Partnerzy

Partner Premium

Emka

Metro Warszawskie Sp. z o.o. to stołeczne przedsiębiorstwo świadczące usługi komunikacyjne. Jego podstawową działalnością jest świadczenie usług przewozowych metrem, bieżące utrzymanie i eksploatacja infrastruktury oraz zastępstwo inwestycyjne i nadzór nad pracami budowlanymi przy rozbudowie sieci stołecznego metra. Funkcję inwestora zastępczego Spółka sprawuje w imieniu i na rzecz miasta Stołecznego Warszawy poprzez nadzór nad całością procesu inwestycyjnego, począwszy od etapu przygotowania inwestycji poprzez organizację i realizację procesu inwestycyjnego, aż po rozliczenie zadań.

            Po otwarciu dla pasażerów centralnego odcinka II linii metra, w marcu 2015 roku,  warszawskie metro zapewnia swoim pasażerom bezpieczny i punktualny przejazd na trasie o łącznej długości 29 kilometrów, łączącej dzielnice północne i południowe oraz wschodnie i zachodnie Stolicy. Obecnie realizowana jest rozbudowa II linii metra o sześć kolejnych stacji, trzech w kierunku Woli oraz trzech w kierunku Targówka. Odcinek zachodni usytuowany będzie w całości na terenie dzielnicy Wola, natomiast jego wschodnio – północna część przebiegać będzie przez Pragę oraz Targówek. Łączna długość budowanych odcinków wynosić będzie 6,6 kilometra, w tym 3,4 kilometra trasy obejmie odcinek zachodni, a 3,2 kilometra odcinek wschodni-północny.

            Kolejnym etapem rozbudowy II linii metra będzie planowana budowa dwóch stacji na Woli i Bemowie oraz trzech stacji na Targówku. Dla odcinka wschodniego stacja na osiedlu Zacisze i dwie stacje zlokalizowane na osiedlu Bródno zakończą II linię metra. Na Bemowie natomiast zaplanowano budowę następnych trzech stacji oraz nową Stację Techniczno – Postojową, która zlokalizowana zostanie w Morach.

Partner Strategiczny


budimex

Budimex jest spółką z blisko pięćdziesięcioletnią tradycją. Liderem polskiego rynku budowlanego. Zatrudnia ponad 6000 specjalistów. Profil jej działalności obejmuje realizację projektów z zakresu infrastruktury: drogowej, kolejowej i lotniskowej, kubaturowych oraz energetyki i przemysłu. Budimex obecny jest nie tylko na rynku polskim ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększa również swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu RESPECT – najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. Grupa Budimex współpracuje rocznie z 12 tys. kontrahentów. W skład grupy wchodzą: Budimex Nieruchomości, Mostostal Kraków oraz Elektromontaż Poznań SA.

Budimex jest jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Partner Główny


lafarge

LafargeHolcim to światowy lider w produkcji materiałów budowlanych zatrudniający 115 000 pracowników w 90 krajach. Głównym priorytetem firmy jest wdrażanie nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań dla budownictwa. LafargeHolcim służy swoim wewnętrznym i zewnętrznym Klientom, dostarczając rozwiązania najwyższej klasy, dopasowane do ich potrzeb, czyniąc to bezpiecznie i etycznie jako jeden zespół. LafargeHolcim realizuje politykę zrównoważonego rozwoju, łączącą działalność przemysłową z szacunkiem dla środowiska naturalnego, pracowników i społeczności lokalnych. Firma zajmuje czołowe miejsce w Europie pod względem standardów budownictwa ekologicznego w zakresie certyfikacji systemów BREEAM i LEED, posiada też certyfikacje zgodne z ISO 14001 i BES 6001. W Polsce, jako Lafarge, firma obecna jest od 1995 roku. Więcej na stronie: www.lafarge.pl

Partnerzy


 • dow_logo_300x80px

 • Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski. Stanowi centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów.

  Czytaj więcej

  Rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań. Zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Jest instytucją wiodącą w procesie konsolidacji finansów publicznych.


