Prelegenci

Auleytner-Aleksandra

Aleksandra Auleytner

Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Czytaj więcej

Szef Praktyki IP&TMT w DZP. Specjalizuje się w problematyce praw na dobrach niematerialnych. Jest specjalistką w zakresie prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, a także prawa nowych technologii oraz e-commerce.
Doradza, w szczególności, spółkom z branży technologicznej, głównie w zakresie umów wdrożeniowych i utrzymaniowych (w tym również dotyczących systemów SAP) oraz innych umów typowych dla sektora IT, agencjom reklamowym, stacjom telewizyjnym, producentom żywności i odzieży, spółkom prowadzącym sklepy internetowe.
Uczestniczyła w projektach związanych z budową infrastruktury sieci szerokopasmowych. Aleksandra doradzała także w postępowaniach związanych z wprowadzaniem na obszar celny towarów naruszających prawa własności intelektualnej.


Marcin_Bawor

Marcin Bawor

Account Executive Poland & Baltics, MicroStrategy Poland

Czytaj więcej

Od ponad 18 lat związany z branżą IT. Doświadczenia zawodowe zdobywał pracując w IBM, Oracle, HP oraz Infosys BPO, gdzie był zaangażowany w duże projekty informatyczne m.in. dla Allegro Group, Grupy PKP i Vienna Insurance Group. Od 2016 pracuje na stanowisku Account Executive w firmie Microstrategy Poland i jest odpowiedzialny za sprzedaż rozwiązań analitycznych w Polsce, Litwie, Estonii, Łotwie, Ukrainie i Mołdawii.


Andrzej_Bułka

Andrzej Bułka

Dyrektor Zarządzający, Fracht FWO Polska


Adam_Burda

Adam Burda

Dyrektor Departamentu Klienta Strategicznego – Energetyka, Paliwa i Nowe Technologie, PKO Bank Polski

Czytaj więcej

W PKO Banku Polskim od 2014, wcześniej w latach 2006 – 2014 Dyrektor Departamentu Bankowości Korporacyjnej, a następnie Dyrektor Departamentu Klientów Strategicznych w Nordea Bank Polska.
Od początku swojej kariery zawodowej w 1994 roku związany z bankowością. Pracował na stanowiskach specjalisty i menadżerskich w instytucjach finansowych w obszarze bankowości korporacyjnej, m.in. w Societe Generale, ING Bank Śląski, Raiffeisen Bank Polska. Ponad 10 lat współpracuje z największymi krajowymi i zagranicznymi podmiotami z branży energetycznej, paliwowej i telekomunikacyjnej. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach.


Piotr-Ciski

Piotr Ciski

Dyrektor Zarządzający, Sage Polska

Czytaj więcej

Ekspert w dziedzinie strategii, innowacji oraz nowych technologii, zaangażowany w edukację cyfrową firm z sektora MŚP. Od ponad 17 lat związany z rynkiem oprogramowania.
Od ponad 3 lat zarządza polskim oddziałem Grupy Sage, jednego z największych producentów oprogramowania dla przedsiębiorstw na świecie. Wcześniej pełnił rolę członka zarządu Computaris Group oraz Cybercom Group AB, zarządzając jednocześnie oddziałami tych spółek w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
Absolwent Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Executive MBA przy Politechnice Warszawskiej.


Marcin_Bawor

Michał Chomczyk

Koordynator ds. obszaru Informatyki i Technologii Informacyjnych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Czytaj więcej

Absolwent studiów MBA dla branży IT na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.
Obecnie zapewnia merytoryczne wsparcia przy ustanawianiu, wdrażaniu i zarządzaniu programami i przedsięwzięciami realizowanymi w NCBR z obszaru Informatyki i Technologii Informacyjnych.
W latach 2015-2017 zapewnił sprawne wdrożenie programu, zainicjowanego przez Porozumienie Polskie Gry, skierowanego do branży producentów gier video w Polsce (GameINN).


Piotr_Czak

Piotr Czak

Prezes Zarządu, PGE Ventures

Czytaj więcej

Odpowiada za uruchomienie Funduszu wewnątrz Grupy Kapitałowej PGE i przeprowadzenie pierwszych wejść kapitałowych. Ma doświadczenie w branży doradczej na rynku polskim oraz europejskim, pracował między innymi w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Posiada dyplom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Warszawskiej.


