Executive Club Partnerem Wspierającym I Kongresu Klastrów Wyszehradzkich!

  • klastry

Jako Partner Wspierający mamy przyjemność zaprosić Państwa na I Kongres Klastrów Wyszehradzkich, który odbędzie się już 25 i 26 Września w Gliwicach.

Kongres to spotkanie organizacji klastrowych Grupy V4 organizowane przez ZP Klastry Polskie wraz z Partnerami z krajów V4 w ramach projektu wspieranego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki z siedzibą w Bratysławie.

Wydarzenie stawia czoła problemom związanym z funkcjonowaniem klastrów w regionie V4, tworząc przestrzeń do wymiany doświadczeń, rozwiązywania problemów i budowania sieci osób zaangażowanych w działalność klastrów w krajach Grupy Wyszehradzkiej (V4).

Kluczowym tematem będzie m.in. bliższa współpraca podmiotów z regionu V4 oraz Industry 4.0, stanowiąca szansą na reindustrializację Europy, w szczególności atrakcyjną i możliwą do wdrożenia dla gospodarek krajów, które opierają rozwój przemysłowy na nowych technologiach ICT, wymaganiach automatyzacji, robotyzacji i ekologii.

Udział w konferencji potwierdzili przedstawiciele 7 krajów, m.in.: Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Pan Artur Soboń, Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat, Dyrektor Jan Staniłko – Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Dyrektor Anna Brussa – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Pavla Břuskova – National Cluster Association i Lucia Seel – European Cluster Collaboration Platform.

Więcej informacji o wydarzeniu:
https://visegradclustercongress.klastrypolskie.pl/pl/

Like us: