Goście Specjalni

Libor Lochman

Dr Libor Lochman

Dyrektor Zarządzający, Wspólnota Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER)

Libor Lochman, urodzony w 1963 roku w Czechosłowacji, ukończył studia na Uniwersytecie Transportu w Żylinie i ma doktorat z elektroniki na Uniwersytecie Zachodnioczeskim w Pilźnie. Libor Lochman ma duże doświadczenie w dziedzinach kierowania ruchem i systemów sygnalizacji kolejowej.

Zanim objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Zarządzającego CER i lidera spraw technicznych (2007-2011), pełnił funkcję dyrektora Centrum Testowania Kolejowego (2000-2005) w Pradze – obiektu zajmujący się testowaniem taboru, infrastruktury oraz elementów sygnalizacji.


Kotlarek

Zbigniew Kotlarek

Prezes Zarządu, Polski Kongres Drogowy

Urodził się w 1949 r. w Człuchowie (woj. pomorskie). Absolwent Politechniki Warszawskiej – studia w latach 1967-1972 na Wydziale Inżynierii Lądowej – kierunek budowa dróg i lotnisk.
Przez wiele lat pracował na różnych szczeblach administracji drogowej. W Rejonie Dróg Publicznych w Koszalinie pełnił wiele funkcji, poczynając od majstra przez kierownika grupy robót, kończąc na stanowisku zastępcy dyrektora firmy. W latach 1979-1991 był dyrektorem Rejonu Dróg Publicznych w Lęborku. Później zajął się działalnością biznesową: był współwłaścicielem firmy AMG w Lęborku, która zajmowała się produkcją konstrukcji stalowych, a następnie zastępcą dyrektora firmy Transprojekt Gdański.
W 2002 roku został powołany na stanowisko zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, a od 2005 do stycznia 2008 r. pełnił funkcję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Obecnie jest dyrektorem zarządzającym (CEO) w firmie MSF Polska.
Był inicjatorem powołania Polskiego Kongresu Drogowego, był trzykrotnie wybierany (ostatnio w 2015 r.) na Prezesa Zarządu.
Zbigniew Kotlarek Jest wdowcem, ma dwoje dzieci i czworo wnucząt.


Anna Siemińska-Lewandowska

Prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska

Kierownik Zakładu Geotechniki i Budowli Podziemnych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, od 2002 r kieruje Zakładem Geotechniki I Budowli Podziemnych; wieloletnia Przewodnicząca Podkomitetu Budownictwa Podziemnego Polskiego Komitetu Geotechniki. Od 2014 jest z wyboru członkiem Zarządu International Tunnelling and Underground Space Association ITA-AITES. Jej specjalizacja zawodowa to budownictwo podziemne, geotechnika. Od wielu lat prowadzi nadzór naukowy i konsultacje budowy wielu głębokich wykopów w Polsce. Jest konsultantem budowy I i II linii metra w Warszawie


Ryszard Trykosko

Ryszard Trykosko

Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

Pomorzanin, od 1967 związany zawodowo i prywatnie z Gdańskiem. Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej oraz Studiów Podyplomowych i Menedżerskich w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Rzeczoznawca budowlany. Pasjonat budownictwa. W środowisku gospodarczym Pomorza postrzegany jako jeden z najlepszych menedżerów. Posiada wyjątkową umiejętność zbudowania solidnych i zwartych zespołów pracowniczych zorientowanych na realizację określonego celu.
Ma za sobą bogatą karierę zawodową, którą wieńczą z sukcesem zrealizowane inwestycje m.in. gdyńskich osiedli mieszkaniowych, szpitala w Wejherowie, renowacji zabytkowej Zielonej Bramy w Gdańsku, inwestycji w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Łysomicach k/Torunia, Fabryki Opon BRIDGESTONE w Stargardzie Szczecińskim, budowy Parku Naukowo-Technologicznego w Gdańsku. W 2011 roku, kierując Spółką „Biuro Inwestycji EURO Gdańsk 2012” zrealizował „budowę życia” – stadion Arena Bałtycka. Kierując Spółką „Gdańskie Inwestycje Komunalne” zrealizował w latach 2010–2016 kluczowe dla Gdańska inwestycje infrastrukturalne o wartości ponad 3 mld zł, w tym trasy komunikacyjne „Sucharskiego” i „Słowackiego” z tunelem drogowym pod Martwą Wisłą w Gdańsku, budowę Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Aktualnie doradca Zarządu w spółce NDI S.A. w Sopocie.
Zaangażowany społeczne w organizacjach i stowarzyszeniach branżowych budownictwa. Członek Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Inżynierii Produkcji, Sekcji Zarządzania Projektami i Wiedzą Produkcyjną PAN. Od czerwca 2012 r. Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, wybrany przewodniczącym na kolejną kadencję lat 2016-2020. Członek założyciel Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Członek „American Society of Civil Engineers”. Członek Konwentu Politechniki Gdańskiej oraz Konwentu Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. W latach 2012-2015 członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa. Współzałożyciel i członek samorządowych organizacji gospodarczych i biznesowych na terenie woj. pomorskiego.


stylinski

Jan Styliński

Prezes Zarządu, Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Jan Styliński pełni funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, zrzeszającego firmy reprezentujące około 70% potencjału wykonawczego w Polsce. Jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, wspólnikiem w kancelarii adwokacko-radcowskiej.

Specjalizuje się w zagadnieniach procesu inwestycyjnego i rynku budowlanego, w tym w szczególności w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji, pozyskiwaniu finansowania i postępowaniach przetargowych. Jest autorem licznych publikacji poświęconych tematyce inwestycyjnej, a także wykładowcą na wielu konferencjach i szkoleniach.