Prelegenci

Gość Honorowy

Jerzy Szmit

Jerzy Szmit

Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa

Czytaj więcej

Odpowiedzialny za autostrady, drogi, transport drogowy i transport lotniczy.
Ukończył studia na Wydziale Geodezji Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie oraz na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Poseł na Sejm RP w latach 2011-2015 – Członek Komisji Finansów, Komisji Infrastruktury, Przewodniczący podkomisji stałej ds. Transportu Drogowego i Drogownictwa, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Polski Wschodniej. Senator RP w latach 2005-2007 – Przewodniczący komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej.
W latach 1994-1998 oraz 2010-2011 radny olsztyńskiej Rady Miasta, w latach 1998-1999 r. marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Zastępca Prezydenta Olsztyna w latach 2009-2010. Pracował jako dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, odpowiedzialny za wprowadzenie reformy administracji publicznej.


Bojarowicz

Krzysztof Błażejowski

Dyrektor Działu Badań i Rozwoju, ORLEN Asfalt

Czytaj więcej

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (1992). Inżynier budownictwa drogowego z ponad 20-letnim doświadczeniem. Oprócz asfaltów, specjalizuje się także w mieszankach mineralno-asfaltowych oraz diagnostyce zniszczonych nawierzchni. Jest autorem lub współautorem ponad 140 publikacji z dziedziny techniki drogowej oraz 10 książek (w tym wydanej w 2010 r. w USA na temat mieszanki SMA). Zasiada w komitecie technicznym ds. asfaltów Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz jest członkiem Sekcji Inżynierii Materiałów Budowlanych PAN. Jest rzeczoznawcą SITK w dziedzinie nawierzchni drogowych i lotniskowych.
Od 2003 r. związany ze Spółką ORLEN Asfalt, w której jako Dyrektor zarządza Działem Badań i Rozwoju. Prowadzony przez niego dział zajmuje się pracami B+R lepiszczy asfaltowych i marketingiem technicznym. Dla klientów firmy świadczone są także usługi doradztwa technicznego w zakresie zastosowań lepiszczy asfaltowych. W dorobku Działu B+R są zgłoszenia patentowe, złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2007 oraz nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia wynalazcze. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dotyczące technologii nawierzchni, a także występuje na seminariach i konferencjach reprezentując ORLEN Asfalt.


Bojarowicz

Jacek Bojarowicz

Dyrektor Generalny Dróg Krajowych i Autostrad

Czytaj więcej


Absolwent Politechniki Krakowskiej, którą ukończył z tytułem magistra inżyniera budownictwa drogowego. Karierę zawodową rozpoczynał w 1976 r. w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Kielcach. W latach 1990-1999 pełnił funkcję Naczelnego Dyrektora kieleckiego Okręgu DOPD, a po zmianie struktur Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Kielcach. W 2001 r. przeniósł się do krakowskiego Oddziału GDDP, gdzie również objął stanowisko Dyrektora. Po kolejnej reorganizacji w 2002 r. kierował kieleckim Oddziałem GDDKiA. W 2006 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad ds. przygotowania inwestycji. Na tym stanowisku pracował do maja 2008 r. W ostatnim czasie był Kierownikiem Projektu na budowie drogi ekspresowej S7 na odcinku Radom–Skarżysko-Kamienna. Od 4 grudnia 2015 r. pełni obowiązki Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
Związany z drogownictwem prawie od 40 lat w tym blisko połowa w Rejonach i firmach wykonawczych. Posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji projektanta
w zakresie dróg i kierownika budowy w zakresie dróg i obiektów inżynierskich.

doka

Piotr Chełkowski

Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający, Doka Polska Sp. z o.o.

Czytaj więcej


Od września 2013 r. pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego i Członka Zarządu Doka Polska Sp. z o.o. oraz od kwietnia 2014 Członka Zarządu Umdasch Nieruchomości Sp. z o.o.

