8 grudnia 2017

16:00-16:30     Rejestracja

16:30-16:45     Przywitanie Gości i otwarcie konferencji

16:45-17:00     Wystąpienie

17:00-18:00     CSR wczoraj i dziś – Firma zaangażowana społecznie

  • Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa. Kaprys czy obowiązek każdej firmy?
  • Zaangażowany społecznie pracownik to lepszy pracownik? Wpływ CSR na efektywność organizacji
  • Przedsiębiorcy i korporacje – jak mogą wpływać na poprawę jakości życia lokalnych społeczności?
  • Odpowiedzialność wobec środowiska – jaka jest rola firm?

18:00-19:00      Etyka w biznesie – Przywództwo oparte na wartościach

  • Jak efektywnie odpowiadać na potrzeby interesariuszy i równocześnie rozwijać działania biznesowe w oparciu o system wartości?
  • Lider jako architekt kultury organizacyjnej – dlaczego dziś od przywódców szczególnie wymaga się inteligencji moralnej (MQ)?
  • Sukces mierzony etyką. Czy budowanie na wartościach to jedyna trwała forma tworzenia firm, które potrafią przetrwać nawet w trudnych czasach?
  • Budowanie zaangażowania pracownika. W jaki sposób rozwijać potencjał przedsiębiorstwa i uwalniać ducha oddolnej przedsiębiorczości?

19:00-20:00      Networking cocktail

20:00-21:00      Wystąpienie inauguracyjne
Ceremonia rozdania nagród „Responsible Business Awards”

21:00                 Wieczorny bankiet, Świąteczny Koncert