INVESTMENT FORUM

 Finansowanie Kapitał Inwestycje

9:30-10:00  Rejestracja

10:00-10:15  Przywitanie Gości i wystąpienie inauguracyjne

10:15-11:15  Panel 1: W co i jak inwestować w gospodarce innowacyjnej?

 • Ludzie czy maszyny? Nowe wyzwania stojące przed przedsiębiorcami w dobie digitalizacji i automatyzacji
 • Jakie są najlepsze obszary inwestycji – Know how, technologia, nowe modele dystrybucji, długoterminowa przewaga kosztowa?
 • Transakcje i akwizycje zagraniczne – wygodny model dostępu do rynku z marką i lokalnymi kontaktami?
 • Co przesądza dziś o sukcesie w skali globalnej –  silna marka, innowacyjny produkt a może wielkość rynku macierzystego?
 • Ile inwestować w relacji do przychodów, zysków by skutecznie rozwijać firmę?

11:15-11:45  Przerwa kawowa

11:45-12:45  Panel 2: Od start-up do Fortune 500 – jak sfinansować tą wyboistą drogę

 • One size doesn’t fit all” – optymalne źródła finansowania na różnych etapach rozwoju firmy (seed capital, VC, PE, banki, giełda, fundusze publiczne)
 • Wady i zalety poszczególnych modelów finansowania przedsiębiorstwa
 • Najczęstsze błędy popełniane przez przedsiębiorstwa w strategiach finansowania (zadłużenie, oparcie jedynie na kapitałach własnych, itd.)
 • Jak finansować najbardziej innowacyjne i ryzykowne projekty, nie narażając całej firmy na bankructwo?
 • Zagraniczne inspiracje: Izrael, USA, Szwecja, Estonia

12:45-13:45  Lunch

13:45-14:45  Panel 3: Polskie firmy na globalnej arenie

 • W jaki sposób przygotować firmę do funkcjonowania na rynkach globalnych? Czy istnieją rynki wolne od protekcjonistycznych barier?
 • Źródła, przyczyny i uwarunkowania, które sprawiają, że polskie firmy odnoszą sukcesy na międzynarodowych rynkach
 • Aktualne perspektywy dla przedsiębiorców w zakresie pozyskania kapitału na rozwój globalny
 • Kredyty eksportowe, koncesje i aspekty prawne. Optymalne zabezpieczenie procesu eksportowego
 • Co i jak eksportujemy? Najważniejsze polskie towary eksportowe. Gdzie szukać możliwości i przewag konkurencyjnych?

14:45-15:15  Przerwa kawowa

15:15-15:30  Prezentacja: „Polska jako jedna wielka strefa ekonomiczna.  Instytucjonalne programy wsparcia dla inwestorów”

15:30-16:30  Panel 4: Inwestycje zagraniczne w Polsce

 • Perspektywy Polski jako miejsca do lokalizacji inwestycji na tle rynków wschodzących i dojrzałych
 • Polska oczami inwestorów zagranicznych – otoczenie instytucjonalne, pracownicy, infrastruktura
 • O krok dalej – czy inwestycje w Polsce zaczynają być coraz bardziej zorientowane na potencjał intelektualny pracowników?
 • Co jest niezbędne by dalej zwiększać atrakcyjność inwestycyjną Polski ?
 • Bezpośredni wpływ inwestycji zagranicznych na polską gospodarkę. Co zyskujemy dzięki  inwestorom?

18:30-19:00  Welcome drink i  rejestracja na galę

19:00-20:00  Uroczysta Gala „Diamenty Inwestycji ”

20:00-24.00  Wieczorny bankiet