerykańskiej firmie doradczej AMS Management Systems gdzie realizował projekty w Portugalii, Niemczech oraz USA. Pan Kozłowski jest absolwentem WSB – National-Louis University w Nowym Sączu na kierunku Zarządzanie i Marketing. Posiada także dyplom MBA Maastricht School of Management w zakresie strategii korporacyjnej i polityki przemysłowej.6

Współpraca partnerska

Oferując między innymi bogaty kalendarz wydarzeń, zapraszamy do wspólnego budowania merytorycznego zaplecza spotkań, a także do współpracy reklamowej oraz sponsoringowej.

Współpraca z Executive Club to możliwość dotarcia do elitarnej grupy menedżerów – liderów, aktywnie działających w biznesie, jak również możliwość efektywnego wypromowania firmy lub produktu.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z działem marketingu:

Mirosław Witkowski
M: +48 510-105-474
T: +48 22 409 25 38
e-mail: miroslawwitkowski@executive-club.com.pl