Roman Kantorski

Roman Kantorski

Prezes Polskiej Izby Motoryzacji

Czytaj więcej

Urodził się w Warszawie w 1947 r.  Absolwent Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. W latach 1971-81  pracownik Instytutu Pojazdów PW, gdzie zajmował się m.in. badaniami samochodów we współpracy z najwybitniejszymi twórcami polskiej motoryzacji (prof. L. Jaśkiewicz, doc. K. Pionnier).

Od 1983 r. prowadzi w Warszawie Autoryzowaną Stację Obsługi Fiat – jeden z pierwszych prywatnych autoryzowanych serwisów Fiata w Polsce. Od 1989 r. jest członkiem Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie. Członek Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej. Od 1994 roku członek Rady Polskiej Izby Motoryzacji, a od roku 2001 był jej wiceprzewodniczącym. Prezesem PIM jest od kwietnia 2003 r.


profesor (1)

Prof. Jacek Kijeński

Prezes Polskiej Platformy Technologicznej Wodoru i Ogniw Paliwowych

Czytaj więcej

Wybitny specjalista w dziedzinie chemii i technologii chemicznej w zakresie kierunków i strategii rozwoju przemysłu chemicznego, katalizy, przemysłowej syntezy organicznej i recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych.Prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński. Profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, profesor Instytutu Chemii Przemysłowej. Prezes SITPChem od 2002 r. Członek Prezydium Komitetu Chemii PAN, Ekspert NCN i NCBiR, Koordynator Polskiej Platformy Technologicznej Wodoru i Ogniw Paliwowych, Ekspert Panelu Głównego Foresight Polska 2020. 200 publikacji, 40 patentów, kilkanaście projektów procesowych. Konsultant sektora wielkiej syntezy chemicznej.


Andrzej-Kolasa

Prof.Andrzej Kolasa

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji, Politechnika Warszawska

Czytaj więcej

Profesor Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Produkcji gdzie pełni od 2012 roku również funkcję dziekana. W latach 2002-2016 profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, którą kierował przez dziesięć lat pełniąc funkcję rektora.Urodził się w 1948 roku w Lublinie. Studia ukończył na Wydziale Mechanicznym Technologicznym (obecnie Inżynierii Produkcji) Politechniki Warszawskiej uzyskując w 1973 roku dyplom magistra inżyniera, a potem kolejno stopnie: doktora nauk technicznych w 1981 roku i doktora habilitowanego w 1991 roku. Tytuł profesora otrzymał z rąk Prezydenta RP w lutym 2015 roku. Wykształcił wielu inżynierów i magistrów inżynierów, wypromował ośmiu doktorów. Poza Politechniką Warszawską i PWSZ Ciechanowie wykładał lub prowadził badania naukowe na kilku uczelniach europejskich oraz w Japonii, Chinach i Tanzanii.Prof. A. Kolasa jest autorem ponad stu sześćdziesięciu prac opublikowanych w kraju i zagranicą, wielu ekspertyz i projektów oraz ponad czterdziestu wdrożeń przemysłowych z zakresu spawalnictwa. Jest członkiem rad naukowych oraz kilku towarzystw naukowych i rad programowych czasopism naukowo-technicznych w kraju i zagranicą. Posiada dyplom Europejskiego Inżyniera Spawalnika EWE.      Oprócz pracy zawodowej aktywnie uczestniczy w pracach organizacji działających na rzecz rozwoju gospodarczego regionu i kraju.Za całokształt pracy został odznaczony m. in. Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrną i Złotą Odznaką Honorową SIMP, Odznaką im. Henryka Mierzejewskiego, Medalem im. inż. Stanisława Olszewskiego przyznawanym za wybitne osiągnięcia dla rozwoju spawalnictwa w Polsce, Honorową Odznaką „Zasłużony dla Mazowsza” oraz honorowymi tytułami zasłużony dla miast Ciechanowa i Mławy.


Kopański

Maciej Kopański

Dyrektor ds. rozwoju, ENGIE Polska

Czytaj więcej

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, oraz programu AMP IESE Business School. Karierę zawodową w zakresie budownictwa kubaturowego rozpoczynał a biurze projektowym AiB oraz w Skanska Teknik. Doświadczenie w zakresie budownictwa przemysłowego zdobywał w grupie Hammon, kierując miedzy innymi kontraktami związanymi z modernizacją elektrowni Turów. Następnie kierował działem handlowym w Rheinhold&Mahla MainServ. Od 2007 związany z grupą ENGIE. Pełni funkcję prezesa zarządu ENGIE Technika Instalacyjna, oraz odpowiada za rozwój usług całej grupy ENGIE w Polsce.


