Xiaolan-Fu

Xiaolan Fu

Dyrektor do spraw Technologii i Zarządzania w Centrum Rozwoju (TMCD)

Xiaolan Fu jest dyrektorem do spraw Technologii i Zarządzania w Centrum Rozwoju (TMCD), profesorem rozwoju międzynarodowego i technologii oraz pracownikiem naukowym Green College na Uniwersytecie w Oxfordzie. Była przewodniczącą Chińskiego Stowarzyszenia Gospodarczego (Europa) i CEA (Wielka Brytania) w latach 2010-2011. W 2015 i 2016 roku została wybrana przez Sekretarza Generalnego ONZ do dziesięcioosobowej grupy doradczej wysokiego szczebla. Jej najnowsza książka zawiera informacje o chińskiej drodze do innowacji, o roli Chin w globalnym ożywieniu gospodarczym oraz o wzroście potęgi technologicznej na południu. Jej artykuły pojawiły się w wiodących międzynarodowych czasopismach. Otrzymała nagrodę European Commission Gate2Growth Academic Network 2005 ‘European Best Paper’. Obecnie prowadzi ESRC/DFID projekt dotyczący dyfuzji innowacji w krajach o niskim dochodzie oraz projekt EC FP7 dotyczący MNE i rozwoju. Jest także Starszym Pracownikiem Badawczym na Uniwersytecie w Cambridge oraz profesorem wizytującym na Uniwersytecie Fudan.


Sony Kapoor

Sony Kapoor

Ekspert w dziedzinie makroekonomii i w sektorze finansowym.

Sony Kapoor jest wpływowym ekspertem w dziedzinie makroekonomii i w sektorze finansowym. Jest również specjalistą do spraw rozwoju. Jako dyrektor Re-Define i prezes Court Jesters, Sony doradza organizacjom wielostronnym, dużym inwestorom, bankom centralnym, europejskim i wschodzącym rządom w zakresie polityki gospodarczej i finansowej. Do niedawna był doradcą strategicznym w Centrum Ryzyka Systemowego i starszym pracownikiem naukowym w London School of Economics oraz specjalnym doradcą ONZ. Jako były bankier inwestycyjny, Sony był doradcą Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, IMF, OECD i doradcą strategicznym rządu norweskiego. Jest pracownikiem naukowym na RSA, WEF YGL oraz absolwentem IIT Delhi i LSE.


Bernd Lucke

Bernd Lucke

Niemiecki ekonomista i polityk oraz poseł do Parlamentu Europejskiego

Bernd Lucke jest niemieckim ekonomistą i politykiem oraz posłem do Parlamentu Europejskiego z Niemiec. Jest członkiem Liberalno-Konserwatywnych Reformatorów z grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Profesor makroekonomii na Uniwersytecie w Hamburgu, współzałożyciel “Wahlaterative 2013″ i członek-założyciel Alternatywa dla Niemiec. W lipcu 2015 roku wraz z byłymi członkami AfD założyli partię polityczną Liberalno-Konserwatywni Reformatorzy.