W latach 2007 – 2013 związany był z PRI Pol-Aqua SA pełniąc kolejno funkcje: Dyrektora Oddziału, Członka Zarządu oraz od 2009 roku Prezesa Zarządu

W latach 1997 – 2007 Dyrektor Oddziału w firmach wykonawczych Hydrobudowa- 6 SA, Sunley Polska SA oraz Hydrobudowa SA

W latach 1996 – 1997 – Dyrektor Naczelny – Bongs Sp. z o.o

W latach 1995 – 1996 – Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Budowniczych Domów

W latach 1994 – 1995 – Dyrektor Portu Jachtowego w Łebie w budowie

W latach 1993 – 1994 – Burmistrz Miasta Łeby

W latach 1991 – 1993 – Konsultant Maunsell Consultancy Services Ltd w Londynie, stypendium Confederation of British Industry

W latach 1985 – 1991 – Kierownik Działu Technicznego w Spółce Wodnej “Łeba” w Łebie


Kotlarek

Zbigniew Kotlarek

Prezes Zarządu, Polski Kongres Drogowy

Czytaj więcej

Urodził się w 1949 r. w Człuchowie (woj. pomorskie). Absolwent Politechniki Warszawskiej – studia w latach 1967-1972 na Wydziale Inżynierii Lądowej – kierunek budowa dróg i lotnisk.
Przez wiele lat pracował na różnych szczeblach administracji drogowej. W Rejonie Dróg Publicznych w Koszalinie pełnił wiele funkcji, poczynając od majstra przez kierownika grupy robót, kończąc na stanowisku zastępcy dyrektora firmy. W latach 1979-1991 był dyrektorem Rejonu Dróg Publicznych w Lęborku. Później zajął się działalnością biznesową: był współwłaścicielem firmy AMG w Lęborku, która zajmowała się produkcją konstrukcji stalowych, a następnie zastępcą dyrektora firmy Transprojekt Gdański.
W 2002 roku został powołany na stanowisko zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, a od 2005 do stycznia 2008 r. pełnił funkcję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Obecnie jest dyrektorem zarządzającym (CEO) w firmie MSF Polska.
Był inicjatorem powołania Polskiego Kongresu Drogowego, był trzykrotnie wybierany (ostatnio w 2015 r.) na Prezesa Zarządu.
Zbigniew Kotlarek Jest wdowcem, ma dwoje dzieci i czworo wnucząt.


Krakowska

Urszula Krakowska

Dyrektor Biura Zamówień Publicznych Metro Warszawskie Sp. z o.o.

Czytaj więcej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z ponad 20 letnim doświadczeniem zawodowym. Wieloletni praktyk zamówień publicznych, na koncie ma setki przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roli przewodniczącego komisji przetargowych i negocjacyjnych. Od ponad 10 lat zajmuje stanowiska kierownicze w jednostkach administracji rządowej i spółkach komunalnych nadzorując przebieg postępowań i prawidłowość wydatkowania środków publicznych.

Aktualnie – Dyrektor Biura Zamówień Publicznych w Metrze Warszawskim Sp. z o.o., nadzorujący przebieg postępowań o udzielenie zamówień publicznych zarówno w obszarze eksploatacji i przewozów pasażerskich jak i inwestycji.


Kurpias

Wadim Kurpias

Partner Kierujący Praktyką Projektów Infrastrukturalnych i Project Finance w Polsce i na Region CEE, kancelaria CMS

Czytaj więcej

Od roku 1995 współpracuje z renomowanymi polskimi, angielskimi i amerykańskimi kancelariami prawnymi, świadcząc usługi prawne na rzecz największych globalnych firm obecnych w Polsce. Wadim Kurpias specjalizuje się w obsłudze prawnej największych projektów budowlanych i infrastrukturalnych.
Doradza Gdańsk Transport Company S.A. w związku z negocjowaniem oraz wykonaniem umowy na budowę autostrady A-1 na odcinku Gdańsk-Toruń. Doradzał także w postępowaniu dotyczącym budowy i eksploatacji budowy spalarni odpadów w Poznaniu. Świadczył usługi prawne przy negocjowaniu warunków budowy i eksploatacji dwóch odcinków autostrady na Ukrainie – Krakowiec – Lwów, Lwów-Brody. Posiada rozległe doświadczenie w negocjowaniu największych kontraktów budowlanych oraz w zakresie kwestii związanych z użytkowaniem gruntu i pozwoleniami na budowę. Reprezentował holenderskiego inwestora w związku z projektem deweloperskim o wartości ponad 400 mln euro zlokalizowanym w centrum Warszawy.
Wybrane doświadczenie:

 • Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Alior Bank i FM Bank PBP S.A. – doradztwo w związku z finansowaniem projektu dotyczącego budowy i eksploatacji nowego szpitala powiatowego w Żywcu w formule PPP (pierwszy projekt PPP w sektorze ochrony zdrowia o tak dużej skali),
 • Partner Prywatny – doradztwo w związku z postępowaniem dotyczącym wyboru partnera prywatnego w celu budowy budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu,
 • Partner Prywatny – doradztwo w związku z postępowaniem dotyczącym wyboru partnera prywatnego w celu rozbudowy i modernizacji istniejącej elektrociepłowni oraz świadczenia dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie w ramach partnerstwa publiczno -prywatnego,
 • Skanska – doradztwo prawne w związku z przetargiem dotyczącym budowy, przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich rejonu Włocławek (sieć o długości ok. 270 km) w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Kuzaj Lesław Kuzaj
Prezes Alstom w Polsce

Czytaj więcej

Leslaw Kuzaj, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Karierę zawodową rozpoczął jako współzałożyciel pierwszej w Polsce Prywatnej Szkoły Biznesu. W latach 1988 – 1990 był współzałożycielem pierwszego prywatnego banku KTB a następnie został prezesem Consolidated Ventures International. W 1992 r. rozpoczął pracę w GE, gdzie zajmował kluczowe stanowiska w obszarze strategii, zarządzania i sprzedaży dla regionu Europy Środkowej, ostatnio pełniąc funkcję Dyrektora Generalnego GE w Polsce.


Jerzy-Lejk

Jerzy Lejk

Prezes Zarządu Metra Warszawskiego Sp. z o. o.

Czytaj więcej

Pan Jerzy Lejk jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał tytuł mgr inż. budownictwa lądowego.
Pracę zawodową rozpoczął w Biurze Planowania Rozwoju Warszawy, a następnie zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, Zarządzie Dróg Miejskich i Budimex S.A.
W latach 1994 – 1999 był wiceprezydentem Miasta Stołecznego Warszawy.
W Metrze Warszawskim pracuje od 2002 r., początkowo jako Zastępca Dyrektora, a następnie jako członek Zarządu Metra Warszawskiego Sp. z o. o.
W zarządzie Spółki zajmował się problematyką rozbudowy metra oraz zagadnieniami jego eksploatacji. Wraz z zespołem składającym się z przedstawicieli wydziałów Urzędu m. st Warszawy i Metra Warszawskiego Sp. z o.o., przygotował i wdrożył do realizacji inwestycję „Bielański odcinek I linii metra w Warszawie”.

Od stycznia 2006 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki, nadzoruje duże projekty inwestycyjne w Warszawie, którymi są II linia metra oraz zakup taboru.
W 2007 r. ukończył studia podyplomowe MBA dla inżynierów.
Uczestniczył w wielu specjalistycznych szkoleniach zawodowych, z zakresu budownictwa i ochrony środowiska w aspekcie przepisów Unii Europejskiej, prawa zamówień publicznych oraz prowadzenia procesów inwestycyjnych.
W 2013 r. powołany został w skład Policy Board – organu w strukturze Międzynarodowej Unii Transportu Publicznego (UITP), który jest odpowiedzialny za wyznaczanie kierunków działania i polityki UITP.
Od 2013 roku nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej na wydziale Inżynierii Lądowej.


Libor-Lochman

Dr Libor Lochman

Dyrektor Zarządzający Wspólnotą Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER)

Czytaj więcej

Dr. Libor Lochman jest Dyrektorem Zarządzającym Wspólnota Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER) od 1 stycznia 2012 roku.
Libor Lochman, urodzony w 1963 roku w Czechosłowacji, ukończył studia na Uniwersytecie Transportu w Żylinie i ma doktorat z elektroniki na Uniwersytecie Zachodnioczeskim w Pilźnie. Libor Lochman ma duże doświadczenie w dziedzinach kierowania ruchem i systemów sygnalizacji kolejowej.

Zanim objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Zarządzającego CER i lidera spraw technicznych (2007-2011), pełnił funkcję dyrektora Centrum Testowania Kolejowego (2000-2005) w Pradze – obiektu zajmujący się testowaniem taboru, infrastruktury oraz elementów sygnalizacji.


