Rada programowa

Marcin Benbenekbenbenek

Partner Royalton Partners

Marcin Benbenek pracuje w Royalton Partners Limited od 2008 roku. Przed Royalton Partners, pracował w mPunkt Polska, firma z portfela Royalton Partners w latach 2002-2010. Był jednym z dwóch kluczowych menedżerów firmy, zatrudniony jako wice prezes zarządu, dyrektorem pionu sprzedaży i marketingu.

Czytaj więcej

Kierował zespołem transakcyjnym Montagu, który we wrześniu 2008r. sfinalizował pierwszą środkowoeuropejską inwestycję Montagu – wykup lewarowany spółki Euromedic oraz pierwszą inwestycję Montagu w Polsce – wykup lewarowany spółki Emitel. Michał jest członkiem Rady Fundacji Leslawa A. Pagi, czlonkiem rady Forum Obywatelskiego Rozwoju („FOR”) oraz absolwentem SGH (z wyróżnieniem).


Michał ChałaczkiewiczMichal.Chalaczkiewicz

Dyrektor Montagu Private Equity Europa Środkowo-Wschodnia

Michał Chałaczkiewicz dołączył do Montagu Private Equity w 2008r, a w 2010r został szefem warszawskiego biura Montagu. Wcześniej związany był z funduszem private equity Innova Capital w Warszawie, gdzie zajmował się inwestycjami w Europie Środkowej.

Czytaj więcej

Na przestrzeni zaledwie czterech lat zrealizował dwie transakcje w regionie CEE – Euromedic oraz największą transakcję wykupu lewarowanego w historii polskiego rynku – Emitel. Michał jest członkiem Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Fundacji Lesława A. Pagi. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (z wyróżnieniem).


Dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, FCIAgessel_beata_120x180px

Wspólnik Zarządzający, Radca Prawny, Gessel, Koziorowski

Radca prawny, wspólnik zarządzający Kancelarii GESSEL. Ekspert w dziedzinie transakcji fuzji i przejęć oraz private equity/ venture capital i prawa handlowego, a także arbitrażu. Doradzała przy ponad 200 transakcjach funduszom private equity/ venture capital oraz inwestorom strategicznym.

Czytaj więcej

Rekomendowana w polskich i międzynarodowych rankingach prawniczych jako lider w dziedzinie fuzji i przejęć.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie sądownictwa polubownego w stałych sądach arbitrażowych oraz w postępowaniach ad hoc. Wzięła udział w ponad 60 międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych z zakresu fuzji i przejęć, prawa budowlanego i kontraktów handlowych. Od 2011 jest Prezesem Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN.

Autorka licznych publikacji z dziedziny fuzji i przejęć oraz arbitrażu. Swoje ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie transakcji M&A podsumowała w 2010 roku w książce „Oświadczenia i zapewnienia w umowie sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (w świetle zasady swobody umów)”, będącej podstawowym źródłem doktryny prawnej w tej dziedzinie w Polsce.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1989). Tytuł doktora nauk prawnych uzyskała na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w roku 2009. Angażuje się w liczne inicjatywy społeczne i edukacyjne oraz popularyzowanie wiedzy prawniczej. Założycielka Fundacji GESSEL dla Muzeum Narodowego w Warszawie. W uznaniu zasług w budowaniu dziedzictwa kulturowego poprzez wspieranie powiększania kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie, w styczniu 2013 roku Beata Gessel została uhonorowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej.


Jacek Korpałajacek.korpala

Partner Zarządzający ARX Equity Partners

Jacek Korpala jest związany z ARX Equity Partners (wcześniej prowadzącą działalność pod nazwą DBG Eastern Europe) od kwietnia 1998 roku. ARX posiada biura w Warszawie, Pradze, Budapeszcie i Bukareszcie i zarządza funduszami private equity inwestującymi w spółki średniej wielkości w Europie Środkowo-Wschodniej (www.arxequity.com). W sektorze medycznym ARX zainwestował w Polsce w spółkę Lexummedica (www.lexummedica.pl).

