DPE_znak

Przewodnicząca Kapituły

Barbara Nowakowska

Barbara Nowakowska

Przewodnicząca Kapituły, dyrektor zarządzająca Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK).

Zarządza PSIK od 12 lat, realizując cele statutowe stowarzyszenia, którymi jest przede wszystkim wspieranie rozwoju sektora private equity/venture capital w Polsce i reprezentacja interesów tego sektora. Reprezentowała Polskę jako ekspert w dziedzinie private equity/venture capital w Komisji Europejskiej.

Przed rozpoczęciem pracy w PSIK w 2003 roku, zasiadała w zarządzie niezależnego operatora telekomunikacyjnego El-Net S.A. Jest absolwentką wydziału handlu zagranicznego w SGPiS (SGH).

 


Członkowie Kapituły

Paweł Borys

Paweł Borys

Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju

polski ekonomista i menadżer o bogatym doświadczeniu w bankowości, na rynku kapitałowym i w sektorze ubezpieczeń. Specjalizuje się w inwestycjach, zarządzaniu, analizach makroekonomicznych, planowaniu strategicznym i finansowym oraz restrukturyzacjach przedsiębiorstw.

Czytaj więcej

Pracę rozpoczął jako główny ekonomista w Grupie Erste Bank w Polsce. Następnie był zarządzającym funduszami oraz szefem inwestycji w ramach funduszy inwestycyjnych w Grupie Deutsche Bank, drugiej największej firmie zarządzania aktywami na świecie. Budował także polską firmę specjalizującą się w inwestycjach na rynku private equity i venture capital, pełniąc funkcję Prezesa Zarządu spółki AKJ Investment TFI. W latach 2001 – 2005 pracownik Szkoły Głównej Handlowej, gdzie prowadził badania z zakresu teorii konwergencji ekonomiczej i zależności pomiędzy sektorem finansowym oraz rozwojem gospodarczym. Od początku 2010 do kwietnia 2016 roku był dyrektorem zarządzającym w PKO Banku Polskim, odpowiadającym za obszar analiz ekonomicznych, strategię i rozwój grupy kapitałowej oraz relacje inwestorskie. Z początkiem maja 2016 roku objął funkcję prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju SA. Dwukrotnie nagrodzony za najlepsze wyniki inwestycyjne funduszy na polskim rynku. Został uznany za jednego z czterdziestu najlepszych polskich menadżerów. Autor szeregu publikacji prasowych i artykułów na temat bankowości, inwestycji, rynku kapitałowego oraz gospodarki. Zna biegle język angielski i niemiecki

Till Burges

Till Burges

Principal, HarbourVest Partners

Till Burges dołączył do HarbourVest z filią w Londynie w 2006 roku jako współpracownik stowarzyszonej w podstawowej grupie partnerskiej i został wiceprezesem w 2010 roku. Till koncentruje się na badaniu, monitorowaniu i raportowaniu europejskich inwestycjach partnerskich.

Czytaj więcej

Przed dołączeniem do firmy, Till pracował przez sześć lat jako konsultant w Bain & Company w Wielkiej Brytanii i Niemczech, gdzie skupiał się na projektach obejmujących komercyjne due diligence, integrację spółek po ich połączeniu oraz wzrostu organicznego spółki. Till uzyskał dyplom z inżynierii przemysłowej na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Lubece, w Niemczech w 1999 roku oraz tytuł MBA z IESE, Universidad de Navarra w Barcelonie, Hiszpania w 2004 roku. Till pochodzi z Niemiec, mówi po niemiecku, francusku i hiszpańsku


Ciszek

Wojciech Ciszek

Principal Banker, EBOiR

Principal Banker w warszawskim biurze Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, współodpowiedzialny m.in. za nowe transakcje oraz portfel inwestycji Banku w fundusze private equity.

Zasiada w radach Advisory Board kilku funduszy inwestujących w Polsce oraz Europie Środkowej. Absolwent SGH.


PGdanski2

Przemysław Gdański

Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w mBanku S.A.

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim i rocznego programu w zakresie bankowości i finansów międzynarodowych w Loughborough University w Wielkiej Brytanii. W 2012 r. ukończył Advanced Management Program (AMP) na IESE Business School.

Z bankowością korporacyjną i inwestycyjną jest związany od ponad 20 lat. W latach 1993 – 1995 pracował w IBP Bank SA, następnie w ABN AMRO Bank w Polsce, w Rumunii i w centrali w Amsterdamie. W latach 2002 – 2006 był Dyrektorem Zarządzającym, kierującym Obszarem Dużych Firm w Banku BPH SA.