Napierski

Andrzej Napierski

Prezes Zarządu firmy IDS-BUD S.A.

Czytaj więcej

Od listopada 2010 r. Prezes Zarządu firmy IDS-BUD S.A. Karierę zawodową rozpoczął w Energomontażu – Północ S.A. Od 2002 r. pracował w P.R.I. POL-AQUA , gdzie w 2005 roku objął funkcję Dyrektora Działu Ofertacji i Przygotowania Produkcji. Pełniąc obowiązki Prezesa Zarządu IDS-BUD S.A., dzięki zaangażowaniu i umiejętnościom planistycznym, pozyskał dla firmy szereg cennych kontraktów, takich jak budowa Terminala Naftowego w Gdańsku czy budowa Laboratorium Centralnego CEZAMAT, wpływając tym samym na rozwój Spółki.


Olszewski

Michał Olszewski

Zastępca prezydenta m. st. Warszawy

Czytaj więcej

Michał Olszewski (ur. 1977r. w Bydgoszczy) – zastępca prezydenta m. st. Warszawy. Na tym stanowisku jest odpowiedzialny za nadzór nad planowaniem strategicznym i pozyskiwaniem funduszy europejskich, politykę w zakresie rozwoju gospodarczego, turystykę, rynek pracy, zagospodarowanie nabrzeży Wisły, wydawanie zezwoleń w zakresie działalności gospodarczej, politykę lokalową, działania z zakresu rewitalizacji, ochrony środowiska, rozwoju terenów zieleni i lasów miejskich, infrastrukturę i gospodarkę odpadami.

 

Od 2007 roku, po rezygnacji z funkcji zastępcy dyrektora departamentu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, jest pracownikiem Urzędu miasta stołecznego Warszawy. W ratuszu pełnił między innymi funkcję dyrektora Biura Funduszy Europejskich i dyrektora Biura Obsługi Inwestora. W 2011 został powołany na stanowisko zastępcy prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Niezależnie od pracy w Urzędzie prowadził także działalność naukową i dydaktyczną na uczelniach publicznych i prywatnych.
Przewodzi warszawskiej Radzie ds. Polityki Innowacji oraz jest członkiem jej odpowiednika na poziomie województwa. Reprezentuje również stowarzyszenie EUROCITIES, największą organizację zrzeszającą europejskie miasta, w Grupie Roboczej Wysokiego Szczebla ds. Inteligentnych Miast przy Komisji Europejskiej.
Jest również zaangażowany we wzmacnianie współpracy między samorządami na szczeblu krajowym i na metropolitarnych obszarach funkcjonalnych. W latach 2007-2015 pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Polityki Europejskiej i Współpracy Zagranicznej Związku Miast Polskich, a od 2012 jest Współprzewodniczącym Zespołu ds. Funkcjonalnych Obszarów Miejskich i Metropolitarnych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Jest zaangażowany w zacieśnianie współpracy w warszawskim obszarze metropolitarnym i autorem kilku projektów wspierających powiązania funkcjonalne pomiędzy gminami metropolii. Od 2012 r. Przewodniczy Komitetowi
Za swój wkład w rozwój samorządności został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi (2015) oraz Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji (2015).


paetzold_120x180Ulrich Paetzold

Adwokat, Dyrektor Generalny Europejskiej Federacji Przemysłu Budowlanego (FIEC)

Czytaj więcej

 • Rechtsanwalt (German barrister/ solicitor, since 12.8.1985)
 • Chamber of Lawyers Frankfurt/ Main (membership number 122933)
 • Director General of FIEC (since 1994)
 • joined FIEC 1989 as Director charged with setting up the Brussels office
 • joined construction industry federations 1986:

– Deputy Director of EIC (European International Contractors)
– Deputy Director of the international department of the German “Hauptverband der Deutschen Bauindustrie”

 • Member of the “Advisory Committee for the Opening-up of Public Procurement” of the European Commission, DG MARKT (April 2000 – September 2011)
 • Delegate in the European Economic and Social Committee’s “CCMI” (Feb. 2007 – Dec. 2020)


Artur Perchel

Artur Perchel

Kierownik Sekcji Europy Środkowej, Wschodniej oraz Izraela w Międzynarodowej Unii Transportu Publicznego (UITP)