 • egis
 • Egis Projects Polska  stanowi część międzynarodowej Grupy Egis, kontrolowanej przez Caisse des Dépôts, która jest publiczną instytucją finansową utworzoną blisko 200 lat temu, w 1816 roku.

  Czytaj więcej

  Grupa obecna jest w blisko 100 krajach na świecie i zatrudnia łącznie 13 000 pracowników. Jest liderem w zakresie nowych technologii stosowanych w transporcie oraz wiodącym partnerem w projektach drogowych z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Ma niezrównane doświadczenie w budowie i integracji systemów stosowanych przy zarządzaniu autostradami, tunelami i lotniskami na całym świecie. Infrastrukturze miejskiej dostarcza z kolei rozwiązania z dziedziny: projektowania, dostawy, instalacji i zarządzania systemami rowerowymi (klasycznymi i elektrycznymi), car-sharing, opartym na systemie wypożyczeń elektrycznych samochodów miejskich ze stacjami doładowującymi, jak również zarządzania elektronicznymi strefami miejskiego parkowania czy tworzenia i zarządzania strefami niskiej emisji spalin.

  Misją spółki w Polsce jest obsługa i utrzymanie dróg i autostrad oraz systemy poboru opłat ETC.  


 • Engie

 • ENGIE, jako część międzynarodowej grupy, jest dostawcą efektywnych i innowacyjnych rozwiązań, bazujących na szerokim doświadczeniu i wiedzy, zdobytych w Polsce i na świecie.

  Czytaj więcej

  Świadczymy usługi w obszarach wykonawstwa i obsługi infrastruktury obiektów budowlanych, odnawialnych źródeł energii, sprzedaży i optymalizacji zakupów i zużycia energii oraz gazu ziemnego, z zastosowaniem wysoko rozwiniętych technologii cyfrowych. Zapewniamy komfort i bezpieczeństwo przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów. Dostarczamy naszym Klientom energię w postaci ciepła, elektryczności i gazu. Świadczymy usługi serwisowe i inwestycyjne w obszarze infrastruktury ciepłowniczej i elektroenergetycznej.

  ENGIE w Polsce oferuje odbiorcom indywidualnym i instytucjonalnym, podmiotom samorządowym, inwestorom krajowym i międzynarodowym wsparcie na każdym etapie projektu. Ze świadomością, że te potrzeby są różnorodne i wymagają silnego kontekstu lokalnego, nasze rozwiązania są oferowane przez wyspecjalizowanych ekspertów, działających w wielu lokalizacjach na terenie kraju.
  W Polsce zatrudniamy ponad 650 pracowników obsługujemy naszych Klientów w 9 biurach, ze stałą obecnością ekip serwisowych w 12 województwach. Obsługujemy ponad 1200 Klientów i ponad 2 mln m² powierzchni. Dostarczamy ciepło do ponad 2500 gospodarstw domowych.

  Działalność ENGIE w Polsce:
  ENGIE Services Sp. z o.o – zintegrowane usługi obsługi technicznej i utrzymania obiektów; oferta dla obiektów komercyjnych, przemysłowych, miast i samorządów, szpitali, uczelni i pozostałych jednostek budżetowych
  ENGIE EC serwis Sp. z o.o – usługi zintegrowane dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych;
  ENGIE Technika Instalacyjna Sp. z o.o – efektywność energetyczna, instalacje mechaniczne;
  ENGIE Elektromontaż Sp. z o.o – instalacje elektryczne;
  ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o , ENGIE Term Sp. z o.o , ENGIE Złotów Sp. z o.o –zaopatrzenie w ciepło;
  ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o – odnawialne źródła energii, sprzedaż energii, zarządzanie zakupami energii
  ENGIE wpisuje swoją działalność w najnowsze światowe trendy, zakładające ciągłe zwiększanie efektywności energetycznej w obiektach komercyjnych , samorządowych, u odbiorców indywidualnych oraz w całych miastach, obniżanie emisji CO2 oraz zwiększanie stopnia wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

  ENGIE, to także działalność w zakresie wykorzystania najbardziej innowacyjnych technologii cyfrowych: projektowanie inteligentnych sieci, instalacje elektryczne, utrzymanie infrastruktury przemysłowej, zarządzanie energią w budynkach, a także kompleksowe działania zmierzające do budowy inteligentnych miast. Aktywnie działamy na rynku Partnerstwa Publiczno Prywatnego.

  ENGIE, to sprawdzony, lojalny partner, którego działalność jest oparta na najwyższych standardach przejrzystości i społecznej odpowiedzialności. Działamy wszędzie w całkowitej zgodzie z lokalnymi przepisami formalnymi i prawnymi, kierując się zasadami etyki i rzetelności biznesowej.


 • lafarge
 • Spółka Erbud powstała w 1990 roku, od 2007 roku notowana jest na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Grupa Erbud jest jedną z czołowych firm budowlanych w Polsce.

  Czytaj więcej

  Świadczy usługi generalnego wykonawstwa i podwykonawcze w segmencie komercyjnym, użyteczności publicznej, energetycznym, mieszkaniowym oraz inżynieryjno-drogowym na terenie Polski oraz innych krajów europejskich, w tym głównie: w Niemczech i Belgii. Do grupy Erbud należą: PBDI, Budlex, Erbud Industry, GWI oraz Erbud International. Wysoki standard realizowanych przez Erbud inwestycji potwierdzają posiadane certyfikaty: ISO, AQAP oraz BS OHSAS. Erbud wyróżnia się wykonawstwem wielu prestiżowych obiektów zarówno w kraju, jak i za granicą.


  PBDI S.A. działa w sektorze budownictwa inżynieryjnego, drogowego oraz elektroenergetycznego na terenie całego kraju.

  Czytaj więcej

  Zakres usług Spółki obejmuje projektowanie i wykonanie fundamentów, dróg dojazdowych oraz placów manewrowych, a także roboty elektroenergetyczne (w tym projekt i budowę stacji elektroenergetycznych oraz linii kablowych średniego i wysokiego napięcia) przy budowie farm wiatrowych. PBDI S.A. pozyskała dotychczas ponad trzydzieści zleceń na budowę farm wiatrowych na terenie całej Polski i z powodzeniem je zrealizowała. Kontrakty drogowe to kolejna część portfela zamówień realizowanych przez firmę. W ramach budownictwa inżynieryjnego PBDI S.A. wykonuje również roboty ziemne przy budowach galerii handlowych oraz innych obiektów użyteczności publicznej. Firma zatrudnia łącznie około 250 osób – w tym wysokiej klasy menadżerów, wykwalifikowaną kadrę inżynierską oraz doświadczonych pracowników fizycznych.  Większościowym akcjonariuszem PBDI S.A. jest Erbud S.A., spółka notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.


 • EY_logo_300x80px

 • Eurovia, międzynarodowy lider w zakresie budownictwa drogowego i kolejowego, produkcji kruszyw drogowych i recyklingu materiałów budowlanych, reprezentuje Grupę Vinci w 15 krajach na całym świecie.

  Czytaj więcej

  To wiodący wykonawca w dziedzinie robót publicznych, rozwijający szeroką gamę produktów i technologii dedykowanych realizacji inwestycji drogowych i zagospodarowaniu przestrzeni miejskich. Zajmuje również pierwsze miejsce na liście francuskich producentów kruszywa drogowego oraz materiałów pochodzących z recyklingu.

  Eurovia w Polsce to 35 lokalizacji i ponad tysiąc zatrudnionych pracowników zatrudnionych w głównych obszarach firmy:

  • budownictwo drogowe i kolejowe
  • produkcja mieszanek mineralno-asfaltowych, emulsji i asfaltów modyfikowanych,
  • produkcja kruszyw,
  • serwis i utrzymanie infrastruktury drogowej.

  Dywersyfikacja działalności naszej organizacji oraz rozmieszczenie naszych oddziałów na terenie całego kraju pozwala na dostarczenie naszym klientom kompleksowej oferty.

  Poprzez realizację lokalnych projektów wspieramy rozwój  oraz wzrost ekonomiczny regionów. Jesteśmy zawsze blisko naszych klientów i użytkowników naszych realizacji – od projektu, poprzez  wykonanie oraz późniejsze utrzymanie infrastruktury drogowej.

  Wykonujemy także duże projekty w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Jako główny wykonawca realizujemy takie projekty jak budowa autostrad, obwodnic i dróg ekspresowych, wpływające na poprawę infrastruktury drogowej w skali całego kraju. W naszym portfolio znajdują się także obiekty inżynieryjne oraz realizacje na rzecz rozwoju infrastruktury kolejowej.

  Mając na uwadze wyzwania związane z użytecznością w obszarze mobilności, łączymy w naszej pracy przemysł, technologię i kompetencję naszych specjalistów, aby dostarczyć optymalnych korzyści zarówno naszym klientom, jak i użytkownikom naszych realizacji.


 • EY_logo_300x80px
 • EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

  Czytaj więcej

  Nasza wiedza oraz świadczone przez nas najwyższej jakości usługi przyczyniają się do budowy zaufania na rynkach kapitałowych i w gospodarkach całego świata. W szeregach EY rozwijają się utalentowani liderzy zarządzający zgranymi zespołami, których celem jest spełnianie obietnic składanych przez markę EY. W ten sposób przyczyniamy się do budowy sprawniej funkcjonującego świata. Robimy to dla naszych klientów, społeczności, w których żyjemy i dla nas samych.


 • Ids bud
 • IDS-BUD S.A. to firma budowlana z dużym potencjałem wykonawczym, dobrze przygotowana do sprostania wyzwaniom, jakie niesie przyszłość.

  Czytaj więcej

  IDS-BUD S.A. pełni funkcję generalnego wykonawcy i świadczy usługi w zakresie budownictwa inżynieryjnego, kubaturowego, energetycznego oraz paliwowego. Obecnie firma może pochwalić się podpisanymi około 250 projektami budowlanymi, wśród których znajdują się takie inwestycje, jak budowa Terminala Naftowego w Gdańsku dla PERN S.A., budowa linii 400 kV Ełk Bis – Granica RP dla PSE S.A. ,budowa Laboratorium Centralnego CEZAMAT dla Politechniki Warszawskiej czy Budowa drogi ekspresowej s7 Kraków – Rabka Zdrój na odcinku Lubień – naprawa, od km 713+580 do ok. 721+170 dla GDDKiA. Profesjonalizm, wszechstronność, wysoka jakość usług i terminowość, w połączeniu z doświadczeniem i kwalifikacjami naszych pracowników są gwarancją sukcesu IDS-BUD S.A


 • soletanche
 • Soletanche jest światowym i krajowym liderem budownictwa specjalistycznego w obszarze projektowania  i wykonawstwa robót podziemnych i głębokiego fundamentowania. Należy do grupy Soletanche-Fressinet (Vinci), obecnej w 100 krajach na świece.

  Czytaj więcej

  W Polsce działa od 1996 roku. Dostarcza kompleksowych rozwiązań posadowienia obiektów kubaturowych oraz infrastruktury drogowej i kolejowej. Specjalizuje się m.in. w takich technologiach jak pale, kotwie gruntowe, przepony wodoszczelne i iniekcje gruntowe oraz ściany szczelinowe wykonywane we własnej technologii CWS®. Jest również generalnym wykonawcą żelbetowych konstrukcji kubaturowych i przemysłowych.

  Siłą Soletanche jest zespół specjalistów, metodologia, zasoby sprzętowe oraz polityka prewencji i bezpieczeństwa na placu budowy.


 • strabag
 • STRABAG jest częścią europejskiego koncernu budowlanego, lidera w zakresie wdrażania innowacyjnych technologii z silnym kapitałem własnym.