Kopański

Krzysztof Krystowski

Prezes Zarządu PZL Świdnik, Wiceprezes Leonardo Helicopters

Czytaj więcej

Krzysztof Krystowski jest od wielu lat menadżerem w branży lotniczej i obronnej. Specjalizuje się także w zagadnieniach innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zarówno podmiotami sektora państwowego, jak i prywatnego, nabyte m.in. w międzynarodowych koncernach. Pełnił także ważne funkcje w administracji publicznej i organizacjach zrzeszających przedsiębiorców. Obecnie jest Prezesem Związku Klastrów Polskich, Prezesem Śląskiego Klastra Lotniczego oraz Wiceprezydentem Pracodawców RP, najstarszej organizacji zrzeszającej pracodawców w Polsce.
W latach 2012-2013 był Prezesem Zarządu Grupy Bumar, a później Polskiego Holdingu Obronnego. W latach 2006 – 2011 pracował jako menadżer w Grupie Avio – globalnej firmie przemysłu lotniczego. Był także członkiem Rady Głównej PKPP Lewiatan oraz Narodowej Rady Ekologicznej przy Prezydencie RP, jak również Rady Przemysłowo – Obronnej przy Ministrze Obrony Narodowej. W latach 2004 – 2006 był Przewodniczącym Rady Fundacji „Centrum Innowacji” FIRE zajmującej się pomocą małym i średnim przedsiębiorstwom innowacyjnym.
W latach 2003 – 2006 pełnił funkcję Wiceministra w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (potem w Ministerstwie Gospodarki i Pracy). Odpowiadał wówczas za konkurencyjność i innowacyjność gospodarki, nadzór nad jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz Urzędem Patentowym RP, jak również za restrukturyzację przemysłu obronnego i lotniczego oraz offset.
Krzysztof Krystowski urodził się w 1972 r. Ma żonę oraz trzech synów. Ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu, Polish Open University i Oxford Brookes University (MBA) oraz studia doktoranckie na SGH w Warszawie.


Marcin Ludwicki

Marcin Ludwicki

Prezes Zarządu, Unimot Energia i Gaz

Czytaj więcej

Marcin Ludwicki jest Absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej, swoją wiedzę poszerzał na studiach podyplomowych na Wydziale Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej oraz na studiach MBA – program EXECUTIVE prowadzonych przez GFKM we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim i IAE Aix-en-Provence Grauduate School of Management
Od blisko 20 lat związany z sektorem energetycznym. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarzadzaniu strukturami sprzedażowymi B2B i B2C na rynku polskim i UE (między inny w ENERGA OBRÓT SA – Wiceprezes Zarządu i ENERGA Slovakia S.R.O. –Prezes Zarządu), a od lipca 2018 roku dołączył do Grupy Unimot jako Prezes Zarządu spółki UNIMOT Energia i Gaz Spółka z o.o.
Brał udział w procesach konsolidacyjnych, restrukturyzacyjnych i due diligence spółek handlowych. Współtworzył jedną z wiodących na polskim rynku energetycznym spółek sprzedażowo-obrotowych. Uczestniczyłem w opracowaniu i wdrażaniu strategii marketingowych i sprzedażowych. Z sukcesem wprowadzałem nowatorskie rozwiązania w obszarze produktowym. Odpowiadał za rozwój kanałów sprzedaży i kreował pionierskie rozwiązania w tym obszarze w tym e-commerce. Odpowiadał za integrację środowisk informatycznych realizujących procesy obsługowe i rozliczeniowe – biling, CRM, eBOK. Ma doświadczenie w zarządzaniu dużymi strukturami pracowników.
Od 2008 roku członek Towarzystwa Obrotu Energię (TOE). Przez 6 lat w ramach działalności społecznej był członkiem Rady Zarządzającej TOE z czego 4 lata jako Wiceprezes. Jego obszar kompetencyjny to przede wszystkim: zarządzanie organizacją handlową, zarządzanie operacyjne, strategia, marketing, sprzedaż̇ produktów, kanały sprzedaży, obsługa klienta.


Iain Maxwell

Iain Maxwell

Dyrektor Zarządzający, Canon Polska

Czytaj więcej

Związany z Canon EMEA od 1983 roku. W trakcie swojej kariery menedżerskiej zajmował wiele wysokich stanowisk w obszarze Services and Support w Europie i RPA, a w ostatnim czasie był szefem działu Services & Support w Canon UK i Irlandii. Wielokrotnie zaangażowany w programy transformacji biznesu.