Czytaj więcej

Jacek Korpała jest partnerem zarządzającym odpowiedzialnym za inwestycje ARX w Polsce i Krajach Bałtyckich. Reprezentuje fundusze zarządzane przez ARX w radach nadzorczych spółek portfelowych.

Przed pracą w ARX Jacek Korpała był partnerem Arthur Andersen zarządzającym działem corporate finance w Polsce, a wcześniej m.in. dyrektorem w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych odpowiedzialnym za prywatyzację kapitałową.

Jacek Korpała był przez kilka lat członkiem Rady European Venture Capital Association (www.evca.eu) reprezentującym Polskę, a wcześniej przez dwa lata wiceprezesem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (www.psik.org.pl).


Cezary Pietrasikcezarypietrasik

Principal Warburg Pincus

Cezary Pietrasik pracuje w londyńskim biurze Warburg Pincus, gdzie jest częścią ogólnoeuropejskiego zespołu sektorowego zajmującego się handlem detalicznym, dobrami konsumpcyjnymi i ochroną zdrowia. Ponadsektorowo w sposób szczególny zajmuje się Europą Środkowo-Wschodnią i jest odpowiedzialny za pozyskiwanie inwestycji w Polsce.

Czytaj więcej

Cezary Pietrasik koordynował m.in. inwestycję w INEA (operatora kablowego w Wielkopolsce), był zaangażowany w zakup udziałów w United Internet (niemieckim operatorze telekomunikacyjnym) oraz zakup Restauravia Group (hiszpańskiej sieci restauracji) przez Amrest. Przed dołączeniem do Warburg Pincus pracował jako Associate Director w warszawskim biurze funduszu Mid Europa Partners, gdzie był zaangażowany m.in. w inwestycję w Bite (bałtycki operator komórkowy). Przed 2006 członek zespołu fuzji i przejęć w JP Morgan w Londynie, gdzie doradzał przy transakcjach w sektorze telekomunikacji, mediów i technologii. Wcześniej krótko związany z biurem McKinsey w Warszawie.

Pan Pietrasik jest absolwentem London School of Economics i SGH.


Jacek Pogonowskipogonowski

Partner Value4Capital

Przed utworzeniem Value4Capital, spółki zarządzającej funduszami private equity, Jacek Pogonowski był partnerem w Amundi Private Equity Funds, kierując warszawskim biurem. Wcześniej Jacek pracował w firmie Baring Corilius Private Equity (poprzednio Baring Private Equity Partners) i był odpowiedzialny za polską część portfela funduszu BCEF, pełniąc aktywną rolę w spółkach funduszu, m.in. w spółce notowanej na GPW.

Czytaj więcej

Przed przejściem do Baring w 1998r. Jacek był członkiem Zarządu w Erste Investments, gdzie stał na czele departamentu “fuzji i przejęć”. Jego zespół koncentrował sie na transakcjach w segmencie tzw. “średnich spółek”, specjalizując się w projektach niepublicznej emisji akcji przedsiebiorstw. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w latach 1991 – 1995 w firmie Arthur Andersen na stanowisku audytora, a potem specjalizując się w doradztwie corporate finance.
Jacek ukończył St. Johns University w Nowym Jorku. Będąc Partnerem w Value4Capital Jacek jest jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej spółki Konsalnet Holding S.A.. W przeszłości zasiadał w Zarzadzie Polskiego Stowarzyszenia Inwestorow Kapitałowych (PSIK) oraz w Radzie Nadzorczej KFK (Krajowy Fundusz Kapitałowy). Jest także członkiem Polskiej Rady Biznesu oraz Business Centre Club.