  Czytaj więcej

  STRABAG jest obecny na polskim rynku budowlanym od 30 lat i realizuje najbardziej prestiżowe i zaawansowane technologicznie  inwestycje w segmentach budownictwa ogólnego, inżynieryjnego i infrastrukturalnego. Jako generalny wykonawca oferuje swoje usługi w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniskowej, budownictwa kubaturowego, hydrotechnicznego, energetycznego, przemysłowego i ochrony środowiska. Kompleksowa oferta STRABAG obejmuje także roboty modernizacyjne i utrzymaniowe sieci dróg krajowych i lokalnych. W obszarze budownictwa ogólnego STRABAG realizuje centra usługowo-handlowe, budynki użyteczności publicznej, hale magazynowe, centra logistyczne, osiedla mieszkaniowe oraz obiekty przemysłowe. Spółka zajmuje się również modernizacją i konserwacją obiektów zabytkowych. Laboratoria należące do koncernu czuwają nad utrzymaniem najwyższych standardów jakości, prowadząc prace badawcze i wdrażając innowacyjne technologie. STRABAG posiada rozwiniętą sieć wytwórni mieszanek asfaltowych, własne wytwórnie betonu oraz własne kopalnie kruszyw. Dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą specjalistów i najnowszej generacji parkiem maszynowym. Wysoki udział kapitału własnego powoduje, że firma jest stabilnym partnerem dla inwestorów. W Polsce STRABAG zatrudnia blisko 5 tys. osób.


 • wkb
 • Unibep SA z Bielska Podlaskiego jest obecnie jednym z największych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce, funkcjonującym na rynku od ponad 65 lat. To spółka z przewagą polskiego kapitału, od 2008 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

  Czytaj więcej

  Przez ponad 65 lat działalności firma stworzyła silną grupę kapitałową. Biznes Grupy Kapitałowej Unibep SA zbudowany jest na pięciu uzupełniających się segmentach:

  • generalne wykonawstwo Unibep SA w Polsce, w ramach którego głównym filarem jest budownictwo mieszkaniowe. Firma posiada silną pozycję na rynku warszawskim. Spółka realizuje też projekty związane z budownictwem komercyjnym (obiekty hotelowe, biurowe, handlowo–usługowe), a także z budownictwem przemysłowym. Generalne wykonawstwo jest realizowane przez podmiot dominujący Unibep SA.
  • generalne wykonawstwo za granicą (Rosja, Białoruś, Niemcy), głównie w zakresie budownictwa komercyjnego. Eksport usług budowlanych jest realizowany przez jednostkę dominującą Unibep SA oraz spółki i przedstawicielstwa obecne w krajach, gdzie prowadzona jest działalność.
  • działalność deweloperska, prowadzona za pośrednictwem spółki Unidevelopment SA. Obecnie prowadzone są inwestycje w Warszawie i Poznaniu.
  • produkcja modułów drewnianych do budowy i montażu domów wielorodzinnych oraz obiektów użyteczności publicznej na rynku skandynawskim (głównie w Norwegii). Inwestycje realizowane przez Oddział Unihouse w Bielsku Podlaskim.
  • budownictwo drogowe i mostowe na terenie Polski północno–wschodniej, realizowane przez Oddział Drogowy Unibep SA. Od lipca 2015 roku Unibep SA jest 100-procentowym udziałowcem białostockiej firmy Budrex–Kobi, wysokospecjalistycznej spółki budującej mosty i przepusty drogowe na terenie niemal całej Polski.

  Grupa Kapitałowa konsekwentnie dywersyfikuje swoją działalność i skutecznie rozwija się. Unibep SA oraz wszystkie podmioty z nim związane to solidny i godny zaufania partner biznesowy. Firma z Bielska Podlaskiego zrealizowała wiele ambitnych obiektów budowlanych zarówno w Polsce, jak też za granicą.

  Pasja, wiedza, zaufanie — te wartości przyświecają bielskiej spółce od kilkudziesięciu lat.


 • wkb
 • WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr jest wiodącą polską kancelarią prawną, świadczącą kompleksowe usługi prawne z zakresu kluczowych dziedzin prawa gospodarczego.