Andrzej-Modzelewski

Andrzej Modzelewski

Członek Zarządu, innogy Polska

Czytaj więcej

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w branży energetycznej. Zasiadał w zarządzie EDF Polska, a następnie PGE Energia Ciepła. W latach 2003-2014 zajmował stanowiska kierownicze w strukturach krajowych i międzynarodowych RWE, gdzie odpowiadał m.in. za strategię i rozwój spółki, koordynację obszarów związanych z infrastrukturą sieciową oraz sprzedażą energii i gazu w Europie Środkowo-Wschodniej. Absolwent Uniwersytetu w Essen oraz Macquarie University w Sydney.


Michal Orłowski

Michal Orłowski

Zastępca Dyrektora Wykonawczego ds. Projektów Inwestycyjnych, TAURON Polska Energia

Czytaj więcej

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Politechniki Wrocławskiej, studiował także na Karel de Grote Hogeschool w Antwerpii.
Posiada doświadczenie w obszarze strategii, fuzji i przejęć oraz analizy opłacalności w sektorach przemysłowych.
Karierę zawodową rozpoczynał w Fortum Power and Heat Polska. Przed dołączeniem do TAURON pracował w Boston Consulting Group, gdzie realizował zadania w ramach projektów strategicznych w obszarach przemysłu oraz nowych technologii, których zakres obejmował zagadnienia związane ze strategią, restrukturyzacją finansową, efektywnością operacyjną, innowacjami i Due Diligence.
Jako Zastępca Dyrektora Wykonawczego ds. Projektów Inwestycyjnych nadzoruje analizy ekonomiczne dla projektów inwestycyjnych, rozwojowych oraz fuzji i przejęć. Ponadto, Michał odpowiada za prowadzenie istotnych projektów korporacyjnych (m.in. utworzenia funduszu CVC oraz finansowania budowy bloku 910 MW w Jaworznie). Sprawuje także funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Magenta Grupa TAURON oraz członka Rady Nadzorczej TAURON Ciepło i TAURON Dystrybucja Serwis. Michał rozpoczął pracę w TAURON Polska Energia w obszarze Strategii, gdzie pracował nad utworzeniem obecnie obowiązującej strategii korporacyjnej Grupy TAURON.


artur-pollak

Artur Pollak

Prezes Zarządu, APA Group

Czytaj więcej

Ekspert w zakresie komputerowych systemów sterowania. Przewodził realizacji kilkunastu projektów związanych z automatyzacją skomplikowanych procesów technologicznych, tworząc fabryki określane mianem Industry 4.0 w Europie i Chinach, współpracując z takimi koncernami jak: VW, GM, Daimler oraz Siemens. Był konsultantem technicznym podczas budowy fabryki VW Poznań, gdzie odpowiadał za standaryzację i optymalizację procesu produkcyjnego. Obecnie pełni rolę Prezesa Zarządu APA Sp. z o.o. i APA Innovative Sp. z o.o, jest także Członkiem Rady Programowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.


artur-pollak

Marta Surowiec

Rzeczniczka prasowa oraz szefowa działu komunikacji korporacyjnej Robert Bosch w Polsce

Czytaj więcej

Od dwudziestu lat profesjonalnie związana z największymi markami przemysłu i finansów, w tym GE, Visa, Bankiem BPH czy Bankiem PKO BP. Zafascynowana nowymi technologiami i ich wpływem na codzienne życie. Wierzy w siłę strategii w komunikacji. Absolwentka wydziałów Dziennikarstwa i Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim.


Marcin_Bawor

Andrzej Szałek

Doradca Zarządu, Toyota Motor Poland

Czytaj więcej

Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych z tytułem doktora inżyniera ze specjalizacją budowa i eksploatacja maszyn.
Z firmą Toyota jest związany od 1999 roku. Specjalizuje się w budowie i eksploatacji samochodów z napędem hybrydowym. Obecnie zajmuje się wprowadzeniem na polski rynek samochodu z napędem wodorowym oraz związaną z wodorem infrastrukturą.


