EClogo

1

Executive Club

 • Executive Club jest organizacją networkingową zrzeszającą przedstawicieli top managementu, reprezentujących najważniejsze polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa. Począwszy od roku 2005 w Klubie skupieni są liderzy biznesu o ugruntowanej pozycji, którzy swoimi działaniami wyznaczają kierunki rozwoju polskiej gospodarki. Klub organizuje dla swoich członków spotkania cykliczne, by umożliwić im wymianę idei oraz nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Jest też liderem w organizacji konferencji dla kadry zarządzającej, dedykowanych różnym gałęziom gospodarki.

  Executive Club inspiruje, pomaga identyfikować potrzeby liderów zarządzania i służy rozwojowi polskiego biznesu. Klub jest pierwszą i największą organizacją o takim profilu w Polsce, o ugruntowanej pozycji zbudowanej w oparciu o współpracę z najważniejszymi podmiotami rynkowymi z kraju i z zagranicy.

  Executive Club to:
  • Platforma dla liderów biznesu
  • Elitarność i staranna selekcja członków
  • Wymiana wiedzy i doświadczeń
  • Aktualne problemy gospodarcze i wysoki poziom merytoryczny spotkań
  • Kameralne spotkania oraz prestiżowe konferencje branżowe
  • Współpraca ze światem nauki i polityki
  • Unikalna idea i ugruntowana pozycja

   

 • Misja

  Executive Club jako organizacja zrzeszająca przedstawicieli top managementu za swoją szczególną misję przyjął promowanie najwyższych standardów przywództwa w środowisku biznesowym. Misję tę Klub realizuje jako platforma wymiany doświadczeń, wiedzy i idei poprzez unikalną współpracę świata praktyków biznesu, wybitnych przedstawicieli nauki i polityki.

  Apolityczność:

  Klub nie jest związany w żaden sposób z działalnością jakiejkolwiek partii politycznej, ani nie bierze udziału w ich promowaniu.

  Cele:

  • Stworzenie w Polsce środowiska wspierającego top management w doskonaleniu metod i praktyk biznesowych
  • Rozwój biznesu i promowanie wartości firm członkowskich, opartych na najwyższych standardach przywództwa
  • Budowanie pozytywnego wizerunku liderów biznesu
  • Nawiązywanie kontaktów biznesowych i networking w nowoczesnej formule
  • Wspieranie inicjatyw członków Klubu

 


2

Historia

Executive Club powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie na elitarną organizację, która zrzesza wyłącznie top management. Klub jest platformą służącą wymianie poglądów, inspiracji i praktyk najlepszego przywództwa oraz wzajemnemu wspieraniu elit biznesowych. Począwszy od 2005 roku tematami cyklicznych spotkań i konferencji organizowanych przez klub są zagadnienia kluczowe dla liderów zarządzających organizacjami. Prezentujemy najnowsze trendy związane z aktualną sytuacją ekonomiczno – polityczną, naszymi prelegentami są zawsze wybitni specjaliści w swoich dziedzinach. Głównym wyróżnikiem Executive Club jest jego elitarność i selektywność. Klub integruje elity biznesowe oraz służy budowaniu relacji o znaczeniu strategicznym dla rozwoju firm.

 


 

3

Członkostwo w Executive Club

EXECUTIVE CLUB TO:

 • Platforma dla liderów biznesu piastujących najwyższe stanowiska w firmach z wielu sektorów gospodarki. Executive Club przez lata swojego funkcjonowania uzyskał renomę organizacji elitarnej, która przyciąga top management.

  Elitarność i staranna selekcja członków: Kształtując Klub opieramy się na rekomendacji i do członkostwa zapraszamy jedynie wyróżniających się liderów biznesu. Głównym kryterium wyboru jest odpowiedni szczebel kierowniczy i predyspozycje przywódcze.

  Wymiana wiedzy i doświadczeń: Przedstawiciele najwyższego szczebla zarządzania w odpowiednio wyselekcjonowanym gronie mogą identyfikować wspólne wyzwania, podejmować nowe inicjatywy i wymieniać się doświadczeniami. Uważny dobór Członków gwarantuje wzajemne zrozumienie i pozwala skutecznie realizować cel praktycznego wspierania się elit biznesowych.

  Aktualne problemy gospodarcze i wysoki poziom merytoryczny spotkań: Członkowie mają realny wpływ na treść i formułę naszych spotkań. Oferta Executive Club rozwija się zgodnie z ich potrzebami i wyrażanymi oczekiwaniami. Czerpiemy inspirację od Klubowiczów, którzy doskonale orientują się w problematyce biznesowej.

 • Kameralne spotkania oraz prestiżowe konferencje branżowe: W ciągu roku organizujemy szereg spotkań dla Klubowiczów oraz cykliczne konferencje. Naszych Członków pozytywnie może zaskoczyć innowacyjny sposób przedstawienia problemów. Ścisłe kryteria wyboru zapraszanych gości i najwyższy poziom merytoryczny nie zmieniają się.

  Współpraca ze światem nauki i polityki: Do udziału w wydarzeniach Klubu zapraszamy elitarne grono ekspertów ze świata nauki oraz wybitnych polityków, by wzbogacić dyskusje wokół naszego głównego przedmiotu zainteresowania: praktycznych aspektów zarządzania na najwyższym poziomie. Prelegentami są zawsze najlepsi specjaliści w swoich dziedzinach.

  Unikalna idea i ugruntowana pozycja: Executive Club nie jest organizacją pracodawców. Klub został stworzony przez biznesmenów i dla biznesmenów. Inspiruje, pomaga identyfikować potrzeby liderów zarządzania i służy rozwojowi polskiego biznesu. Klub jest pierwszą i największą organizacją o takim profilu w Polsce, o ugruntowanej pozycji oraz rozpoznawalnej i prestiżowej marce.


  Regulamin

 


4

ZARZĄD I RADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ZARZĄDZANIA I INNOWACJI

Rada powołana w odpowiedzi na potrzebę stworzenia organu doradczego ustalającego kierunki rozwoju dla polskiego biznesu. Nadrzędnym celem Rady Przedsiębiorczości, Zarządzania i Innowacji jest podejmowanie tematów najistotniejszych dla rodzimego biznesu i wypracowanie aktualnych koncepcji innowacyjnego zarządzania, a jej Członkowie wyznaczają kierunki rozwoju polskich firm.

 • Kleiber

  Prof. Michał Kleiber

  Przewodniczący Rady Przedsiębiorczości, Zarządzania i Innowacji, Wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, Prezydent międzynarodowej organizacji The European Community on Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS)

  Czytaj więcej

  Jest specjalistą w zakresie zastosowań nowoczesnych technik komputerowych w badaniach naukowych, technice i medycynie. Zajmuje się także problematyką prorozwojowej polityki państwa, a w szczególności strategią rozwoju edukacji, nauki i innowacyjności gospodarki. Jest autorem bądź współautorem ponad 240 prac naukowych oraz 7 książek opublikowanych w wydawnictwach o światowej renomie.

 • Piotr Płoszajski

  Prof. Piotr Płoszajski

  Wiceprzewodniczący Rady Przedsiębiorczości, Zarządzania i Innowacji, Kierownik Katedry Teorii Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej

  Czytaj więcej

  Kierownik Katedry Teorii Zarządzania. Absolwent Uniw. Łódzkiego i Harvard B-School. Research Scholar w Sloan School, MIT. Był dyrektorem Inst. Filozofii i Socjologii PAN i Dyrektorem Generalnym PAN.

  Wykładowca na kilkudziesięciu uniwersytetach w Europie, USA, Japonii, Indiach i Nowej Zelandii; Visiting Prof. w Minneapolis, Wiedniu, Lwowie, Kijowie i Dortmundzie. Doradca korporacyjny. Członek rad nadzorczych.


 • br

  Beata Radomska

  Prezes Executive Club, Managing Partner Cigno Consulting

  Czytaj więcej

  Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości. Ukończyła studia MBA. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie menedżerskie. Pracowała w instytucjach finansowych: austriackiej firmie brokerskiej Allfinanz i Skarbiec Asset Management Holding.

  Od kilku lat związana z branżą doradztwa personalnego, w szczególności jako Managing Partner w  Cigno Consulting, która prowadzi działalność z zakresu selekcji i rekrutacji oraz doradztwa personalnego. Pomysłodawczyni oraz Prezes Zarządu Executive Club, najbardziej elitarnej organizacji zrzeszającej top management. Odpowiada za strategię klubu, który integruje elity biznesowe oraz jest platformą wymiany poglądów i inspiracji dla najwyższej kadry menedżerskiej.


 • Bielecki

  Prof. Witold Bielecki

  Rektor Akademii Leona Koźmińskiego

  Czytaj więcej

  Polski ekonomista, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Kierownik Katedry Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki ALK. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu informatyki, menedżerskich (biznesowych) gier symulacyjnych, modeli symulacyjnych, zarządzania operacyjnego, systemów wspomagania decyzji oraz przedsiębiorczości w wirtualnym środowisku.


 • Joanna Erdman

  Joanna Erdman

  Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski S.A.