  Czytaj więcej

  Prawnicy kancelarii doradzają m.in. w sprawach z zakresu zamówień publicznych, restrukturyzacji, prawa korporacyjnego, własności intelektualnej i TMT, prawa ubezpieczeniowego, energetycznego, nieruchomości, ochrony środowiska, pracy oraz ochrony konkurencji, posiadają też bogate doświadczenie w prowadzeniu transakcji fuzji i przejęć oraz postępowań sądowych i arbitrażowych. Wysoki poziom usług odzwierciedlają liczne rekomendacje w polskich i zagranicznych rankingach firm prawniczych, przyznawane zarówno kancelarii, jak i indywidualnym prawnikom.

  Kancelaria wspiera klientów z wielu sektorów, w tym z branży budowlanej, energetycznej, transportowej, drogowej, lotniczej, gospodarowania odpadami oraz wodno-kanalizacyjnej, a także gospodarki komunalnej. Szeroki zakres specjalizacji i doskonała znajomość tych sektorów gospodarki pozwala prawnikom WKB z sukcesem doradzać w najbardziej złożonych inwestycjach infrastrukturalnych.

Partnerzy Gali


 • Alfa
 • Alfa Construction Sp. z o.o. jest dostawcą usług budowlanych. Oferujemy szeroki wachlarz usług skierowanych do Inwestorów i Generalnych Wykonawców, uwzględniających ich indywidualne potrzeby.

  Czytaj więcej

  Alfa Construction Sp. z o.o. jest dostawcą usług budowlanych. Oferujemy szeroki wachlarz usług skierowanych do Inwestorów i Generalnych Wykonawców, uwzględniających ich indywidualne potrzeby. Zapewniamy wykonanie bardzo szerokiego zakresu usług budowlanych – realizacje obiektów mieszkaniowych, biurowych, handlowych oraz roboty kubaturowe i instalacyjne na inwestycjach infrastrukturalnych.  Świadczymy również usługi projektowe oraz inwestora zastępczego
  Nasza kadra zdobywała doświadczeni w wielu firmach o różnych profilach działalności od działalności deweloperskiej, przez bezpośredniego inwestora do generalnych wykonawców. Pozwala nam to z tej różnorodności doświadczeń czerpać najlepsze rozwiązania, aby sprawnie realizować postawione przed nami zadania.
  Szukasz usług budowlanych wykonanych szybko i profesjonalnie? Alfa Construction Sp. z o.o. jest tutaj, by podać Ci pomocną dłoń.
  Jesteśmy Partnerem programu Rzetelna Firma.


 • Kajima
 • Kajima – Japoński Generalny Wykonawca Budowlany – obecny na rynku polskim od 15 lat. Jesteśmy wiarygodnym partnerem w realizacji specjalistycznych inwestycji kubaturowych.

  Czytaj więcej

  Kajima w Polsce została założona ponad 15 lat temu jako część europejskiej działalności Kajima Corporation (Kajima Europe).

  Od momentu rozpoczęcia działalności w Polsce staliśmy się godnym zaufania partnerem biznesowym, zdolnym do realizacji specjalistycznych projektów budowalnych, zapewniając wysoką jakość pracy w uzgodnionych terminach.

  Kajima Poland dysponuje dwoma biurami: siedziba główna w Warszawie oraz biuro regionalne we Wrocławiu. Obecnie posiadamy ponad 95 specjalistów, prowadzimy 5-10 projektów rocznie natomiast nasz roczny przychód plasuje się na  poziomie 100 mln euro.

  Pracowaliśmy nad różnymi projektami budowlanymi w szerokim zakresie sektorów zarówno dla klientów krajowych i zagranicznych w tym z: USA, Japonii, Niemiec, Szwecji, Francji, itp.

  Kajima Poland realizuje wszelkiego typu inwestycje budowlane, zgodnie z wymaganiami swoich klientów. Możemy cieszyć się  wsparciem naszych macierzystych organizacji Kajima w Europie i Kajima Corporation. Dzięki temu mamy dostęp do nowoczesnego know-how, które stosujemy w postaci praktycznych rozwiązań systemowych. To pozwala nam na realizację skomplikowanych i wymagających inwestycji. Jako firma stabilna, o silnym wsparciu naszej firmy macierzystej, przywiązujemy ogromną wagę do realizacji projektów terminowo, z wysoką jakością oraz ograniczając koszty.