tomasz.szapiro

Prof. Tomasz Szapiro

Rektor Szkoły Głównej Handlowej w latach 2012-2016

Czytaj więcej

Magister fizyki (Uniwersytet Warszawski), doktor matematyki (Polska Akademia Nauk), habilitacja i profesura z ekonomii (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Badania skoncentrowane na metodach analizy decyzji w ekonomii i zarządzaniu. Publikacje w Polsce i zagranicą – m.in. autor lub współautor sześciu książek, współ-redaktor naukowy rocznika Annals of Operations Research, ponad 100 artykułów i prac konferencyjnych zamieszczanych m.in. w Operations Research, IEEE Transactions on System Man and Cybernetics, European Journal of Operations Research. Aktywny udział w konferencjach naukowych w kraju i zagranicą (prezentacje, moderacja i przewodniczenie sesjom, organizacja). Wielokrotnie recenzent dla KBN i dla naukowych periodyków międzynarodowych. Współpraca naukowa – Belgia, Kanada, USA, Ukraina, Wielka Brytania. Profesor wizytujący w School of Business na Carleton University i w Department of Computer Science na University of Ottawa w Kanadzie. Piętnastu wypromowanych doktorów.

Przewodniczący Interdyscyplinarnego Zespołu MNISZW d.s Młodych naukowców, Przewodniczący Stypendialnej Kapituły „Polityki”. Nagrody za osiągnięcia organizacyjne, naukowe i w dydaktyce. Laureat subsydium “Mistrz” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Dwukrotnie prestiżowa nagroda Canadian Executive MBA Program for Excellency in Teaching. Wyróżnienie słuchaczy w programie Polsko Amerykańśkiego program WEMBA.


Waldemar Szulc

Waldemar Szulc

Dyrektor Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie

Czytaj więcej

Absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania spółkami kapitałowymi na Uniwersytecie Łódzkim oraz studium w zakresie Planowania Gospodarki Energetycznej w Gminie.
Całe swoje życie zawodowe związał z energetyką i ciepłownictwem pełniąc funkcje kierownicze w Elektrowni Bełchatów w latach 1984 – 1999 oraz funkcje zarządcze
w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie (Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Techniczny w latach 1999 – 2003, Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny w latach 2003 – 2009), a następnie w PGE Elektrownia Bełchatów SA (Członek Zarządu – Dyrektor Techniczny w latach 2009-2010). Od września 2010 do grudnia 2015 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. wytwarzania w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA. Aktualnie pełni funkcje Dyrektora Biura w Towarzystwie Gospodarczym Polskie Elektrownie.
Przez dwie kadencje Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, Członek i Wiceprzewodniczący Rady Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie w Warszawie, był Ekspertem Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, uczestniczył w pracach komisji sejmowych i senackich zespołów oraz zespołach problemowych. Prelegent, wykładowca na konferencjach i szkoleniach, autor wielu publikacji w czasopismach branżowych, biegły sądowy z zakresu energetyki.


MichalZiajowski

Michał Ziajowski

Dyrektor Generalny, Precia Polska

Czytaj więcej

Absolwent University of Minnesota, MBA oraz Politechniki Warszawskiej kierunek Budownictwo Hydrotechniczne. Karierę związał z największymi firmami z branży przemysłowej i automatyki. Obecnie zaangażowany w projekty automatyzacji produkcji energii w czołowych elektrowniach w Polsce.


Stefan Życzkowski

Stefan Życzkowski

Prezes Zarządu, ASTOR

Czytaj więcej

założyciel, współwłaściciel i prezes spółki ASTOR. Firmę wraz z bratem Karolem założył w 1987 roku a kieruje nią nieprzerwanie od roku 1991, będąc architektem jej sukcesów rynkowych. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Jego specjalność to komputerowe sterowanie i projektowanie obrabiarek i robotów. Odbywał praktykę w dziale części zamiennych szwajcarskiego producenta silników Sulzer w Szwajcarii. Pracując podczas studiów w firmie komputerowej, poznał praktycznie zagadnienia związane z budową i oprogramowaniem komputerów PC. Od 1981 roku zajmował się programowaniem oraz tworzeniem interfejsów i gier komputerowych (niektóre z nich udało się z sukcesem sprzedać na rynku). Stworzona przez Stefana Życzkowskiego firma jest dostawcą nowoczesnych technologii z zakresu systemów IT dla przemysłu, automatyki przemysłowej i robotyki oraz wiedzy biznesowej i technicznej dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw przemysłowych. Obecnie zaangażowany w propagowanie idei Przemysłu 4.0 w Polsce. Bierze udział w licznych debatach dzieląc się wiedzą oraz 30 – letnim doświadczeniem pracy z przemysłem. Członek Business Centre Club. Po godzinach aktywny sportowiec: jeździ na nartach, gra w piłkę nożną i koszykówkę, pływa kajakiem. Pasjonują go samochody, jest również wytrawnym specjalistą od układania różnych odmian kostki Rubika.