Czytaj więcej

Artur Perchel pracuje w międzynarodowej Unii Transportu Publicznego (UITP) w Brukseli gdzie zarządza wszystkimi operacjami i działaniami UITP w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz w Izraelu. Przed dołączeniem do organizacji pod koniec 2012 roku zdobywał doświadczenie w zakresie relacji publicznych, kontaktów z otoczeniem oraz zarządzaniem korporacją począwszy od doradztwa w zakresie badań w ComRes z siedzibą w Londynie poprzez pracę w spółce handlowej AmCham Belgium. Wcześniej, Artur był pracownikiem naukowym na Uniwersytecie w Gandawie. Jest autorem wielu artykułów związanych z mobilnością w europejskim i polskim transporcie, podejmuje tematykę miejskiej mobilności w różnych dziennikach I innych publikacjach.


rolinskiJan Roliński

Adwokat, starszy partner w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

Czytaj więcej

Kieruje praktyką prawa zamówień publicznych w kancelarii WKB i jest ekspertem w tej dziedzinie. Reprezentuje wykonawców i zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą, Sądem Okręgowym w sprawach spornych związanych z procedurami udzielenia zamówień publicznych, a także w sprawach karnych związanych z przetargami. Posiada doświadczenie w doradztwie przy największych w Polsce projektach infrastrukturalnych. Ekspert w procesie prac legislacyjnych nad projektem prawa zamówień publicznych, autor licznych publikacji i prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych tematyce zamówień publicznych. Co roku wyróżniany wraz z zespołem w dziedzinie prawa zamówień publicznych przez dziennik Rzeczpospolita oraz międzynarodowy przewodnik po rynku usług prawniczych Chambers Europe.


RytlewskiMarek Rytlewski

Dyrektor Transprojektu Gdańskiego Sp. z o.o.

Czytaj więcej

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej i Podyplomowych Studiów Menedżerskich w GFKM i Akademii L. Koźmińskiego.
Pracę zawodową rozpoczął 25 lat temu w Transprojekcie Gdańskim Sp. z o.o. i kontynuuje do dziś, od kwietnia 2011 roku na stanowisku Dyrektora – jednoosobowego Zarządu. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami w specjalności drogowej. Jako generalny projektant uzyskał nagrodę Ministra Transportu i Budownictwa za wybitne osiągnięcie twórcze, projekt autostrady A2. Jest członkiem Zarządu Polskiego Kongresu Drogowego.
Pod jego kierownictwem, zatrudniający ponad 200 osób Transprojekt Gdański:
– rozszerzył działalność o branżę kolejową, lotniskową, wojskową, architekturę i ochronę środowiska,
– zaprojektował wszystkie trzy inwestycje infrastrukturalne nagrodzone przez PZiTB oraz MIR tytułem Budowa Roku 2014 (w tym 2 linie kolejowe)
– uzyskał tytuł Projektanta Roku 2014 w konkursie Diamenty Polskiej Infrastruktury.


RzepkowskaIzabela Rzepkowska

Naczelnik Wydziału Analiz Orzecznictwa w Departamencie Prawnym, Urząd Zamówień Publicznych

Czytaj więcej

Izabela Rzepkowska – radca prawny, doktor nauk prawnych w zakresie prawa, naczelnik Wydziału Analiz Orzecznictwa w Departamencie Prawnym Urzędu Zamówień Publicznych. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zamówieniach publicznych, związane z analizą orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów okręgowych, przygotowywaniem skarg na wyroki Izby, kontrolą zamówień publicznych, przygotowaniem opinii prawnych, tworzeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych. Jako ekspert z zakresu zamówień publicznych prowadzi szkolenia i uczestniczy w konferencjach przeznaczonych dla zamawiających, wykonawców oraz organów kontroli. Autorka licznych artykułów dotyczących zamówień publicznych.


