Prelegenci

Libor Lochman

Dr. Libor Lochman

Dyrektor Zarządzający, Wspólnota Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER)

Czytaj więcej

Libor Lochman, urodzony w 1963 roku w Czechosłowacji, ukończył studia na Uniwersytecie Transportu w Żylinie i ma doktorat z elektroniki na Uniwersytecie Zachodnioczeskim w Pilźnie. Libor Lochman ma duże doświadczenie w dziedzinach kierowania ruchem i systemów sygnalizacji kolejowej.

Zanim objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Zarządzającego CER i lidera spraw technicznych (2007-2011), pełnił funkcję dyrektora Centrum Testowania Kolejowego (2000-2005) w Pradze – obiektu zajmujący się testowaniem taboru, infrastruktury oraz elementów sygnalizacji.


Barbara Dzieciuchowicz

Barbara Dzieciuchowicz

Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa

Czytaj więcej

Ekonomista, absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki – obecnie Szkoła Główna Handlowa. Od 30 lat związana z branżą drogową. Pracowała zarówno w administracji drogowej, jak i firmie wykonawczej, a od 23 lat związana z samorządem gospodarczym.

Jako Prezes Zarządu reprezentuje interesy zrzeszonych firm drogowych i mostowych, a także firm współpracujących z drogownictwem wobec organów władzy publicznej, organów samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji. Znawca problematyki drogowej. Ekspert współpracujący z Komisjami Sejmu i Senatu. Współprzewodnicząca Rady Ekspertów do spraw działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji drogowych powołanej przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa.


mleczak

Krzysztof Mleczak

Prezes Zarządu, Exito Broker

Czytaj więcej

Studiował zarządzanie w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie. Absolwent Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Z rynkiem ubezpieczeniowym związany od 1993 roku. W tym czasie przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej, poczynając od agenta ubezpieczeniowego do funkcji Wiceprezesa Zarząd WARTA ŻYCIE S.A., którą sprawował w latach 1997- 2005. W latach 2000-2005 był także doradcą Prezesa Zarządu TUiR WARTA S.A. Delegat POLSKIEJ IZBY UBEZPIECZEŃ do Europejskiej Komisji Ubezpieczeń w Paryżu  ds. integracji polskiego rynku ubezpieczeń z Unią Europejską. Ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa. Posiada licencję brokera ubezpieczeniowego.

Jest inwestorem i głównym udziałowcem firm zajmujących się zarządzaniem ryzykiem ubezpieczeniowym przedsiębiorstw. Ekspert programów restrukturyzacji ryzyka ubezpieczeniowego i optymalizacji kosztów ubezpieczenia grup kapitałowych.


Piotr Mika

Piotr Mika

Członek zarządu Warbud SA, dyrektor odpowiedzialny za budownictwo inżynierskie, realizujące projekty drogowe, ochrony środowiska, hydrotechniczne i kolejowe.

Czytaj więcej

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej, Wydziału Konstrukcji Inżynierskich, Budowy i Utrzymania Mostów.
Z Warbudem związany od 1999 r.


Wojciech Trojanowski

Wojciech Trojanowski

Członek Zarządu STRABAG Sp. z o.o.

Czytaj więcej

Współtworzy dwuosobowy zarząd kierujący działaniami Grupy STRABAG w Polsce. Z koncernem STRABAG związany jest od 18 lat. Przez 6 lat piastował stanowisko dyrektora finansowego i członka zarządu Budownictwa Infrastruktury STRABAG. Odpowiedzialny był m.in. za rozwój potencjału koncernu STRABAG w Rosji.


Ryszard Trykosko

Ryszard Trykosko

Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

Czytaj więcej

Pomorzanin, od 1967 związany zawodowo i prywatnie z Gdańskiem. Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej oraz Studiów Podyplomowych i Menedżerskich w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Rzeczoznawca budowlany. Pasjonat budownictwa. W środowisku gospodarczym Pomorza postrzegany jako jeden z najlepszych menedżerów. Posiada wyjątkową umiejętność zbudowania solidnych i zwartych zespołów pracowniczych zorientowanych na realizację określonego celu.
Ma za sobą bogatą karierę zawodową, którą wieńczą z sukcesem zrealizowane inwestycje m.in. gdyńskich osiedli mieszkaniowych, szpitala w Wejherowie, renowacji zabytkowej Zielonej Bramy w Gdańsku, inwestycji w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Łysomicach k/Torunia, Fabryki Opon BRIDGESTONE w Stargardzie Szczecińskim, budowy Parku Naukowo-Technologicznego w Gdańsku. W 2011 roku, kierując Spółką „Biuro Inwestycji EURO Gdańsk 2012” zrealizował „budowę życia” – stadion Arena Bałtycka. Kierując Spółką „Gdańskie Inwestycje Komunalne” zrealizował w latach 2010–2016 kluczowe dla Gdańska inwestycje infrastrukturalne o wartości ponad 3 mld zł, w tym trasy komunikacyjne „Sucharskiego” i „Słowackiego” z tunelem drogowym pod Martwą Wisłą w Gdańsku, budowę Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Aktualnie doradca Zarządu w spółce NDI S.A. w Sopocie.
Zaangażowany społeczne w organizacjach i stowarzyszeniach branżowych budownictwa. Członek Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Inżynierii Produkcji, Sekcji Zarządzania Projektami i Wiedzą Produkcyjną PAN. Od czerwca 2012 r. Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, wybrany przewodniczącym na kolejną kadencję lat 2016-2020. Członek założyciel Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Członek „American Society of Civil Engineers”. Członek Konwentu Politechniki Gdańskiej oraz Konwentu Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. W latach 2012-2015 członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa. Współzałożyciel i członek samorządowych organizacji gospodarczych i biznesowych na terenie woj. pomorskiego.


stylinski

Jan Styliński

Prezes Zarządu, Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Czytaj więcej

Jan Styliński pełni funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, zrzeszającego firmy reprezentujące około 70% potencjału wykonawczego w Polsce. Jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, wspólnikiem w kancelarii adwokacko-radcowskiej.

Specjalizuje się w zagadnieniach procesu inwestycyjnego i rynku budowlanego, w tym w szczególności w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji, pozyskiwaniu finansowania i postępowaniach przetargowych. Jest autorem licznych publikacji poświęconych tematyce inwestycyjnej, a także wykładowcą na wielu konferencjach i szkoleniach.