9:30-10:00       Rejestracja

10:00-10:15     Przywitanie Gości i otwarcie konferencji
Wystąpienie inauguracyjne:

„Infrastruktura a rozwój gospodarczy Polski – co udało się osiągnąć?”

10:15-11:30     Panel 1: Infrastruktura dziś i jutro

 • „Rewolucja” w prawie zamówień publicznych. W jaki sposób usprawnia proces inwestycyjny w sektorze infrastruktury i relacje między zamawiającym a wykonawcą?
 • Finansowanie inwestycji. Jak poradzić sobie po zmniejszeniu współfinansowania inwestycji infrastrukturalnych z funduszy europejskich?
 • Skuteczność Partnerstwa Publiczno-Prywatnego jako metody na modernizację polskiej infrastruktury
 • Zarządzanie ryzykiem inwestycji infrastrukturalnych. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe jako forma zabezpieczenia
 • Przyszłość inwestycji drogowych. Na podstawie jakich kryteriów wybierać projekty priorytetowe po 2020?

11:30-12:00       Przerwa kawowa

12:00-12:15       Case study

12:15-13:30       Panel 2: Zrównoważony transport publiczny

 • Wykorzystanie funduszy UE z perspektywy budżetowej. Jak realizować inwestycje aby były efektywne i zmodernizowały kolejnictwo?
 • Eco Train – walka kolei o większy udział w transporcie. Nowe technologie wykorzystywane w budowie i modernizacji sieci kolejowej
 • Rozbudowa drugiej linii metra a nowe inwestycje. Jak zmieni się Warszawa?
 • Warszawskie metro jednym z nowocześniejszych w Europie? Innowacyjne rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne
 • Zmiany dla regionalnych lotnisk w kontekście budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego

13:30-14:30       Lunch

14:30-15:45       Panel 3: Innowacje w budownictwie – jak sprostać wymogom jutra?

 • Postęp technologiczny i innowacje produktowe. Czy gwarantują sukces i utrzymanie przewagi rynkowej firmy budowlanej?
 • Ekologiczne materiały w budownictwie. Jak wzrastająca świadomość konsumentów wpływa na kierunki rozwoju sektora?
 • Czy gramy w zielone? Wymogi unijne dotyczące charakterystyki energetycznej budynków a wsparcie administracji
 • Hossa w budownictwie – oczekiwania inwestorów a możliwości firm wykonawczych. Czy rynek jest już „przegrzany”?
 • Rynek pracy w budownictwie. Rozwiązania, które sprawią, że malejąca liczba wykwalifikowanej kadry pracowników nie zablokuje rozwoju sektora.

DIAMENTY INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA


18:00-18:30             Rejestracja na Galę

18:30-19:00             Networking Cocktail

19:00-20:00             Uroczysta Gala wręczenia nagród „Diamenty Infrastruktury i Budownictwa”

20:00                        Koncert zespołu i wieczorny bankiet