RzońcaBogdan Józef Rzońca

Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury

Czytaj więcej

Urodzony 1 lutego 1961 roku w Zarzeczu koło Dębowca (województwo podkarpackie). Żonaty, dwie córki i troje wnucząt.
Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Krakowie na Wydziale Humanistycznym. Studiował na kierunku nauki społeczne. Odbył także podyplomowe studia z zakresu historii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz z zakresu zarządzania na Wyższej Szkole Biznesu NLU w Nowym Sączu.
W 2011 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej obronił pracę doktorską z zakresu zarządzania. Pracował jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, był dyrektorem Zespołu Szkół Ekonomicznych w Jaśle, wojewodą krośnieńskim, marszałkiem I kadencji i wicemarszałkiem III kadencji województwa podkarpackiego oraz radnym sejmiku województwa. Inicjator powstania i pierwszy Przewodniczący Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. Poseł na Sejm VII i VIII kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Zastępca Przewodniczącego Komisji Infrastruktury.


Anna Siemińska-LewandowskaProf. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska

Kierownik Zakładu Geotechniki i Budowli Podziemnych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Czytaj więcej

Absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, od 2002 r kieruje Zakładem Geotechniki I Budowli Podziemnych; wieloletnia Przewodnicząca Podkomitetu Budownictwa Podziemnego Polskiego Komitetu Geotechniki. Od 2014 jest z wyboru członkiem Zarządu International Tunnelling and Underground Space Association ITA-AITES. Jej specjalizacja zawodowa to budownictwo podziemne, geotechnika. Od wielu lat prowadzi nadzór naukowy i konsultacje budowy wielu głębokich wykopów w Polsce. Jest konsultantem budowy I i II linii metra w Warszawie


tomasz szuba

Tomasz Szuba

Prezes Zarządu TINES CAPITAL GROUP SA.

Czytaj więcej

Absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Wdrażanie nowoczesnych technologii w sektorze budownictwa komunikacyjnego i przemysłowego towarzyszy jego karierze od samego początku. Doświadczenie w kierowaniu inwestycjami zdobywał na polskim i zagranicznym rynku budowlanym. W 2004 roku założył firmę TINES. Obecnie Tomasz Szuba jest głównym akcjonariuszem oraz prezesem zarządu TINES Capital Group SA, której dynamiczny rozwój na obszarze Europy, Afryki i Azji oraz nowych rozwijających się rynków oparty jest o produkcję nowoczesnych systemów bezpodsypkowych nawierzchni szynowych, specjalistycznej chemii budowlanej dla infrastruktury i przemysłu oraz materiałów kompozytowych. Poprzez kreatywne podejście do biznesu, połączone ze współpracą ze środowiskiem naukowym, grupa spółek kierowanych przez Tomasza Szubę zajmuje wysoką pozycję wśród liderów branży na rynku krajowym i zagranicznym.


Włodzimierz SzymczakWłodzimierz Szymczak

Prezydent Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa (ECCE)

Czytaj więcej


Wlodzimierz Szymczak jest aktualnym Prezydentem Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa.18 października 2014 roku, podczas 60. Ogólnego Zgromadzenia ECCE w Warszawie, objął prezydencję ECCE. Kadencja Włodzimierza Szymczaka na stanowisku Prezydenta będzie trwać dwa lata – 2014-2016. Podczas 56. zgromadzenia ogólnego ECCE w Dubrowniku w Chorwacji, 27 października 2012 roku, Włodzimierz Szymczak został wybrany prezydentem elektem ECCE. Od 2010 roku pełnił funkcję Delegata Polskiej Rady Inżynierów Budownictwa w ECCE.

KWALIFIKACJE

Mgr inż. Włodzimierz Szymczak jest absolwentem Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej na specjalizacji ogrzewnictwo, ciepłownictwo, wentylacja i klimatyzacja. Od roku 1981 biegły inzynier budownictwa. Od 2002 roku uprawniony przez Ministerstwo Skarbu do działania jako członek rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

DIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA

 • Prezes Zarządu i współwłaściciel Investment Enterprise Sp.z o.o. (firma deweloperska, od 2005 r.).
 • Dyrektor Departamentu Nadzoru Technicznego, Instytut “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” (2003 – 2005).
 • Prezes, Dyrektor Zarządzający oraz Kierownik Budowy w firmach prywatnych I państwowych działających w branży budowlanej (1980 – 2003).
 • Wiceprezes Zarządu oraz Product Manager, Astone Technologies Inc., Toronto, kanada (1990 – 1991).
 • Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Bank Spółdzielczy w Piasecznie (od 2001).

DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH

 • Polska Izba Inżynierów Budownictwa:

–    Członek Krajowej Rady,

–   Expert at the Small and Medium Companies (2008-2010),

–    Członek Stałego Komitetu Współpracy Międzynarodowej(2010-2014),

 • Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa – sędzia Sądu Dyscyplinarnego,
 • ECEC – Członek Small Business Act Working Group (2008-2010).
 • ECCE – Krajowy Delegat (2010 – 2014),
 • ECCE Wiceprezydent / Prezydent Elekt (2012-2014).

 


federico

Federico Tonetti

Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu Lafarge w Polsce

Czytaj więcej

Ukończył studia MBA w Instituto de Empresa w Madrycie i studia z Business Administration na Uniwersytecie L.Boconi w Mediolanie. Zanim dołączył do Lafarge, w latach 1999 – 2008, pracował dla firm Legrand, Pirelli Energy Cables & Systems oraz Bain & Company w Mediolanie, Berlinie i Paryżu.

W 2008 roku dołączył do Grupy Lafarge jako menadżer ds. strategii. W 2010 roku został dyrektorem generalnym ds. betonu w Europie Centralnej i Wschodniej, a od 2012 roku był odpowiedzialny za linię produktową betonu w Polsce.
Od października 2014 roku Federico Tonetti pełni funkcję dyrektora generalnego Lafarge w Polsce.
Jest z pochodzenia Włochem.


TrojanowskiWojciech Trojanowski

Członek Zarządu STRABAG Sp. z o.o.

Czytaj więcej

Współtworzy dwuosobowy zarząd kierujący działaniami Grupy STRABAG w Polsce. Z wykształcenia jest magistrem ekonomii, absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Z koncernem STRABAG związany jest od 1998 r.

Przez 6 lat piastował stanowisko dyrektora finansowego i członka zarządu Budownictwa Infrastruktury STRABAG. W tym czasie firma stała się liderem rynku budownictwa infrastruktury w Polsce, zwiększając ponad dwukrotnie zatrudnienie oraz przychody. Do referencyjnych inwestycji tego okresu zalicza się m.in. realizacja odcinka autostrady A2 Nowy Tomyśl-Świecko. Kierował także integracją spółek grupy NCC oraz kilku lokalnych podmiotów w struktury koncernu STRABAG m.in. Hermann Kirchner Polska, a w latach 2012-2013 odpowiedzialny był za przeniesienie wytwórni mas bitumicznych i rozwój potencjału koncernu STRABAG do Rosji. Od 2001 do 2006 roku był dyrektorem naczelnym i członkiem zarządu BRVZ Sp. z o.o należącej do grupy kapitałowej STRABAG.

Pod jego nadzorem STRABAG zdobył szereg nagród i wyróżnień w dziedzinie budownictwa infrastrukturalnego m.in. tytuł Firmy Roku w Konkursie Liderów Branży Infrastruktury oraz kolejne diamenty do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu Business Centre Club, tytuł Tytana roku w obszarze budownictwa podziemnego. Jest przewodniczącym Platformy Budowlanej organizacji Pracodawcy RP.


watzlAlfred Watzl

Członek Zarządu, STRABAG Sp. z o.o.

Czytaj więcej

Współtworzy dwuosobowy zarząd kierujący działaniami Grupy STRABAG w Polsce. Skończył inżynierię lądową (specjalizacja prawo budowlane i zarządzanie) na Uniwersytecie Technicznym w Deggendorf/Passau.

Swoją zawodową karierę rozpoczynał jako kierownik budowy w średniej wielkości firmie w Niemczech/w Bawarii. Kontynuuje tradycję rodzinną, reprezentując trzecie pokolenie pracujące w branży budowlanej. Jego doświadczenie zawodowe w Polsce rozpoczęło się w 1998r. na stanowisku kierownika budowy Galerii Handlowej M1 w Bytomiu. Nadzwyczajne osiągnięcia zaowocowały w 2004 roku awansem na Członka Zarządu STRABAG Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne. Poprzez grupę STRABAG posiada liczne kontakty w pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Pod jego kierownictwem firma STRABAG, zatrudniająca prawie 3500 osób, została wyróżniona tytułem Firma budowlana Roku w latach 2005, 2009 i 2012 wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej w prestiżowym konkursie CEEQA. Jest Członkiem Rady Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa oraz Executive Club.


