DZIEŃ I

15:30-16:00     Rejestracja

16:00-16:05     Przywitanie Gości:
Beata Radomska –
Prezes Executive Club
Prof. Michał Kleiber – Przewodniczący Rady Executive Club, Prezes Polskiej Akademii Nauk w latach 2007-2015

16:05-16:30       Uroczysta inauguracja „European Executive Forum”
Wystąpienie Gościa Specjalnego

16:30-17:45       Panel otwierający: Technologiczny róg obfitości

 • Postępująca cyfryzacja biznesu. Zagrożenie czy szansa na wzrost dobrobytu społeczeństwa i gospodarki?
 • Jakie gałęzie gospodarki są w perspektywie dziesięciolecia najbardziej rozwojowe, a które skazane na porażkę?
 •  Gdzie w wyścigu technologicznym plasuje się Polska i które gałęzie polskiej gospodarki są najbardziej narażone na zmiany wobec
  postępujących digitalizacji i automatyzacji?
 •  Jak przeniesienie punktu ciężkości z pracy na kapitał, które jest nieruchomym skutkiem robotyzacji wpłynie na nierówności społeczne?

17:45-18:00       Przerwa kawowa

18:00-19:15       Panel 2: Ekonomia współdzielenia

 •  Sharing Economy – idea, gdzie „dostęp” ma większą wartość niż „posiadanie”.
 • Transformacja modeli ekonomicznych jakie znamy. Ryzyka dla biznesu jakie niesie ze sobą Collaborative i Sharing Economy. Które branże są zagrożone?
 • Czy innowacyjne usługi ekonomii dzielenia mogą wpłynąć na wzrost gospodarczy? Regulacje prawne niezbędne w sektorze
 •  Instytucje finansowe a „nowa” ekonomia. Jak wpłynie na tradycyjny system bankowy?

19:15-20:30       Networking & Welcome Drink

20:30-21:30       Ceremonia rozdania „European Leadership Awards”

21:30-24:00       Wieczorny bankiet

DZIEŃ II

9:30-10:00      Rejestracja

10:00-10:30    Wystąpienie Gościa Specjalnego:
Sony Kapoor –
Managing Director of Re-Define, an International Think Tank

10:30-11:45    Panel 1: Zrównoważony rozwój w biznesie

 • Imperatyw wzrostu w biznesie – jak zarządzać w dobie „sustainable”, by stymulować rozwój firmy?
 • Zysk nie za wszelką cenę? Jak zachować równowagę w dążeniu do maksimum ekonomicznego prosperity?
 •  Innowacyjne rozwiązania biznesowe w służbie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania zasobów
 •  Zrównoważony rozwój – inwestycja w przyszłość i jedyna droga trwałego rozwoju firmy w długoterminowej perspektywie?

11:45-12:15    Przerwa kawowa

12:15-12:45    Wystąpienie Gościa Specjalnego

12:45-14:00    Panel 2: Wizjonerskie organizacje

 •  Droga do wielkości. Co wyróżnia ponadczasowe organizacje, które odniosły sukces i rozwijają się niezależnie od zmieniającej się rzeczywistości?
 •  Intra-przedsiębiorczość – jak nadać korporacji elastyczność małej firmy? Czy przywództwo oddolne uwalnia ducha przedsiębiorczości?
 •  Mistrzowie transformacji – innowacje dla produktywności. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w praktyce
 •  DNA innowacji w organizmie spółki. Jak na trwałe zbudować zdolność firmy do odkrywania nowych możliwości biznesowych?

14:00-15:00    Lunch

15:00-15:30    Wystąpienie Gościa Specjalnego

15:30-16:45    Panel 3: Wpływ robotyki i automatyki na rozwój gospodarki

 • Nauka dla przemysłu – automatyzacja i robotyka przyszłością czwartej rewolucji przemysłowej
 • Rozwój technologii i sztucznej inteligencji – zagrożenie dla tradycyjnych modeli biznesowych?
 • Przyszłość rynku pracy i potrzebnych kompetencji – w czym ludzie są wciąż lepsi vs zawody, które znikną z rynku w dobie rewolucji technologicznej
 • Formy dostosowania pracownika do rynku pracy przyszłości. Jak odpowiednio kształcić, rozwijać kompetencje i przekwalifikowywać kadrę?