  Czytaj więcej

  Joanna Erdman jest związana z ING od 1996 r., kiedy rozpoczęła pracę w części korporacyjnej oddziału ING Bank N.V. z siedzibą w Warszawie. Wcześniej, w latach 1995-1996, pracowała w dziale Marketingu Banku Pekao SA. W latach 2001 – 2007 pełniła funkcję Dyrektora Centrum Klientów Strategicznych w Pionie Bankowości Korporacyjnej ING Banku Śląskiego. W 2007 roku objęła stanowisko Dyrektora Departamentu Klientów Strategicznych, z którego w 2010 roku awansowała na Dyrektora Banku nadzorującego cały Pion Klientów Strategicznych. W 2013 roku została powołana na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.
  Joanna Erdman ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie, na kierunku Finanse i Statystyka.

 • Dorota

  Dr n. med. Dorota Hryniewiecka-Firlej

  Prezes Zarządu Pfizer Polska, Internal Medicine Lead; Prezes Zarządu INFARMY

  Czytaj więcej

  Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ze specjalizacją i doktoratem z chorób wewnętrznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży farmaceutycznej. W życiu kieruje się zasadą, że ludzie są najważniejsi. Jej wyjątkowa umiejętność motywowania pracowników i zarządzania zmianą pozwala na osiąganie przez nich wysokiego stopnia zaangażowania oraz uzyskiwanie doskonałych wyników. Równolegle do aktywnego życia zawodowego Dorota Hryniewiecka-Firlej działa również społecznie.


 • Iain Maxwell

  Iain Maxwell

  Dyrektor Zarządzający Canon Polska

  Czytaj więcej

  Związany z Canon EMEA od 1983 roku. W trakcie swojej kariery menedżerskiej zajmował wiele wysokich stanowisk w obszarze Services and Support w Europie i RPA, a w ostatnim czasie był szefem działu Services & Support w Canon UK i Irlandii. Wielokrotnie zaangażowany w programy transformacji biznesu.

 • Obłój

  Prof. Krzysztof Obłój

  Profesor, specjalność zarządzanie strategiczne i międzynarodowe, uczelnia A. L. Koźmińskiego i Uniwersytet Warszawski

  Czytaj więcej

  Profesor zwyczajny Krzysztof Obłój jest wykładowcą Akademii L Koźmińskiego i  Uniwersytetu Warszawskiego , oraz w renomowanych szkołach biznesu, m.in. University of Illinois, norweskiej Bodo Graduate School of Management, francuskiej ESCP-EAP, slovenskiej Bled School of Management. Jest autorem ponad 130 artykułów naukowych publikowanych w Entrepreneurship: Theory and Practice, Journal of Management Studies, European Management Journal, Industrial&Environmental Crisis Quarterly, International Small Business Journal, Cybernetics and Systems: An International Journal, PostCommunist Economies, oraz polskich periodykach z dziedziny ekonomii i zarzadzania. Jego książki są publikowane w USA i Europie (m. in. Management Systems, 1993; Winning: Continuous Improvement Theory in High Performance Organizations, 1995; Emerging economies and firms in the global crisis, Palgrave Macmillan, London 2012; Passion and discipline of strategy, New York 2014), a dwie  ostatnie książki wydane w Polsce: Strategia organizacji: w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, 20014 oraz Pasja i dyscyplina strategii , 2010 i 2016, stały się bestsellerami na polskim rynku. Profesor Krzysztof Obłój ma duże doświadczenie jako spiker i  doradca organizacyjny. Pracował dla takich firm LPP, Beiesdorf, Asea Brown Boveri, Benckiser, Macro Cash and Carry, Wólczanka, Próchnik, PZU, Orange, Gedeon Richter, Rockwool, Valeo i wielu innych w dziedzinie projektowania strategii, struktury i kultury organizacyjnej. Jest także członkiem lub przewodniczącym dwóch rad nadzorczych spółek akcyjnych na GWP.


 • Witold Orłowski

  Prof. Witold Orłowski

  Ekonomista, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Główny Doradca Ekonomiczny PwC Polska

  Czytaj więcej

  Założyciel Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych NOBE, 2002-05 szef zespołu doradców ekonomicznych Prezydenta RP, wykładowca z dziedziny makroekonomii, autor wielu książek naukowych i publikacji w tej dziedzinie. Od 2003 r. pełni funkcję Dyrektora Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

 • Jacek Pogonowski

  Jacek Pogonowski

  Prezes Zarządu, Konsalnet Holding S.A.

  Czytaj więcej

  Współzałożyciel Value4Capital, spółki zarządzającej funduszami typu „private equity”, skupionej na inwestycjach w średniej wielkości spółki z regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Ekspert z ponad 20 letnim doświadczeniem w dziedzinie fuzji i przejęć oraz inwestycji. Zasiadał w Zarządzie PSIK oraz w Komitecie Inwestycyjnym KFK (Krajowy Fundusz Kapitałowy). Obecnie jest także Prezesem Zarządu spółki Konsalnet Holding S.A., krajowego lidera branży ochrony osób i mienia w Polsce. Jacek Pogonowski jest także członkiem licznych organizacji w tym Business Center Club i Polskiej Rady Biznesu.


