Sustainable Economy Summit

Wyjątkowy projekt Executive Club, który ma na celu podkreślenie ogromnego znaczenia zaangażowania polskich przedsiębiorców w promowanie i wdrażanie idei zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu. Na wydarzenie zapraszane są czołowe postacie polskiej gospodarki i autorytety świata nauki z ogromnym dorobkiem w obszarze rozwoju innowacji przy jednoczesnym rozwijaniu działań związanych z nurtem SRI oraz CSR. Zwieńczeniem uroczystości jest ceremonia „Responsible Business Awards”, podczas której nagradzane są podmioty wdrażające idee odpowiedzialnego biznesu oraz wyróżniające się działaniem w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Wybrani goście zakończonych edycji:
Jarosław Gowin
– Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kamil Wyszkowski – Dyrektor Generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce
Dorota Hryniewiecka-Firlej – Prezes Zarządu Pfizer Polska
Robert Cyglicki – Dyrektor Greenpeace w Polsce
Prof. Witold Orłowski – Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Doradca Ekonomiczny PwC Polska
Grzegorz Gruca – Wiceprezes Polskiej Akcji Humanitarnej
Marek Krupiński – Dyrektor Generalny UNICEF Polska

V edycja: listopad 2019