Michał Popiołekpopiolek_michal_120x180px

Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego i Mezzanine BRE Bank Polska (Commerzbank Group)

Przez ostatnie 17 lat Michał pracował w sektorze bankowości inwestycyjnej, z czego ostatnie 13 lat w BRE Banku. Był odpowiedzialny za inwestycje private equity oraz inwestycje portfelowe BRE Banku.

Czytaj więcej

Od 2006 roku jest odpowiedzialny za wprowadzanie nowej działalności BRE Banku – Mezzanine Finance. Od 2008 roku pracuje na obecnym stanowisku.

Przed dołączeniem do BRE Banku, Michał pracował w firmach konsultingowych (corporate finance, controlling finansowy) oraz w innych bankach (np. Citibank). Brał udział w wielu transakcjach fuzji i przejęć.

Michał był członkiem wielu rad nadzorczych. Uzyskał tytuł magistra finansów i bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył Advanced Management Program w IESE Business School w Barcelonie.


Dariusz PrończukDariusz_pro

Partner Zarządzający Enterprise Investors

Dariusz Prończuk jest Partnerem Zarządzającym w Enterprise Investors (EI) oraz członkiem organów nadzorczych kilku spółek z portfela inwestycyjnego firmy. Ma ponad 26-letnie doświadczenie w branży private equity i corporate finance w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Czytaj więcej

Rozpoczął pracę w Enterprise Investors w roku 1993. Zrealizował ponad 20 inwestycji, głównie w branżach: usług finansowych, IT, materiałów budowlanych i FMCG w tym w takie spółki jak Lukas, Comp Rzeszów (obecne Asseco Poland), Comp, Magellan, Kruk oraz AVG Technologies


Witold Radwańskiradwanski_witold_120x180px

Partner Zarządzający Krokus Private Equity

Jest wspólnikiem i prezesem Zarządu Krokus Private Equity – firmy zarządzającej funduszami private equity w Polsce. Jest również prezesem Zarządu Polonia Financial Services, firmy, która od 1995 r. zarządzała funduszami: NFI Magna Polonia, Nova Polonia, Prospect Poland Fund. Witold Radwański ma wieloletnie doświadczenie w inwestycjach kapitałowych, w tym w procesy prywatyzacyjne i inne transakcje finansowe.

Czytaj więcej

Jest przewodniczącym i członkiem wielu rad nadzorczych spółek. Od roku 2008 jest członkiem komitetu inwestycyjnego Krajowego Funduszu Kapitałowego. Witold Radwański pracował w Ministerstwie Finansów, Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, Chase Manhattan Bank, Allied Irish Banks i jest absolwentem School of Advanced International Studies John Hopkins University.


Filip Szubertfilip.szubert

Dyrektor Inwestycyjny Penta Investments

Filip Szubert jest Dyrektorem Inwestycyjnym w warszawskim biurze Penta Investments. Do jego kluczowych kompetencji należy zarządzanie bieżącymi projektami Penty w Polsce oraz analizowanie nowych możliwości inwestycyjnych na polskim rynku. Filip Szubert nadzoruje inwestycję Penty w Grupę Iglotex, działającą w branży produkcji i dystrybucji artykułów mrożonych oraz inwestycję Penty w NFI EMF Group.

Czytaj więcej

Filip Szubert jest związany z Penta Investments od 2008 roku. Jako menedżer inwestycyjny odpowiadał za akwizycję Iglokraku – jednego z głównych producentów i dystrybutorów mrożonek w Polsce – oraz połączenie tej spółki z Iglotexem. W ramach powstałej w ten sposób Grupy Iglotex Penta wspiera dalszą konsolidację rynku w Polsce. Przed dołączeniem do zespołu Penty, pracował w warszawskim biurze firmy doradczej McKinsey & Company jako menedżer projektów. Filip Szubert ukończył Politechnikę Warszawską na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz Kellogg School of Management, gdzie uzyskał tytuł MBA. Posiada również tytuł Chartered Financial Analyst (CFA).