 • Rocki

  Prof. Marek Rocki

  Rektor Szkoły głównej Handlowej

  Czytaj więcej

  Od 2005 Senator RP. Od 1981 pracuje w SGPiS/SGH. Pełnił wile funkcji kierowniczych w SGH, w tym  dwukrotnie rektora. W 2016 wybrany ponownie na rektora SGH. Przewodniczył Radzie Służby Cywilnej i Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Prezes Zarządu Głównego AZS w latach 2003-2016. Był członkiem rad nadzorczych: Banku Millenium, HOPP, FORTE, PPW „Rzeczpospolita”, PRESSPUBLICA, WSiP, AXA PTE, JW. Construction. Jest członkiem rad nadzorczych COGNOR i Makarony Polskie.

 • skowronek

  Michał Skowronek

  Dyrektor ds. Rozwoju Rynku w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Mastercard Europe

  Czytaj więcej

  W Mastercard od 2007 r. Początkowo dyrektor polskiego oddziału firmy, od 2013 r. dyrektor klastra Polska i kraje bałkańskie. Przed Mastercard dyrektor sprzedaży w Sygma Bank. Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Warsaw Executive MBA na SGH i University of Minnesota. • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  Jacek Socha

  Wiceprezes, Partner PwC w Polsce

  Czytaj więcej

  Jacek Socha jest Wiceprezesem oraz Partnerem PwC w Polsce. Dołączył do firmy w grudniu 2005 roku. Od tego czasu doradzał wielu polskim i zagranicznym spółkom.

  Jako Minister Skarbu Państwa w latach 2004 – 2005 przeprowadził szereg prywatyzacji, szeroko wykorzystując do tego procesu Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym największą w tym czasie w Polsce ofertę publiczną Banku PKO BP.

  Jako Przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w latach 1994 – 2004 współtworzył regulacje polskiego rynku kapitałowego, w tym również dostosowujące polskie prawo do regulacji Unii Europejskiej. Brał czynny udział w dopuszczeniu do obrotu regulowanego na rynku GPW znaczącej liczby spółek.

  Jest Honorowym Członkiem

  • Giełdy Papierów Wartościowych,
  • Izby Domów Maklerskich,
  • Związku Maklerów i Doradców

  Pełnił istotne funkcje w Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych, gdzie przewodniczył Europejskiemu Komitetowi Regionalnemu 1998 – 2000, był wiceprzewodniczącym Komitetu Rynków Rozwijających się 1996 – 1998, Członkiem Komitetu Wykonawczego 1994 – 2000.

  Był członkiem Komisji Nadzoru Bankowego 1998 – 2004, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych 2002 – 2004, Rady Systemu Płatniczego przy Prezesie Narodowego Banku Polskiego, Rady Arbitrażowej przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

  Zaangażowany od początku w tworzenie w Polsce zasad ładu korporacyjnego, współautor pierwszych zasad przyjętych przez GPW w 2002. Członek Komitetu Dobrych Praktyk. Jest sędzią Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

 • Cezary Wójcik

  Prof. Cezary Wójcik

  Ekonomista; założyciel Center for Leadership, Szkoła Główna Handlowa

  Czytaj więcej

  W 1998 ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a w roku 1999 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2003 uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie ekonomii. W 2009 uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie ekonomii. W 2011 ukończył Master Class for Leadership Educators na Harvard Kennedy School. W 2013 ukończył Advanced Management Program w IESE Business School, a w 2006 International Faculty Development Program także w IESE Business School. W 2004 ukończył także Advanced Studies Program in International Economic Policy Research w Kiel Institute for the World Economy. W latach 2005-2007 członek Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów, w latach 2007-2009 Dyrektor Biura ds. Integracji ze Strefą Euro i doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego, w latach 2013-2015 pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN.5

Współpraca partnerska

Oferując między innymi bogaty kalendarz wydarzeń, zapraszamy do wspólnego budowania merytorycznego zaplecza spotkań, a także do współpracy reklamowej oraz sponsoringowej.

Współpraca z Executive Club to możliwość dotarcia do elitarnej grupy menedżerów – liderów, aktywnie działających w biznesie, jak również możliwość efektywnego wypromowania firmy lub produktu.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z działem marketingu:

Anna Wojciechowska
M: +48 530  306 046
T: +48 22 409 25 38
e-mail: annawojciechowska@executive-club.com.pl