Wiznermec. Zbyszko Wizner

Senior Partner w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Czytaj więcej

Radca prawny i doradca podatkowy. Od 2000 roku partner w kancelarii SK&S. Doradza wielu znaczącym inwestorom zagranicznym. Oprócz praktyki ogólnoprawnej, doradza w zakresie procesów budowlanych i infrastrukturalnych, między innymi w kontraktach budowlanych (FIDIC i non-FIDIC), w tym w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych oraz w postępowaniach administracyjnych z zakresu inwestycji budowlanych.


WolskaAgnieszka Wolska

Dyrektor Departamentu Dużych Przedsiębiorstw, Bank Zachodni WBK SA

Czytaj więcej

Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, kierunek Finanse i Bankowość. Agnieszka rozpoczęła swoją przygodę z bankowością w 2003 jako uczestnik programu dla absolwentów organizowanym przez Bank BPH SA. W rezultacie w 2004 rozpoczęła pracę w Departamencie Finansowania Strukturalnego, gdzie w 2006 roku awansowała na pozycję zastępcy dyrektora. Po fuzji Banku BPH SA z Bankiem Pekao SA objęła stanowisko Dyrektora w Biurze Kompleksowych Rozwiązań Finansowych, a następnie, w 2010 roku, została awansowana na stanowiska Dyrektora Biura TMT w Obszarze Dużych Firm. W sierpniu 2014 dołączyła do zespołu Banku Zachodniego WBK SA jako Dyrektor Departamentu Dużych Przedsiębiorstw i jest odpowiedzialna za relacje z firmami o przychodach powyżej 500 mpln oraz sektor publiczny.

Agnieszka ma ponad 10-letnie doświadczenie w bankowości korporacyjnej oraz finansowaniu strukturalnym (LBO, M&A, finansowanie korporacyjne) zarówno dla klientów korporacyjnych, jak i jednostek sektora publicznego. Agnieszka ma również duże doświadczenie w restrukturyzacji, będąc odpowiedzialną za prowadzenie skomplikowanych procesów restrukturyzacyjnych na rynku polskim.


Maciej ZiomekMaciej Ziomek

Senior Manager w dziale Doradztwa Transakcyjnego EY

Czytaj więcej

Specjalizuje się w doradztwie finansowym i transakcyjnym dla klientów z różnych sektorów, w tym transportu, infrastruktury oraz przemysłu. Doświadczenie zawodowe Macieja obejmuje w szczególności modelowanie finansowe w celu oceny rentowności inwestycji oraz pozyskania finansowania, w tym finansowania dłużnego i kapitałowego oraz dotacji unijnych, przygotowanie biznesplanów, studiów wykonalności, restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw, jak również niezależnych przeglądów przedsiębiorstw.


stanislaw.zmijanStanisław Żmijan

Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury

Czytaj więcej

Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Lubelskiej. Przez całe życie związany z branżą drogową. Pracę zaczynał jako laborant w Rejonie Budowy Dróg w Lublinie. W 1984 rozpoczął pracę jako zastępca dyrektora Rejonu Dróg Publicznych we Włodawie. Od 1989 związany z Miedzyrzecem Podlaskim, gdzie został Dyrektorem Rejonu Dróg Publicznych.

Jako dyrektor Przedsiębiorstwa Drogowo Mostowego Międzyrzec Podlaski odpowiadał za jego przekształcenie w spółkę akcyjną i modernizację. Dzięki tym zmianom przedsiębiorstwo stało się jednym z najważniejszych pracodawców w Międzyrzecu Podlaskim i całym powiecie bialskim. Stanisław Żmijan jest również członkiem wielu organizacji branżowych. Zasiadał we władzach Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa oraz Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątowkowych.

Stanisław Żmijan angażuje się również w działalność społeczną i polityczną. Zasiadał w Radzie Miasta Międzyrzec Podlaski i Sejmiku Województwa Lubelskiego. W roku 2001 został wybrany do Sejmu z okręgu chełmskiego. W Sejmie zajmuje się sprawami infrastruktury oraz rozwoju obszarów wiejskich. Od roku 2013 pełnił funkcję Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury. Autor tzw. specustawy drogowej i lotniskowej, które okazały się kluczowe przy wydawaniu środków unijnych na infrastrukturę w latach 2007-2013