Paweł Borys

Paweł Borys

Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju

Czytaj więcej

Polski ekonomista i menadżer o bogatym doświadczeniu w bankowości, na rynku kapitałowym i w sektorze ubezpieczeń. Specjalizuje się w inwestycjach, zarządzaniu, analizach makroekonomicznych, planowaniu strategicznym i finansowym oraz restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Pracę rozpoczął jako główny ekonomista w Grupie Erste Bank w Polsce. Od 2001 roku szef działu analiz, zarządzający funduszami, a następnie Dyrektor Departamentu Inwestycji w ramach funduszy inwestycyjnych w Grupie Deutsche Bank – Deutsche Asset Management oraz w DWS – drugiej największej firmie zarządzania aktywami na świecie.Budował także polską firmę specjalizującą się w inwestycjach na rynku private equity i venture capital, pełniąc funkcję Prezesa Zarządu spółki AKJ Investment TFI. W latach 2001 – 2005 pracownik Szkoły Głównej Handlowej, gdzie prowadził badania z zakresu teorii konwergencji ekonomicznej i zależności pomiędzy sektorem finansowym oraz rozwojem gospodarczym. Od początku 2010 do kwietnia 2016 roku był dyrektorem zarządzającym w PKO Banku Polskim, odpowiadającym za obszar analiz ekonomicznych, strategię i rozwój grupy kapitałowej oraz relacje inwestorskie. Od 1 maja 2016 roku Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju. Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego.


maczynska

Prof.Elżbieta Mączyńska

Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Czytaj więcej

Profesor nauk ekonomicznych, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, profesor zwyczajny w Szkole Głównej Handlowej, członek: Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk; od grudnia 2005 r. prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Członek: Prezydium Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”, Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, Narodowej Rady Rozwoju. Autorka lub współautorka ponad 200 publikacji na temat funkcjonowania gospodarki i przedsiębiorstw. Kreatorka modeli predykcji bankructwa przedsiębiorstw.


urbański

dr Paweł Urbański

Dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej

Czytaj więcej

Przez większość kariery zawodowej łączył doświadczanie biznesowe z akademickim. Posiada dyplom Doktora Nauk Ekonomicznych Imperial College London dyplom Inżyniera oraz MBA na Politechnice Warszawskiej. Był wykładowcą a obecnie również Dyrektorem Szkoły Biznesu PW. Jest współzałożycielem INVEN Group – firmy o profilu dewelopersko-inwestycyjnym działającej w obszarze energetyki oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej Columbus Energy, wiodącego dostawcy systemów fotowoltaicznych w Polsce. W latach 2006-2008 był Członkiem Zarządu PSE i Prezesem PGE. Był też Partnerem w brytyjskiej firmie doradczej CET (Central Europe Trust). W ramach CET nadzorował i współtworzył wiele projektów doradczych i inwestycyjnych dla największych polskich i międzynarodowych firm energetycznych.