  W 2015 roku otrzymaliśmy Certyfikat Złoty Płatnik 2015. Certyfikat przyznawany jest firmom za zachowanie najwyższych standardów płatniczych. Euler Hermes wyłania rzetelnych partnerów biznesowych, uzyskujących w danym roku najwyższy Wskaźnik Moralności Płatniczej. Jesteśmy dumni z otrzymanego wyróżnienia.

  Kajima jest jednym z liderów w branży budowlanej w zakresie standardów jakości i dbałości o środowisko naturalne. Jesteśmy zawsze na bieżąco w stosowaniu nowych standardów i rozwijania nowych pomysłów, które pomagają zwiększyć wartości realizowanych przez nas inwestycji. Realizujemy inwestycje budowlane, dla których możemy uzyskać certyfikat BREEAM lub LEED (Kajima jest członkiem USGBC). Obecnie 8 naszych projektów otrzymało certyfikat.

  BHP jest dla nas  najwyższym priorytetem. Otrzymaliśmy wiele nagród Państwowej Inspekcji Pracy, która docenia nasze podejście do zapewnienia bezpieczeństwa na budowach.


 • Nord-1082
 •  NORD PARTNER Sp. z o.o – to jedna z największych niezależnych firm brokerskich, działająca na rynku krajowym od 1998 roku. Spółka zatrudnia ponad 140 osób, w tym 90 licencjonowanych brokerów ubezpieczeniowych, specjalizujących się w różnych dziedzinach ubezpieczeń, otwartych na potrzeby klienta i zapewniających profesjonalną obsługę na najwyższym poziomie.

  Czytaj więcej

  Nord Partner działa poprzez sieć 22 oddziałów na terenie całego kraju. Tworzymy programy ubezpieczeniowe „szyte na miarę” dla naszych klientów m.in. z sektora energetyki, chemii, farmaceutyków oraz finansów. Dysponujemy szeroką wiedzą na temat krajowego rynku ubezpieczeniowego, a także posiadamy praktyczne doświadczenie we współpracy z międzynarodowymi rynkami, umiejętnie wykorzystując je z korzyścią dla naszych polskich i międzynarodowych klientów.

  Budujemy długoterminowe relacje z naszymi klientami na bazie wzajemnego zaufania, bezpieczeństwa i profesjonalizmu.

Partner Artystyczny Gali


 • Teatr
 • Krakowski Teatr Komedia to pierwszy, prywatny teatr komediowy w Polsce, który z powodzeniem działa już pięć lat. W repertuarze Krakowskiego Teatru Komedia znajdują się wyśmienite  polskie sztuki w wykonaniu utalentowanych artystów z Krakowa i z Warszawy. Przedstawienia „Trzy razy łóżko”, „Viagra i chryzantemy”, „Wpadki miłosne z muzyką w tle” czy „Mąż i Żona” dostarczają naszym Widzom rozrywki na najwyższym poziomie.

  Czytaj więcej

  W wakacje 2016 r. Krakowski Teatr Komedia zorganizował Mazurski Rejs Komediowy, który cieszył się dużym powodzeniem. Widzowie zgromadzeni w znakomitych hotelach na terenie Mazur oraz na pokładzie Statku Chopin obejrzeli od czerwca do grudnia 29 spektakli, którym towarzyszyły salwy śmiechu i huragan braw!!! Fakt ten doceniono nagradzając Krakowski Teatr Komedia m.in. nagrodami: „Optymistyczne miejsce” oraz  „Sukcesy Warmii i Mazur 2016”.

  Oprócz spektakli biletowanych, nasz Teatr specjalizuje się w spektaklach na wyłączność dla Klientów Biznesowych.  Stanowi crème de la crème spotkań firmowych. Naszą misją jest: „Dedykować kunszt teatru biznesowi i wymagającym Widzom”. Zapraszamy do współpracy!