8:30-9:00   Rejestracja

 9:00-9:10   Otwarcie konferencji

 9:10-9:30    Wystąpienie inauguracyjne

 9:30-10:00   Panel 1: Przywództwo w erze cyfrowej

10:00-11:00   Przerwa networkingowa

11:00-11:30   Wystąpienie Gościa Specjalnego: Nicolas Colin – Współzałożyciel i dyrektor The Family, ogólnoeuropejskiej firmy inwestycyjnej wpierającej przedsiębiorców

11:30-12:30   Panel 2: Innowacje w praktyce. Potentaci i pretendenci

12:30-13:30   Lunch

13:30-14:00   Wystąpienie Gościa Specjalnego: Steve Wells – Futurysta i dyrektor operacyjny Fast Future

14:00-15:00   Panel 3: Przyszłość pieniądza

15:00-15:30   Przerwa networkingowa

15:30-16:30   Panel 4: Jak wygrać w dobie AI, robotyzacji i automatyzacji? 

 

 

European Leadership Awards

 19:30-20:00  Rejestracja na gale i Welcome Drink

20:00-20:15   Uroczyste otwarcie gali

20:15-20:30   Wystąpienie Gościa Specjalnego

20:30-21:30   Ceremonia rozdania „European Leadership Awards”

21:30-00:00   Wieczorny bankiet