Czytaj więcej

Od maja do listopada 2006 roku – CEO i Dyrektor Generalny Calyon Bank Polska i Calyon Oddział w Polsce. W listopadzie 2006 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku BPH, odpowiedzialnego za bankowość korporacyjną i finansowanie nieruchomości. Z dniem fuzji prawnej wydzielonej części Banku BPH z Bankiem Pekao SA został Wiceprezesem Zarządu odpowiedzialnym za Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej Pekao SA. Od 2008 Członek Zarządu Banku odpowiedzialny za Pion Bankowości Korporacyjnej. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu, odpowiedzialnego za Bankowość Korporacyjną i Inwestycyjną.


marco

Marco Natoli

Dyrektor, Equity Investments, European Investment Fund (EIF)

Jako jeden z wyższych rangą członków zespołu LMM, Marco zarządza inwestycjami średniej wielkości, mezzanine i inwestycjami hybrydowymi i portfelami akcji debetowych w całej Europie. Do tej pory, ukończył ponad 30 inwestycji, o łącznej wartości 1,05 mld EUR. Pan Natoli zasiada w radach nadzorczych 32 funduszy.

Czytaj więcej

Przed dołączeniem do EFI w styczniu 2009 roku, pracował przy inwestycjach bezpośrednich jako Senior Investment Manager w Innogest Capital, włoskim funduszu VC, koncentrując się na wczesnych etapach inwestycji.

Poprzednie zajęcia Pana Natoli to Project i Engagement Manager w firmie Capgemini (2001 do 2004), gdzie z powodzeniem realizował złozone zadania doradcze i Ernst & Young Consultants, gdzie rozpoczął swoją karierę w 1998 roku.

Marco posiada tytuł magistra inżynierii przemysłowej i Zarządzania na Politechnice w Turynie (Włochy).


Poświata

Jacek Poświata

Dyrektor Zarządzający Bain & Company Poland/CEE

Dyrektor Zarządzający Bain & Company Poland/CEE. Posiada 25-letnie doświadczenie w doradztwie w branży private equity, telekomunikacyjnej, transportowej, naftowej i gazowej, górniczej. Doradzał klientom w zakresie strategii, M&A, analizy ekonomiczno-finansowej, reorganizacji i restrukturyzacji. Członek Polskiej Rady Biznesu. Studiował na SGH oraz posiada dyplom M.B.A. z Columbia Business School.


poter

Henry Potter

Partner, Alpha Associates


Jacek Radziwilski

Jacek Radziwilski

Prezes Zarządu Pekao Investment Banking S.A.

Ponad  20 lat doświadczenia w bankowości inwestycyjnej pracując m.in. w Deutsche Bank i HSBC,  koordynując największe transakcje rynków kapitałowych oraz  fuzji i przejęć w Polsce.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz IESE Business School w Barcelonie.


br

Beata Radomska

Prezes Zarządu, Executive Club

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości. Ukończyła studia MBA. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie menedżerskie. Pracowała w instytucjach finansowych: austriackiej firmie brokerskiej Allfinanz, Skarbiec Asset Management Holding, od kilku lat związana z branżą doradztwa personalnego.

Pomysłodawczyni oraz Prezes Zarządu Executive Club, najbardziej elitarnej organizacji zrzeszającej top management. Odpowiada za strategię klubu, który integruje elity biznesowe oraz jest platformą wymiany poglądów i inspiracji dla najwyższej kadry menedżerskiej


rafalwiza

Rafał Wiza

Szef Zespołu Doradczego dla sektora Private Equity KPMG w Polsce

Rafał dołączył do KPMG w 2000 r. i jest szefem grupy Private Equity KPMG w Polsce. Odpowiedzialny jest za relacje pomiędzy dedykowanym zespołem partnerów ze strony KPMG a przedstawicielami funduszy Private Equity.
Zespół Private Equity w KPMG składa się z partnerów specjalizujących się w wyszukiwaniu targetów inwestycyjnych, restrukturyzacjach podatkowych, wycenach, projektach due diligence, projektach audytowych oraz w doradztwie operacyjnym.

Czytaj więcej

Jednym z celów wspomnianego zespołu jest szeroka promocja funduszy Private Equity wśród właścicieli kapitału prywatnego i wśród społeczeństwa. Ponadto, Rafał jest odpowiedzialny za zarządzanie i koordynację wielu projektów związanych z badaniem sprawozdań finansowych, a wspólnie z Markiem Gajdzińskim za zarządzaniem działem Knowledge Management w KPMG.