Rejestracja

Możliwość wzięcia udziału w wydarzeniach organizowanych przez Executive Club wymaga każdorazowej akceptacji Zarządu i Rady.

Kontakt:

Mirosław Witkowski
miroslawwitkowski@executive-club.com.pl
tel: +48  510 105 474